jak użyc
Table1->Filter= lub OnFilterRecord()
aby wyswietliło mi ta samo co zapytanie
SELECT * from pracownicy where nazwisko like "T%"