Maksymalizacjia okna CHILD w MDI [VC++]

0

Nie moge donaleść komendy, która by mi zmaksymalizowała okno Child w MDI
GetDlgItem(IDD_GRAFVIEW)->.....

Poniższ funkcjia również nie spełnia dobrze tego zadania gdy okno CHILD jest typu FormView.

BOOL CChildFrame::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
{
  // TODO: Modify the Window class or styles here by modifying the CREATESTRUCT cs
  if( !CMDIChildWnd::PreCreateWindow(cs) )
    return FALSE;

  cs.style = WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_OVERLAPPED | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
    | FWS_ADDTOTITLE | WS_THICKFRAME | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_MAXIMIZE;

  return TRUE;
}
0

MFC jest troszkę powalone... Create() czyści flagę WS_MAXIMIZE!
Daj w ActivateFrame():

void CChildFrame::ActivateFrame(int nCmdShow) 
{
  // TODO: Add your specialized code here and/or call the base class

  nCmdShow = SW_MAXIMIZE;
  CMDIChildWnd::ActivateFrame(nCmdShow);
}

Ale nie wiem czy o to ci chodzi? I czy to jest jedyne rozwiązanie...?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0