Algorytm Kruskala - sprawdzenie poprawności

0

screenshot-20211206203252.png
Panowie, czy ten algorytm działa prawidłowo?

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <list>
#include <sstream>
using namespace std;

class Edge
{
  public:
    int weight;
    int p1,p2;
    Edge()
    {
      weight=0;
      p1=0;
      p2=0;
    }
    Edge(int _weight , int _p1, int _p2)
    {
      weight=_weight;
      p1=_p1;
      p2=_p2;
    }

    void wypisz()
    {
      cout << "waga="<< weight << " p1=" <<p1 << " p2="<< p2 <<" " << endl;
    }
};

Edge *pom;

void scal(Edge tab[], int lewy, int srodek, int prawy)
{
 int i = lewy, j = srodek + 1;
 for(int i = lewy;i<=prawy; i++)
  pom[i] = tab[i];
 for(int k=lewy;k<=prawy;k++)
 if(i<=srodek)
  if(j <= prawy)
     if(pom[j].weight<pom[i].weight)
       tab[k] = pom[j++];
     else
       tab[k] = pom[i++];
  else
    tab[k] = pom[i++];
 else
   tab[k] = pom[j++];
}

void sortowanie_przez_scalanie(Edge tab[],int lewy, int prawy)
{
 if(prawy<=lewy) return;
 int srodek = (prawy+lewy)/2;
 sortowanie_przez_scalanie(tab, lewy, srodek);
 sortowanie_przez_scalanie(tab, srodek+1, prawy);
 scal(tab, lewy, srodek, prawy);
}

class Kruskal
{
public:
  Edge * wynik;
  int sumaD=0;
  Kruskal (Edge *tab, int w,int m)
  {
    int * zbiory = new int [w+1];
    wynik = new Edge [w-1];
    int wierzcholek=0;
    for (int i = 0 ; i < m;i++ )
    {
      if (wierzcholek == w-1)
      {
        break;
      }
      if(zbiory[tab[i].p1] == 0 || zbiory[tab[i].p1] != zbiory[tab[i].p2])
      {
        wynik[wierzcholek] = tab[i];
        sumaD += tab[i].weight;
        wierzcholek++;
        if(zbiory[tab[i].p1] !=0 || zbiory[tab[i].p2] !=0)
        {
          int zbior1 = zbiory[tab[i].p1];
          int zbior2 = zbiory[tab[i].p2];
          for (int j = 0 ; j< w; j ++)
          {
            if(zbiory[j] != 0 &&(zbiory[j] == zbior1 || zbiory[j] == zbior2))
            {
              zbiory[j]=wierzcholek;
            }
          }
        }
        zbiory[tab[i].p1]=wierzcholek;
        zbiory[tab[i].p2]=wierzcholek;
      }
    }
  }

};
int main()
{
  fstream plik;
  plik.open("In.txt",ios::in);
  if(plik.good()== false)
  {
    cout << "nie otwiera sie plik " ;
    return 1;
  }
  int n,m;
  plik >> n >> m;
  Edge * Krawedzie = new Edge [2*m];
  string buffor;
  int liczba1,liczba2,licz=0;
  char b;
  for (int i =0 ; i <= n; i++)
  {
    getline(plik,buffor);
    istringstream zmienna(buffor);
    cout << buffor<< endl;
    while (zmienna >> liczba1)
    {
      zmienna >> liczba2;
      zmienna >> b;
      Krawedzie[licz].weight = liczba2;
      Krawedzie[licz].p1 = i;
      Krawedzie[licz].p2 = liczba1;
      licz++;
    }
  }
  pom = new Edge [2*m];
  sortowanie_przez_scalanie(Krawedzie,0,(2*m)-1);
  for (int i = 0 ; i < 2*m ;i++)
  {
    Krawedzie[i].wypisz();
  }
  delete [] pom ;
  plik.close();
  plik.open("Out.txt",ios::out);
  if(plik.good()== false)
  {
    cout << "nie otwiera sie plik " ;
    return 1;
  }
  Kruskal kru(Krawedzie,n,2*m);
  plik << kru.sumaD << endl;
  for (int i = 0 ; i < n-1 ; i++)
  {
    plik << kru.wynik[i].p1 << " " << kru.wynik[i].p2 << " [" << kru.wynik[i].weight << "],";
  }
  plik.close();
  return 0;
}

Po wprowadzeniu liczb z polecenia, nieco inaczej jest.
Mój Out.txt

16
3 9 [1],4 9 [1],5 6 [1],6 9 [2],7 9 [2],8 9 [2],1 2 [3],1 8 [4],
0

Panowie, czy ten algorytm działa prawidłowo?

Znajdź jakiś najprostszy przypadek, i testuj + debugger.

0

Napisz test, najlepiej "data driven test".
za pomocą gest: https://godbolt.org/z/M1vYWd
albo Catch2: https://godbolt.org/z/PWrccT

W dobrej praktyce programowania od tego się zaczyna: najpierw pisze test, a potem kod, który wypełnia warunki testu.

1
Rafał Masny napisał(a):

Po wprowadzeniu liczb z polecenia, nieco inaczej jest.
Mój Out.txt

16
3 9 [1],4 9 [1],5 6 [1],6 9 [2],7 9 [2],8 9 [2],1 2 [3],1 8 [4],

Różnice między Twoim rozwiązaniem a podanym w zadaniu są 2:

 1. Kolejność krawędzi grafu - chyba nie ma znaczenia
 2. Waga dla krawędzi 4 9 wynosi [2], co zresztą widać w podanym pliku - piąta linijka pokazuje, na końcu 9 2 (czyli waga 2 dla połączenia 4 9) a u Ciebie jest [1], więc tu jest błąd.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0