Jak dodać do zasobów aplikacji animację typu avi i nadać jej odpowiedni identyfikator?