Czysty C i stworzenie formy?

0

Mam sobie kompilator: Miracle C

ma tam pare bibliotek ale skąd zassać inne tzn czy będą pasować?? bo np wzięłem z innego kompilatora co ma dużo to wywalało błędy czym to jest spowodowane przecieŻ tu i tam powinny np biblioteki stdio.h być takie same a buki wywalają??

i mam takie jeszcze pytanie:

kompiluje mi ładnie pięknie do exe i wyświetla w konsoli zawartość ale jak zrobić aby było jakaś pusta forma ?? takie cos z VC++ ??? żeby wyglądało jak notatnik tylko że bez niczego tzn bez menu ikonek itp tylko żeby można było sobie przesuwać za uchwyt windowsowski :D może jakieś stronki o tym??

teraz trawie kurs C ale NIE MA o tym nic i niewiem jak to się zwie :(

0

Nigdy nie słyszałem o robieniu formy z pod czystego C. To jest język strukturalny więc...

Nie wiem czy się da ale spróbuj wywołać z DLLka

0

Nie wiem czy mi się języki nie pomyliły.........

#include <windows.h>

/* Declare Windows procedure */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
/* Make the class name into a global variable */
char szClassName[ ] = "WindowsApp";
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hThisInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpszArgument, int nFunsterStil)

{
  HWND hwnd;        /* This is the handle for our window */
  MSG messages;      /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;    /* Data structure for the windowclass */

  /* The Window structure */
  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;   /* This function is called by windows */
  wincl.style = CS_DBLCLKS;         /* Catch double-clicks */
  wincl.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);

  /* Use default icon and mouse-pointer */
  wincl.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL; /* No menu */
  wincl.cbClsExtra = 0;           /* No extra bytes after the window class */
  wincl.cbWndExtra = 0;           /* structure or the window instance */
  /* Use light-gray as the background of the window */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject(LTGRAY_BRUSH);

  /* Register the window class, if fail quit the program */
  if(!RegisterClassEx(&wincl)) return 0;

  /* The class is registered, let's create the program*/
  hwnd = CreateWindowEx(
      0,          /* Extended possibilites for variation */
      szClassName,     /* Classname */
      "Windows App",     /* Title Text */
      WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
      CW_USEDEFAULT,    /* Windows decides the position */
      CW_USEDEFAULT,    /* where the window ends up on the screen */
      544,         /* The programs width */
      375,         /* and height in pixels */
      HWND_DESKTOP,    /* The window is a child-window to desktop */
      NULL,        /* No menu */
      hThisInstance,    /* Program Instance handler */
      NULL         /* No Window Creation data */
      );

  /* Make the window visible on the screen */
  ShowWindow(hwnd, nFunsterStil);
  /* Run the message loop. It will run until GetMessage( ) returns 0 */
  while(GetMessage(&messages, NULL, 0, 0))
  {
      /* Translate virtual-key messages into character messages */
      TranslateMessage(&messages);
      /* Send message to WindowProcedure */
      DispatchMessage(&messages);
  }

  /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage( ) gave */
  return messages.wParam;
}

/* This function is called by the Windows function DispatchMessage( ) */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  switch (message)         /* handle the messages */
  {
      case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage(0);    /* send a WM_QUIT to the message queue */
      break;
      default:          /* for messages that we don't deal with */
      return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}

ehh to raczej nie.....

bo jak chodzi o zwykły C to ja nie wiem:(

0

No to jak nie z pod czystego C to jaki kompilator ma takie cuś??

0

Może być to Digital Mars ;-)
Jak chcesz to zgłoś się do mnie na GG a ja ci go prześle :-)

Bo McBury jest Dobrym człowiekiem:-)

0

Jeśli chcesz programowac w WinApi to z pełną odpowiedzialnościa polecam środowisko Dev-C++. Oczywiscie jest w pełni darmowe i pozwala ci na tworzenie 'form' w czystym c/c++ :-)

0

DŻIZAS !!!

0

albo mam innego pomysła:-)

weś zrób se takią formę z tego kodu i se go otwórz za pomocą języka C:d Proste ale głupie:d:d

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1