Sluchajcie mam maly problem mianowicie :

try
 {
ExcelApplication1->Connect();
}
catch (Exception &exception)
{
MessageDlg("Excel nie zostanie uruchomiony", mtError, TMsgDlgButtons() << mbYes, 0);
Abort;
}

ExcelApplication1->Workbooks->Add(TNoParam(), 0);
ExcelWorksheet1->ConnectTo(ExcelApplication1->ActiveSheet);
ExcelWorksheet1->Cells->Activate();
int bounds[3] = {1, 3};
Variant values = VarArrayCreate( bounds, 1, varVariant );
    values.PutElement("FD", 1);
    values.PutElement(2, 2);
    values.PutElement("Fds", 3);

     Variant a,b;
     a="A1";
     b="A3";

 ExcelWorksheet1->Range[a][b]->set_Value(values);


ExcelApplication1->set_Visible(0,true);

Po wykonaniu tego kodu w Excelu mam w komorkach A1 A2 A3 wpisane FD zamiast w kazdej co innego.

Moze macie pomysl jak zaladowac tablice Variantow tak zeby Exel czytal wszystkie elementy tej tablicy a nie tylko pierwszy

Z gory dziekuje !!!