[C++ WinAPI] Animowanie bitmapy

Odpowiedz Nowy wątek
2006-09-05 10:27

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 9 lat temu

0

Witam,
Siedzę nad tym problemem już tzeci dzień i ani kroku do przodu... Proszę o pomoc :D
Chciałem zrobić prostą animację w WinAPI - mam dwie bitmapy o takim samym rozmiarze i chciałbym wyświetlać je naprzemiennie, żeby uzyskać efekt animacji.
Oto kluczowy fragment kodu - rzecz dzieje się na okienku dialogowym:

//zmienne globalne do rysowania bitmapy
BITMAP bmInfo;
HBITMAP hBmp = NULL, hBmp2 = NULL;
HDC hdc, hdcNowy;     
PAINTSTRUCT ps;
unsigned char nb = 0;  //określa która bitmapa została wyświetlona
BOOL CALLBACK DlgProc2(HWND hDlg2, UINT Message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{    
  switch(Message)
  {         
    case WM_INITDIALOG:
       if (hBmp == NULL) //jeżeli ładujemy bitmapę po raz pierwszy
       {      
         hBmp = LoadBitmap(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_CLOCK));
         hBmp2 = LoadBitmap(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDI_CLOCK2));
         GetObject(hBmp, sizeof(bmInfo), &bmInfo);    //pobiera informacje o bitmapie do struktury bmInfo
       }
       SetTimer(hDlg2, 1, 300, NULL);       //timer ustawiony na 300ms
       break;

    case WM_PAINT:
       hdc = BeginPaint(hDlg2, &ps);      //rysujemy po okienku dialogowym hDlg2
       hdcNowy = CreateCompatibleDC(hdc);

       if (nb) SelectObject(hdcNowy, hBmp);  //tu ładujemy bitmapę pierwszą 
       else SelectObject(hdcNowy, hBmp2);   //...a tu drugą

       BitBlt(hdc, 128, 40, bmInfo.bmWidth, bmInfo.bmHeight, hdcNowy, 0, 0, SRCCOPY);  

       ReleaseDC(hDlg2, hdc);
       DeleteDC(hdcNowy);
       EndPaint(hDlg2, &ps); 
       break;

    case WM_TIMER:      
        nb = !nb;
        UpdateWindow(hDlg2);
       break;
...
...
...

Sposób działania wydawał mi się prosty - co 300ms wartość zmiennej nb zmienia się na przeciwną, wywołuje się zdarzenie WM_PAINT /cytując MSDN:

"The UpdateWindow function updates the client area of the specified window by sending a WM_PAINT message to the window if the window's update region is not empty."
/.
W zależności od wartości zmiennej nb ładuje się albo bitmapa 1 albo 2, która następnie jest wyświetlana...
Niestety, nie działa to tak jak powinno - program wyświetla tylko tą drugą bitmapę... Kiedy zasłonię okienko programu innym oknem i odsłonię je ponownie /zdaje się że to wywołuje zdarzenie WM_PAINT/, to - jak trafię - bitmapa się zmieni na inną... Niestety nie działa to automatycznie...
Pytanie co jest nie tak?
Dziękuję za każdą wskazówkę i pozdrawiam!

Pozostało 580 znaków

2006-09-05 11:18

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 12 lat temu

0

przed wywolanie BeginPaint () musisz uniewaznic obszar ktory chcesz odrysowac funkcja InvalidateRect ()

Pozostało 580 znaków

2006-09-05 11:21

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 13 godzin temu

0

Zamiast UpdateWindow daj RedrawWindow z flagami RDW_INVALIDATE i RDW_UPDATENOW. Dodatkowo ustaw lprcUpdate do obszaru animacji co by gładko to wszystko chodziło.

Pozostało 580 znaków

2006-09-05 12:28

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 9 lat temu

0

Rzeczywiście, pomogło! Ustawiłem strukturę RECT, użyłem RedrawWindow() i teraz śmiga jak fryga :P
Dziękuję bardzo i pozdrawiam!

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0