Piszę małą aplikację z użyciem MFC. Składa się z 3 okienek dialogowych (dwa CDialog i jedno CDhtmlDialog). Na jednym z okienek rysuję za pomocą GDI+.

Gdy uruchamiam program, menadżer zadań w Windows XP wskazuje, że program używa 7-8 MB pamięci, jednak ogólny wzrost użycia pamięci (różnica po uruchomieniu i przed uruchomieniem użycia pamięci) to około 2-3 MB. Gdy zminimalizuję progam i pokażę go ponownie to zużycie pamięci zmienia się na około 2,5 MB.

Poruszanie oknem programu po ekranie powoduje wzrost użycia pamięci, jednak minimalizacja i ponowne pokazanie programu przywraca stan około 2,5 MB.

Czym to może być spowodowane??