void sigchldHand(int sno)
{
int x;
if (wait(&x) == -1)
{
printf("blad wiat\n");
exit(0);
}
if (WIFEXITED(x)) freeSlot[(int)WEXITSTATUS(x)] = 0;
}

mam taki kod....jak sie proces potomny konczy to wysylany jest SIGCHLD no i w obsludze tego sygnalu chce pobrac kod zakonczenia tego procesu i nie wiedziec czemu zawsze jest on 0...mimo ze zwracam rozne liczby :|