IP adres

0

Jak w Label wyświetlić numer IP (BCB)

0

jest to funkcja pobierajaca nr ip z mojego programiku :
String GetIP(void)
{
String nrIP;
WSAData wsaData;
char hname[128];

/* inicjalizacja Windows Socktes DLL */

if( WSAStartup(MAKEWORD(1,1),&wsaData) != 0 )
{
MessageBox(0,"Nie moge zaladowac modulu Windows Sockets DLL!",
"Program",MB_OK | MB_ICONERROR);
}
else
{
gethostname(hname,sizeof(hname)); // pobranie nazwy hosta

/* zapisanie nr. IP do struktury hostent na podst. nazwy hosta */

hostent * phe = gethostbyname(hname);

/* zapisanie nr. IP do stringa za pomoca funkcji inet_ntoa */

nrIP = AnsiString(inet_ntoa(*(in_addr*)*phe->h_addr_list));

}

return nrIP;

}

0

Oj Kamil,Kamil tak :

#include

w onClick Buttona :

char buff[100];
hostent *lphe;
WSADATA WSAData;

WSAStartup(MAKEWORD(2, 0), &WSAData);

gethostname(buff, 100);
lphe = gethostbyname(buff);
Label1->Caption = AnsiString(inet_ntoa((in_addr)*lphe->h_addr_list));
WSACleanup();

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1