Ikonki w TListView

0

Mogłby mi ktos powiedziec co jest nie tak ????? dlaczego nie pobiera mi ikonek odpowiednich dla plikow.
Zeby było jaśniej to prosze otworzyc Total Comandera i juz wszystko jasne, bo chyba widac ikonki.

Probuje no i nic,

//---------------------------------------------------------------------------
#define NO_WIN32_LEAN_AND_MEAN
#include <shlobj.h>

#include <vcl.h>

//-------------
#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
#include <ComCtrls.hpp>
#include <ToolWin.hpp>
#include <ImgList.hpp>
#include <Menus.hpp>
#include <FileCtrl.hpp>
#include <ShellAPI.h>
#include <comObj.hpp>
//0-------------


#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
SHFILEINFO FileInfo;
THandle imageListHandle;
TIcon * ikonka;
TListItem *listItem;//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
{
}


//---------------------------------------------------------------------------
 class Rekord
 {
 public:
 String nazwa;
 String rozszerzenie;
 };
 //Rekord::Rekord()
 //{
 //nazwa="cos";
 //rozszerzenie="txt";
 //} //-------------------------------------------------------------------
 //------------------------------------------------------------------------
 HICON GetAssociatedIcon(String const AExtension, BOOL ASmall)
{

 TSHFileInfo Info;
 Cardinal Flags;

  if (ASmall) // then
   Flags = SHGFI_ICON || SHGFI_SMALLICON || SHGFI_USEFILEATTRIBUTES || SHGFI_SYSICONINDEX ;
  else
   Flags = SHGFI_ICON || SHGFI_LARGEICON || SHGFI_USEFILEATTRIBUTES;

  SHGetFileInfo(AExtension.c_str(), FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, &Info, sizeof(TSHFileInfo), Flags);
  return Info.hIcon;
}

//--------------------------------------------------------------------


 Rekord *get(TSearchRec sr)
 {
 Rekord *temp;
 temp=new Rekord;
 if(sr.Name!='.')
    {
 if((sr.Attr & faDirectory)!=0) // jezeli katalog
 {
 temp->nazwa=sr.Name;
 }
 else
 {
 temp->nazwa=sr.Name;
 String rob=LowerCase(ExtractFileExt(sr.Name));
       if(rob.Length()>1)
        {
        rob=rob.Delete(1,1);
        }
 temp->rozszerzenie=rob;
 }
 return temp;
 }
 else

 return NULL;
 }
 //----------
 void clearList(TList *list)  //funkcja typu void jednoargumentowa ze wskaznikiem
                //list do pokazywania na obiekt TList
{
 if(list->Count)          //jezeli w liscie cos wogole jest
  {
  int i;             //deklaracja zmiennej typu int

  for(i=0;i<list->Count-1;i++)  //za pomoca petli for przechodzimy po kolejnych
                  //elementach listy zaczynajac od i=0 a konczac
                  //na ostatnim, czyli list->Count-1
   delete(list->Items[i]);   //przy pomocy operatora delete w sposob dynamiczny
                  //zwalniamy pamiec poszczegolnych elementow list->Items[i]

 list->Clear();          //czyszczenie listy przy pomocy Clear();
 }
}
 //------------
 void Dir(String sciezka,TList *list)
 {
 TSearchRec sr;
 Rekord *temp;
 clearList(list);
 temp=new Rekord();

   if(FindFirst(sciezka,faAnyFile,sr)!=NULL)
    {
    return;
    }
   temp=get(sr);
   list->Add(temp);

    while(FindNext(sr)==0)
       {
       temp=get(sr);
        if(temp!=NULL) list->Add(temp);
       }

 }
 void TForm1::ListView(TList *list,TListView * tListView)
 {
  SHFILEINFO file;
   TSHFileInfo FileInfo;
   String link;
 if(list->Count)
  {
  int i;
  Rekord *dane;
  TListItem *item;

  tListView->Items->BeginUpdate();
  tListView->Clear();
  dane = new Rekord;
 
    for(i=0;i<=list->Count-1;i++)
     {
     dane = new Rekord;
     dane=(Rekord*)list->Items[i];
     item=tListView->Items->Add();
     item->Caption=dane->nazwa;
     item->SubItems->Add(dane->rozszerzenie);
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////   TU WŁAŚNIE TU  !////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

     ikonka->Handle= GetAssociatedIcon("C:\\so\t.txt",true); //   dane->rozszerzenie
                        
// zamiast tego c:\\so.....sciezki -  ExtractFileExt(dane->nazwa)
 //ikonka->Handle=   (ExtractFileExt(dane->nazwa),true); //   dane->rozszerzenie
     //item->ImageIndex=33 ; //indeks_ikony(dane->nazwa,dane->rozszerzenie);

    /*
     TSHFileInfo FileInfo;
     SHGetFileInfo(dane->nazwa.c_str(), 0, &FileInfo, sizeof(FileInfo), SHGFI_SYSICONINDEX | SHGFI_SMALLICON | SHGFI_ICON);
       //   "C:\\so\\Word.doc"
     item->ImageIndex=FileInfo.iIcon;
     ShowMessage( FileInfo.iIcon);
     */ /*
  //item->ImageIndex=imgList->AddIcon(ikonka);
  //imgList->AddIcon(ikonka);
  //item->ImageIndex=0; //imgList->Count-1;
   link=dane->nazwa;
   SHGetFileInfo(link.c_str(), 0, &FileInfo, sizeof(FileInfo), SHGFI_SYSICONINDEX | SHGFI_SMALLICON | SHGFI_ICON);
  item->ImageIndex = FileInfo.iIcon;
*/
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////  JAK WIDAC ROBILEM JAK SIE TYLKO DAŁO ////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////// NO I NIC //////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     }

      //ShowMessage(imgList->Count-1);  //item->ImageIndex=imgList->Count-1;
      //ImageList1->AddIcon(ikonka);

  // tListView->ItemIndex=3;
  tListView->Items->EndUpdate();
  

  }
 }

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
ikonka = new TIcon;
tLista = new TList;
 TIcon * ikonka;

 TImage *imgList;
Dir("C:\\*.*",tLista);
ListView(tLista,ListView1);
ListView1->Columns->Items[0]->Width=200;
ListView1->Columns->Items[1]->Width=90;

}
//---------------------------------------------------------------------------

Przejrzałem dostępne materiały na forum :( no i nic !! [sciana] 

wiecej tu
<url>
http://4programmers.net/Forum/197743?h=gesiek20#197743</url>

0

Sprecyzuje pytanie

JAK POBRAC ikonke pliku:

 • znajac jego rozszerzenie (np. .doc )
  bądz
 • scieżke (np. c:\notatnik.txt)
0

Temat TABU ??

0
gesiek20 napisał(a)

Temat TABU ??

Chyba tak :D
Na tym dziale ludzie nie sa zbyt rozmowni :P

SH_FindExecute() // o ile dobrze pamietam nazwe funkcji, jest to z ShellApi

Pobiera jaki program jest skojazony z danym rozszezeniem, a to jak pobrac ikonke z programu exe to juz chyba wiesz :)

0
desperat napisał(a)
SH_FindExecute() // o ile dobrze pamietam nazwe funkcji, jest to z ShellApi

Pobiera jaki program jest skojazony z danym rozszezeniem, a to jak pobrac ikonke z programu exe to juz chyba wiesz :)

Fajnie ale w helpie nie moge tego znaleźć, Wiec prosze nie badz taki skromny i podaj przykladowe uzycie tej funkcji :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1