1.Jak wstawić Jakiś obrazek obok tekstu.
2.Jak kliknie się na jakiś tekst w ListBox to tekst będzie w tekiej ramce niebieskiej jak ją zmienić ??