Jak zrobić wstawkę asemblerową w C?
kompilator to SDCC