Czy będzie można korzystać (przez 60 dni) z Visual Studio .net 2003 Professional 60-day TRIAL bez aktywacji online? Pytam, ponieważ
komputer na którym chcę to zainstalować nie jest podłączony do
INET-u...