Problem jest nastepujacy:
po dodaniu rekordu metoda Insert() komponentu TIBTable w Biulderze nie zostaje wyzwolony trigger w Interbase'ie numerujacy mi pola ID. trigger ustawiony jest BEFORE INSERT i w sql'u dzieła bezproblemowo.