Jak zakończyć pętlę w programie konsolowym po wybraniu "1"?

0

Pętla wchile kończy działanie po jednym wykonaniu

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main()
{
  float podstawa;
  float promien;
  float wysokosc;
  float bok;
  float pole;
  char i="1";
  int k=1;

  while(k==1)
  {
    printf("zaczynamy\n");
    puts("wpisz 1 żeby policzyć pole koła: ");
    puts("wpisz 2 żeby policzyć pole kwadratu: ");
    puts("wpisz 3 żeby policzyć pole trapezu: ");
    puts("wpisz 4 żeby policzyć pole trójkąta: ");
    scanf("%c", &i);
  
    switch(i)
    {
      case '1':
      puts("wpisz promień koła koła: ");
      scanf("%f", &promien);
      pole= M_PI*promien*promien;
      printf("Pole koła wynosi: %f\n",pole);
      break;
      case '2':
      puts("wpisz długość boku: ");
      scanf("%f", &bok);
      pole = bok*bok;
      printf("Pole kwadratu wynosi: %f\n",pole);
      break;
      case '3':
      puts("wpisz długość dłuższej podstawy: ");
      scanf("%f", &podstawa);
      puts("wpisz długość krótszej podstawy: ");
      scanf("%f", &bok);
      puts("wpisz wysokość: ");
      scanf("%f", &wysokosc);
      pole = .5*(podstawa+bok)*wysokosc;;
      printf("Pole trapezu wynosi: %f\n",pole);
      break;
      case '4':
      puts("wpisz długość podstawy: ");
      scanf("%f", &podstawa);
      puts("wpisz wysokość: ");
      scanf("%f", &wysokosc);
      pole = .5*podstawa*wysokosc;;
      printf("Pole trójkąta wynosi: %f\n",pole);
      break;
      default:
      puts("Podałeś znak inny niż cyfry 1 - 4\n");
    }
    printf("Wpisz 1 lub 0 jeśli chcesz powtórzyć oblicenia lub zakończyć\n");

    k=scanf("%d", &k);
    printf("k wynosi:%d\n", k);
  }

  return 0;
}
1

Przeczytaj dokumentację funkcji scanf(): https://pl.wikibooks.org/wiki/C/scanf

Linijka k=scanf("%d", &k);. Jednocześnie populujesz argument przez &k, a potem go nadpisujesz zwracanym wynikiem z funkcji. scanf() zwraca EOF lub kod błędu.

Zamień linijkę po prostu na scanf("%d", &k) (bez k=).

0

To się nawet nie kompiluje. Chyba jest jakiś granica lenistwa.

Przeklej to sobie na ideone albo cc -Wall -Wextra -pedantic. I napisz KTÓRYCH warnów i błędów nie rozumiesz.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1