Witam
Mam taki mały problem. Mam do napisania słownik w ansi c. Mam juz napisany tylko nie moge sie pozbyc bledow ktore wyskakuja podczas kompilacji pod gcc (djgpp). Bylby ktos tak mily i pomogl mi znaleŹĆ te bledy?? Bylbym bardzo wdzieczny, sam juz czesc bledow wyeliminowalem, ale reszty jakos nie moge sie pozbyc. A oto kod zrodlowy programu.


#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void dodaj_slowo();
void szukaj_slowo();
void menu();
void print();
char szukaj(int);

typedef struct lista
{
  lista *pierwszy, *nowy, *y, *w, *pom, *ostatni, *nastepny, *poprzedni;
  int lp;
  char slowo_x[50];
  char plik[] = "slowka.txt";
  char slowo_szukane[50];
  int licz_blad=0;
  
}lista;


void main()
{
  char c;
  menu();
  for (;;)
   {
	printf ("------------------------------------------");
	printf ("\nWybierz >");
	for (;;)
	 { 
	   c = getchar();
	   if (c == '1' || c=='2' || c =='q' || c == 'Q')
	    break;
	 }
	 getchar();
	menu();
	switch (c)
	 {
	  case '1': dodaj_slowo();
	   break;
	  case '2': szukaj_slowo();
	   break;
	  case 'q':exit(1);
	  case 'Q':exit(1);
	 }
   }
}

void dodaj_slowo()
{
  FILE *file;
  char slowo_a[30], slowo_p[30];
  int i;
  printf ("Angielski  >");
  gets(slowo_a);
  for (i=1; i< strlen(slowo_a); i++)
   if ( slowo_a[i] == ' ')
    slowo_a[i] = '_';
  
  printf ("Polski   >");
  gets(slowo_p);
  for (i=1; i< strlen(slowo_p); i++)
   if ( slowo_p[i] == ' ')
    slowo_p[i] = '_';
  file = fopen (plik, "a");
  fprintf (file, "%s %s\n", slowo_a, slowo_p);
  fclose(file);
  menu();
}void szukaj_slowo()
{
  char slowo[50], slowo_a[50], slowo_p[50], l[4];
  int k=0, z=0, i, dl = strlen(slowo_szukane);
  FILE *file;
lista *pierwszy;  
pierwszy = NULL;
  printf ("------------------------------------------\n");
  printf ("Podaj szukane slowo >");
  gets (slowo_szukane);
  for (i=1; i< strlen(slowo_szukane); i++)
   if ( slowo_szukane[i] == ' ')
    slowo_szukane[i] = '_';
  file = fopen (plik, "r");
  
  if (slowo_szukane[dl-1] == '*')
   {
	licz_blad=0;
	menu();
	printf ("Wszystkie slowa podobne w slowniku:\n");
	printf ("------------------------------------------\n");
	while (fscanf(file, "%s", slowo) != EOF)
	 {
	   if(strncmp(slowo, slowo_szukane, dl-1) == 0 )
	    {
		 
		 //printf ("%s\n", slowo);
		 k++;
		 nowy = new lista;
		 if (pierwszy == NULL)
		  {
		    nowy->slowo_x=slowo;
		    nowy->lp=1;
		    pierwszy = ostatni = nowy;
		    pierwszy->nastepny=ostatni;
		    ostatni->poprzedni=pierwszy;
		    ostatni->nastepny = NULL;
		    pierwszy->poprzedni=NULL;
		  }
		 else
		  {
		    nowy->slowo_x=slowo;
		    nowy->lp=k;
		    
		    ostatni->nastepny=nowy;
		    nowy->poprzedni=ostatni;
		    ostatni=nowy;
		    ostatni->nastepny=NULL;
		  }
	    }
	 }
	fclose(file);
	if (pierwszy != NULL)
	 {
	   print();
	   printf ("------------------------------------------\n");
	   printf("Wcisnij 1 - %d aby wybrac slowo >",k);
	   gets(l);
	   z=atoi (l);
	   szukaj(z);
	   file = fopen (plik, "r");
	   while (fscanf (file, "%s%s", slowo_a, slowo_p) != EOF)
	    {
		 if ( strcmp( slowo_a, slowo_szukane) == 0)
		  {
		    for (i=1; i<strlen(slowo_p); i++)
			 if(slowo_p[i] == '_')
			  slowo_p[i] = ' ';
		    menu();
		    printf ("------------------------------------------\n");
		    printf ("Szukales  > %s\n", slowo_szukane);
		    printf ("Tlumaczenie > %s\n", slowo_p);
		  }
		 if (strcmp( slowo_p, slowo_szukane) == 0)
		  {
		    for (i=1; i<strlen(slowo_a); i++)
			 if(slowo_a[i] == '_')
			  slowo_a[i] = ' ';
		    menu();
		    printf ("------------------------------------------\n");
		    printf ("Szukales  > %s\n", slowo_szukane);
		    printf ("Tlumaczenie > %s\n", slowo_a);
		  }
	    }
	   if(pierwszy != NULL)
	    {
		 y=ostatni;
		 while(y)
		  {
		    pom=y;
		    pom->nastepny=NULL;
		    delete y;
		    y=pom->poprzedni;
		  }
	    }
	 }
   }
  else
   while (fscanf (file, "%s%s", slowo_a, slowo_p) != EOF)
    {
	 if ( strcmp( slowo_a, slowo_szukane) == 0)
	  {
	    for (i=1; i<strlen(slowo_p); i++)
		 if(slowo_p[i] == '_')
		  slowo_p[i] = ' ';
	    menu();
	    printf ("------------------------------------------\n");
	    printf ("Szukales  > %s\n", slowo_szukane);
	    printf ("Tlumaczenie > %s\n", slowo_p);
	    k++;
	  }
	 if (strcmp( slowo_p, slowo_szukane) == 0)
	  {
	    for (i=1; i<strlen(slowo_a); i++)
		 if(slowo_a[i] == '_')
		  slowo_a[i] = ' ';
	    menu();
	    printf ("------------------------------------------\n");
	    printf ("Szukales  > %s\n", slowo_szukane);
	    printf ("Tlumaczenie > %s\n", slowo_a);
	    k++;
	  }
    }
  if (k == 0)
   {
	menu();
	licz_blad++;
	if (licz_blad <= 1 )
	 {
	   printf ("------------------------------------------\n");
	   printf ("Brak szukanego slowa !\n");
	 }
	else
	 {
	   printf ("------------------------------------------\n");
	   printf ("Niestety znowu brak slowa, sproboj\nzastosowac gwiazdke:\n");
	   printf ("np: "mam*" - spowoduje wyswietlenie wyrazow\nzaczynajacych sie na "mam"\n");
	 }		   
   }
  if (k != 0)
   fclose (file);
}

void print()
{
  int i;
  char buffer[50];
  lista *w, *pierwszy;
  *w=pierwszy;
  
  while(w)
   {
	buffer=w->slowo_x;
	for (i=1; i<strlen(buffer); i++)
	 if(buffer[i] == '_')
	  buffer[i] = ' ';
	printf("%d-%s\n",w->lp, buffer);
	w=w->nastepny;
   }
}
char szukaj(int m)
{
  typedef struct lista listka,
  w=lista.pierwszy;
  while(*w)
   {
	if (w->lp == m)
	 slowo_szukane=w->slowo_x;
	w=w->nastepny;
   }
  return *slowo_szukane;
}

void menu()
{
  printf ("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n");
  printf ("   +-----------------+\n");
  printf ("   | 1- dodaj slowo |\n");
  printf ("   | 2- szukaj slowa |\n");
  printf ("   | Q- wyjscie   |\n");
  printf ("   +-----------------+\n");
  printf ("\n\n");
}