Kompaktowanie bazy danych

0

Witam
Chodzi mi o kompaktowanie bazy danych Accessa wszystko jedno którego ale do bcb, w delphi wiem jak to zrobić w cpp mam problemy
w sieci znalazłem :

unit Unit1;

interface

uses
  ...,
  JRO_TLB ;

type
...

implementation
...

procedure CompressRepair;
var MyJetEngine:TJetEngine;
    strSourceConnection,strDestConnection,strJetType:WideString;
begin
 //Dla Access 2000 Engine Type =5 
 strJetType:='Jet OLEDB:Engine Type=4'; 
 strSourceConnection:='Data Source=D:\Program Files\'+
 'Borland Shared\Data\dbdemos.mdb;';
 strDestConnection:='Data Source=D:\Program Files\'+
 'Borland Shared\Data\dbdemos_compacted.mdb;'+strJetType;
 MyJetEngine:=TJetEngine.Create(nil);
 try
   MyJetEngine.CompactDatabase(strSourceConnection,strDestConnection);
 finally
   MyJetEngine.Free;
 end;
end;

end.

Będe wdzięczny za konwersję albo rady :)

0

no może jakaś delikatna podpowiedź ..
dodam że trzeba korzystać z Microsoft Jet and Replication Objects 2.1 Library jakby ktoś nie kojarzył ...

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1