Pisze program do wysylania poczty przy pomocy komponentow z zakladki Indy Clients. Korzystam z tych materialow INDY

Mam taki kod:

void __fastcall TForm1::ustawSMTP()
{
 SMTPKlient->Host = SerwerEdit2->Text;
 SMTPKlient->Port=StrToInt(PortEdit2->Text);
 SMTPKlient->UserId = KontoEdit2->Text;
 SMTPKlient->Password = HasloEdit2->Text;
 //SMTPKlient->AuthenticationType = atLogin;
}
void __fastcall TForm1::WyslijBtnClick(TObject *Sender)
{

IdWiadomosci->Clear();

ustawSMTP();

 if(! SMTPKlient->Connected())
 {
  try
  {
   StatusBar2->SimpleText="Zestawienie połączenia z serwerem...";

   SMTPKlient->Connect();
   StatusBar2->SimpleText="Połączony...";
  }
   catch (Exception &e)
  {
   StatusBar2->SimpleText="BŁĄD !!! Połączenie z serwerem "+SMTPKlient->Host+" nie powiodło się...";
  }
 }

 if(SMTPKlient->Connected())
 {
  IdWiadomosci->From->Text = NadawcaEdit->Text;
  IdWiadomosci->Subject = TematEdit->Text;
  IdWiadomosci->Recipients->EMailAddresses = DoEdit->Text;
  IdWiadomosci->Body->Text = TrescMemo->Lines->Text;

  StatusBar2->SimpleText = "Wysyłanie wiadomości ...";

  try
  {
   SMTPKlient->Send(IdWiadomosci);

   StatusBar2->SimpleText = "Wiadomość wysłana";
   IdWiadomosci->Clear();
  }
   catch (Exception &e)
  {
    ShowMessage("Błąd przy wysyłaniu wiadomości");
    StatusBar2->SimpleText = "Błąd przy wysyłaniu wiadomości !!!";
    IdWiadomosci->Clear();
  }

  SMTPKlient->Disconnect();

 }

}

Przy probie wyslania wiadomosci SMTPKlient->Send(IdWiadomosci); generowany jest jakis wyjatek co powoduje wyswietlanie komunikatu Błąd przy wysyłaniu wiadomości. Do testowania programu korzystam z serwera smtp.wp.pl
Co musze poprawic?? Prosze o wskazowki.