Problem z programem w Dev-C++

0

Mam problem z poniższym programem. Moim zdaniem program powinien uruchomić się normalnie, a niestety wyskakuje błąd: parse error before `{"

#include "conio.c"
#include <stdio.h>

char parzystosc()
{
int unsigned liczba1=0;
int signed wynik2=0;
printf("\nSPRAWDZANIE PARZYSTOSCI");
printf("\nPodaj liczbe nr.1: ");
scanf("%d",&liczba1);
wynik2=liczba1%2;
if(wynik2%2==0)
{
printf("\nLiczba jest parzysta");
}
else
{
printf("\nLiczba jest nieparzysta");
}
getch();
}

char potega()
{
int unsigned liczba1=0;
int signed wynik=0;
printf("\nPOTEGA LICZBY");
printf("\nPodaj liczbe nr.1: ");
scanf("%d",&liczba1);
wynik=liczba1liczba1;
printf("\nKwadrat liczby %d wynosi %d",liczba1,wynik);
getch();
}
char podziel()
{
int unsigned liczba1=0,liczba2=0;
int signed wynik=0;
long signed wynik2=0;
printf("\nDZIELENIE");
printf("\nPodaj liczbe nr.1: ");
scanf("%d",&liczba1);
printf("\nPodaj liczbe nr.2: ");
scanf("%d",&liczba2);
wynik=liczba1/liczba2;
wynik2=liczba1%liczba2;
printf("\nWynik dzielenia %d i reszta %d",wynik,wynik2);
getch();
}
char pomnoz()
{
int unsigned liczba1=0,liczba2=0;
int signed wynik=0;
printf("\nMNOZENIE");
printf("\nPodaj liczbe nr.1: ");
scanf("%d",&liczba1);
printf("\nPodaj liczbe nr.2: ");
scanf("%d",&liczba2);
wynik=liczba1
liczba2;
printf("\nWynik mnozenia %d",wynik);
getch();
}

char odejmim()
{
int unsigned liczba1=0,liczba2=0;
int signed wynik=0;
printf("\nODEJMOWANIE");
printf("\nPodaj liczbe nr.1: ");
scanf("%d",&liczba1);
printf("Podaj liczbe nr.2: ");
scanf("%d",&liczba2);
wynik=liczba1-liczba2;
printf("\nWynik odejmowania %d",wynik);
getch();
}

char dodaj()
{
int unsigned liczba1=0,liczba2=0;
int signed wynik=0;
printf("\nDODAWANIE");
printf("\nPodaj liczbe nr.1: ");
scanf("%d",&liczba1);
printf("Podaj liczbe nr.2: ");
scanf("%d",&liczba2);
wynik=liczba1+liczba2;
printf("\nWynik sumy %d",wynik);
getch();
}

char menu()
{
printf("Menu programu: \n \n");
printf("1. Dodaj dwie liczby \n");
printf("2. Odejmij dwie liczby \n");
printf("3. Pomnoz dwie liczby \n");
printf("4. Podziel dwie liczby \n");
printf("5. Podnies liczbe do kwadratu \n");
printf("6. Sprawdz czy liczba jest liczba pierwsza \n");
printf("7. Sprawdz czy liczba jest parzysta \n");
printf("0. Kociec programu \n");
printf("\nWybierz polecenie i kliknij enter ");
}

char wybierz()
{
char m =0;
scanf("%d",&m);
switch(m)
{
case 1:
{dodaj ();
break;}
case 2:
{odejmim ();
break;}
case 3:
{pomnoz ();
break;}
case 4:
{podziel ();
break;}
case 5:
{potega ();
break;}
case 6:
{break;}
case 7:
{parzystosc ();
break;}
default:
{break;}
}

int main(int argc, char *argv[])
{
menu ();
getch();
return 0;
}
</span>

Jestem początkującym programistą w c++, dlatego bardzo proszę o pomoc.

PS. Czy zna ktoś jakiś dobry kurs C++ dla osób, które wcześniej programowały w QBasicu (gdzie są zawarte dokładne porównania obu języków) ? Mam kilka przyzwyczajeń z QBasica (np: goto, brak funkcji), których chciałbym się pozbyć, aby w pełni rozumieć C++.

0

w którym miejscu wyskakuje błąd ?
... jak na mój gust, to przed

int main(int argc, char *argv[])
brakuje zamknięcia nawiasu klamrowego

0

Faktycznie brakowało :P Idiota ze mnie ;)
Wielkie dzięki.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1