Jak w aplecie zrobić obsługe ftp albo meila ... aplet powinien dzialać z poziomu strony