Dodawnie/odejmowanie wielomianów

Odpowiedz Nowy wątek
2005-05-14 14:06
Viper87
0

Witam!

Czy ktoś może ma pomysł jak w C++ dodawać, odejmować wielomiany? Chodzi o najczystrszy C++ pod DOSem. Jestem początkujący w tym języku, ale dostałem takie zadanie... Z góry dziękuję za pomoc.

Pozostało 580 znaków

2005-05-14 15:29
mała
0

A te wielomiany to wczytujesz z klawiatury czy masz dane?
Masz obliczać te wielomiany ?
Jaka jest konkretnie treść zadania?

Pozostało 580 znaków

2005-05-14 15:36
Viper87
0

Wielomiany wczytuję z klawiatury. Mam napisać program, który je doda i odejmie. Znalazłem kod realizujący to zadanie, ale nie mogę się połapać jaki jest operator wykładnika potęgi. Czy ktoś rzuciłby okiem?

#include <iostream>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#include <vector>
#include <list>
#include <algorithm>

using namespace std;

class Variable {
public:
char id;
int exp;
Variable() { // wymagane przez <vector>;
}
Variable(char c, int i) {
id = c; exp = i;
}
bool operator== (const Variable& v) const {
return id == v.id && exp == v.exp;
}
bool operator< (const Variable& v) const { // wykorzystywane przez sort();
return id < v.id;
}
};

class Term {
public:
Term() {
coeff = 0;
}
int coeff;
vector<variable> vars;
bool operator== (const Term&) const;
bool operator!= (const Term& term) const { // wymagane przez <list>
return !(this == term);
}
bool operator< (const Term&) const;
bool operator> (const Term& term) const { // wymagane przez <list>
return
this != term && (*this < term);
}
int min(int n, int m) const {
return (n < m) ? n : m;
}
};

class Polynomial {
public:
Polynomial() {
}
Polynomial operator+ (Polynomial&);
void error(char s) {
cerr << s << endl; exit(1);
}
private:
list<term> terms;
friend istream& operator>> (istream& in, Polynomial& polyn) {
char ch, sign, coeffUsed, id;
int exp;
Term term;
in >> ch;
while (true) {
coeffUsed = 0;
if (!isalnum(ch) && ch != ';' && ch != '-' && ch != '+')
polyn.error("Wprowadzono zły znak");
sign = 1;
while (ch == '-' || ch == '+') { // najpierw jest pobierany znak
if (ch == '-') // (znaki) wyrazu Term
sign
= -1;
ch = in.get();
if (isspace(ch))
in >> ch;
}
if (isdigit(ch)) { // następnie jego współczynnik;
in.putback(ch);
in >> term.coeff;
ch = in.get();
term.coeff *= sign;
coeffUsed = 1;
}
else term.coeff = sign;
int i;
for (i = 0; isalnum(ch); i++) { // przetworzenie wyrazu:
id = ch; // pobranie nazwy zmiennej
ch = in.get();
if (isdigit(ch)) { // i jej wykładnika (je?li jest);
in.putback(ch);
in >> exp >> ch;
}
else exp = 1;
term.vars.push_back(Variable(id,exp));
}
polyn.terms.push_back(term); // dodanie wyrazu do listy;
term.vars.resize(0);
if (isspace(ch))
in >> ch;
if (ch == ';') // zakończenie przetwarzania po odczytaniu;
if (coeffUsed || i > 0) // znaku ?rednika
break;
else polyn.error("Brak wyrazu"); // np., 2x - ; lub tylko ';'
else if (ch != '-' && ch != '+') // np., 2x 4y;
polyn.error("Wpisano zły znak");
}
for (list<term>::iterator it = polyn.terms.begin(); it != polyn.terms.end(); it++)
if (it->vars.size() > 1)
sort(it->vars.begin(),it->vars.end());
return in;
}

friend ostream& operator<< (ostream& out, const Polynomial& polyn) {
  int afterFirstTerm = 0, i;
  for (list<Term>::const_iterator pol = polyn.terms.begin(); pol != polyn.terms.end(); pol++) {
    out.put(' ');
    if (pol->coeff < 0)       // umieszczenie '-' przed wielomianem
       out.put('-');       // i pomiędzy wyrazami (w razie konieczno?ci);
    else if (afterFirstTerm)    // znak '+' nie jest umieszczany przed
       out.put('+');       // wielomianem;
    afterFirstTerm++;
    if (abs(pol->coeff) != 1)    // wy?wietlenie współczynnika
       out << ' ' << abs(pol->coeff);// je?li jest on różny do 1 i -1, lub
    else if (pol->vars.size() == 0) // je?li wyraz składa się z samego współczynnika
       out << " 1";        
    else out.put(' ');
    for (i = 1; i <= pol->vars.size(); i++) {
       out << pol->vars[i-1].id;    // wy?wietlenie nazwy zmiennej
       if (pol->vars[i-1].exp != 1)  // i jej wykładnika, tylko w przypadku,
         out << pol->vars[i-1].exp; // gdy jest on różny od 1;
    }
  }
  out << endl;
  return out;
}

};

// dwa wyrazy s? sobie równe, je?li maj? takie same zmienne
// oraz je?li wykładniki odpowiadaj?cych sobie zmiennych s? takie same;
// podczas porównywania nie jest uwzględniana pierwsza komórka węzła,
// gdyż zawiera ona współczynnik wyrazu;

bool Term::operator== (const Term& term) const {
int i;
for (i = 0; i < min(vars.size(),term.vars.size()) &&
vars[i] == term.vars[i]; i++);
return i == vars.size() && vars.size() == term.vars.size();
}

bool Term::operator< (const Term& term2) const { // wykorzystywane przez sort();
if (vars.size() == 0)
return false; // this to tylko współczynnik;
else if (term2.vars.size() == 0)
return true; // term2 to tylko współczynnik;
for (int i = 0; i < min(vars.size(),term2.vars.size()); i++)
if (vars[i].id < term2.vars[i].id)
return true; //
this poprzedza term2;
else if (term2.vars[i].id < vars[i].id)
return false; // term2 poprzedza this;
else if (vars[i].exp < term2.vars[i].exp)
return true; //
this poprzedza term2;
else if (term2.vars[i].exp < vars[i].exp)
return false; // term2 poprzedza *this;
return ((int)vars.size() - (int)term2.vars.size() < 0) ? true : false;
}

Polynomial Polynomial::operator+ (Polynomial& polyn2) {
Polynomial result;
list<term>::iterator p1, p2;
bool erased;
for (p1 = terms.begin(); p1 != terms.end(); p1++) // stworzenie nowego wielomianu
result.terms.push_back(p1); // z kopii this
for (p1 = polyn2.terms.begin(); p1 != polyn2.terms.end(); p1++) // oraz
result.terms.push_back(p1); // z kopii polyn2;
for (p1 = result.terms.begin(); p1 != result.terms.end(); ) {
for (p2 = p1, p2++, erased = false; p2 != result.terms.end(); p2++)
if (
p1 == *p2) { // je?li dwa wyrazy s? równe (za wyj?tkiem
p1->coeff += p2->coeff; // współczynników), współczynniki s? dodawane
result.terms.erase(p2); // a nadmiarowy wyraz zostaje usunięty
if (p1->coeff == 0) // je?li mnoznik w uzyskanym wyrazie
result.terms.erase(p1);// ma warto?ć zero,
erased = true; // to także ten wyraz jest usuwany;
break;
}
if (erased) // rozpoczęcie przetwarzania od pocz?tku,
p1 = result.terms.begin(); // je?li jaki? wyraz został usunięty;
else p1++;
}
result.terms.sort();
return result;
}

int main() {
Polynomial polyn1, polyn2;
cout << "Podaj dwa wielomiany zakończone ?rednikami:\n";
cin >> polyn1 >> polyn2;
cout << "Wyniki:\n" << polyn1 + polyn2;

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}

Pozostało 580 znaków

2005-05-15 18:14
0

Przeginasz... Nie chce mi sie tego czytac...

Kod na dodawanie wielomianow (maks. 9 stopnia)

double w1[10];  //pierwszy wielomian
double w2[10];  // drugi wielomian
 
wczytaj_wielomian(w1);
wczytaj_wielomian(w2);   // no, tej f. to Ci nie podam, ale chyba juz masz
 
// dodaj:
double wynik[10];
for (int i = 0; i < 10; i++)
  wynik[i] = w1[i] + w2[i];
 
wypisz_wielomian(wynik); 

Powodzenia w rozbudowie programu. Odejmowania nie podalem, zeby nie bylo za latwo.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0