[bcb] Delphi InTo BCB

0

problem z grubsza przedstawia sie tak: chce przepisac program napisany w delphi na C++ i troszke go przerobic na swoje potrzeby, niby wszystko powinno dzialac, skladnia poprawna, ale nic nie dziala :/, kombinowalem ze skladnia, kodem, przezucalem deklaracje z unit1.h do konstruktora formy, potem wszystko wzucilem do public w unit1.h(cale funkcje nawet), pytalem sie googli i helpa od buildera, i dalej nic, najwiecej problemow sprawia mi hook i funkcja ZrobKomunikat, czasem nawet uda sie skompilowac bez bledow, ale i tak program nie dziala :( problem jest chyba z kodem w zaleznosci gdzie sie znajduje sypie roznymi errorami (a to blad skladni, a to ze zmienna nie istnieje, a deklaracja jest linijke wyzej, czasem linker wyzuci error ze funkcja nie istnieje, jak probuje wywolac hook'a z dll (funkcja of cors zadeklarowana) rozne roznosci) prosze o rade

p.s. wiem ze mozna zasymulowac wcisniecia klawisza za pomoca SendInput i keyb_event, ale ja potrzebuje wzucic komunikat do kolejki systemowej, a to jest chyba jedyna metoda (cos na msdn pisza ze z pomoca wh_keyb_LL i keyb_event w procedurze obslugi tego hook'a mozna, ale to sciema jakas sprawdzalem i symulacja trafia prosto na wyjscie omija kolejke systemowa )

program ktory przepisuje

Na formie powinien być komponent TEdit i TButton

type
 TKomunikatLista = class(TList)
 public
  destructor Destroy; override;
 end;

var
 KomIlosc: word ;
 Hook:Integer;
 Komunikat:TEventMsg;
 KomunikatLista: TKomunikatLista ;

destructor TKomunikatLista.Destroy;
var
 i: word;
begin
 for i := 0 to Count-1 do
 Dispose(PEventMsg(Items[i]));
 inherited Destroy;
end;

procedure ZrobKomunikat(Klawisz: byte; Komun: Cardinal);
var
 Kom: PEventMsg;
begin
 New(Kom);
 with Kom^ do begin
  message := Komun;
  paramL := Klawisz;
  paramH := MapVirtualKey(Klawisz, 0);
  time := GetTickCount;
  hwnd := 0;
 end;
 KomunikatLista.Add(Kom);
end;


function Play(Code: integer; wParam, lParam: Longint): Longint; stdcall;
begin
 case Code of
  hc_Skip: begin
  inc(KomIlosc);
 if KomunikatLista.Count<=KomIlosc then begin
 UnhookWindowsHookEx(Hook);
 KomunikatLista.Free; end
 else
 Komunikat := TEventMsg(KomunikatLista.Items[KomIlosc]^);
 Result := 0;
end;

  hc_GetNext: begin
 PEventMsg(lParam)^ := Komunikat;
 Result := 0
 end
 else
  Result := CallNextHookEx(Hook, Code, wParam, lParam);
 end;
end;

procedure Push(s:string);
var x:integer;
begin
 KomunikatLista:=TKomunikatLista.Create;
 for x:=1 to Length(s) do begin
 ZrobKomunikat(vkKeyScan(s[x]), wm_KeyDown);
 ZrobKomunikat(vkKeyScan(s[x]), wm_KeyUp);
 KomIlosc := 0;
end;
 Komunikat:=TEventMsg(KomunikatLista.Items[0]^);
 Hook:=SetWindowsHookEx(wh_JournalPlayback, Play, hInstance, 0);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Edit1.SetFocus;
 Push('symulacja');
end;

a tu kod w bcb (najbardziej problematycznego jego czesci )

    class TKomunikatLista: public TList {};
    int KomIlosc;
    HHOOK hookHandle;
    HINSTANCE DllInstance;
    TEventMsg *Komunikat;
    TKomunikatLista *KomunikatLista;
void ZrobKomunikat (int Klawisz, int Komun)
{
typedef struct {
  UINT message;
  UINT paramL;
  UINT paramH;
  DWORD time;
  HWND hwnd;
} PEventMsg;
PEventMsg *Kom= new PEventMsg;
Kom->message=Komun;
Kom->paramL=Klawisz;
Kom->paramH=MapVirtualKey(Klawisz, 0);
Kom->time=GetTickCount();
Kom->hwnd=0;
KomunikatLista->Add(Kom);
    }
LRESULT CALLBACK JournalPlaybackProc( int code, WPARAM wParam, LPARAM lParam )
{
switch (code)
{
case HC_SKIP: if (KomunikatLista->Count<=KomIlosc)
{
KomIlosc++;
UnhookWindowsHookEx(hookHandle);
KomunikatLista->Free();
}
else
{
Komunikat = (PEventMsg)KomunikatLista->Items[KomIlosc];
return 0;
}
case HC_GETNEXT:
 PEventMsg(lParam)= Komunikat;
 return 0 ;
 }
 return CallNextHookEx(hookHandle,code,wParam,lParam);
              }
bool Push()
{
 ZrobKomunikat('VK_1', WM_KEYDOWN);
 ZrobKomunikat('VK_1', WM_KEYUP);
 KomIlosc = 0;
 Komunikat=(PEventMsg)KomunikatLista->Items[0];
 hookHandle SetWindowsHookEx (WH_JOURNALPLAYBACK,JournalPlaybackProc,DllInstance,0);
 return 0;

} ;
0
void ZrobKomunikat (int Klawisz, int Komun)
{
  ...
  KomunikatLista->Add(Kom); <--- TU
}

A gdzie tworzysz KomunikatLista???

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1