Problem z uruchomieniem quizu

0

Mam problem z uruchomieniem całego projektu. Pojawia mi się taki błąd. Używam visual studio code.
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
.\a.exe : The term '.\a.exe' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1

 • .\a.exe
 •  + CategoryInfo     : ObjectNotFound: (.\a.exe:String) [], CommandNotFoundException
   + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
  
  

Kod:

#include <iostream>
#include "pytanie.h"
#include <fstream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

void Pytanie::wczytaj()
{
  fstream plik;
  plik.open("quiz.txt",ios::in);

  if(plik.good()==false)
  {
   cout<<"Nie udalo sie otworzyc pliku!";
   exit(0);
  }

  int nr_linii=(nr_pytania-1)*6+1;
  int aktualny_nr=1;
  string linia;

  while(getline(plik,linia))
  {
   if(aktualny_nr==nr_linii) tresc=linia;
   if(aktualny_nr==nr_linii+1) a=linia;
   if(aktualny_nr==nr_linii+2) b=linia;
   if(aktualny_nr==nr_linii+3) c=linia;
   if(aktualny_nr==nr_linii+4) d=linia;
   if(aktualny_nr==nr_linii+5) poprawna=linia;
   aktualny_nr++;
  }

  plik.close();

}

void Pytanie::zadaj()
{
  cout<<endl<<tresc<<endl;
  cout<<a<<endl;
  cout<<b<<endl;
  cout<<c<<endl;
  cout<<d<<endl;
  cout<<"------------------------"<<endl;
  cout<<endl<<"Odpowiedz: ";
  cin>>odpowiedz;
}

void Pytanie::sprawdz()
{
  if(odpowiedz==poprawna)
  {
   punkt=1;
  }
  else punkt=0;
}

#include <iostream>

using namespace std;

class Pytanie
{
  public:

  string tresc;
  string a,b,c,d;
  int nr_pytania;
  string poprawna;
  string odpowiedz;
  int punkt;

  void wczytaj(); //wczytuje pytania z pliku
  void zadaj(); //pokazuje pytanie, czyta odpowiedz
  void sprawdz(); //sprawdza poprawnosc odpowiedzi
};
#include <iostream>
#include "pytanie.h"

using namespace std;

int main()
{

  Pytanie p[5];
  int suma=0;
  for(int i=0; i<=4; i++)
  {
   p[i].nr_pytania=i+1;
   p[i].wczytaj();
   p[i].zadaj();
   p[i].sprawdz();
   suma+=p[i].punkt;
  }

  cout<<"KONIEC QUIZU! PUNKTY = "<<suma;

  return 0;
}
2

Ciekawa sprawa, dawno nie pisałem w C++, jeśli się zamieni #include "pytanie.h" na #include "pytanie.cpp" w pliku z main'em to wszystko zaczyna działać, ale to raczej nie powinno tak być, więc to raczej obejście problemu niż rozwiązanie go.

2

collect2.exe: error: ld returned 1 exit status - to mówi, że masz błąd linkera. Najpewniej nie kompilujesz wszystkich plików. W jakim środowisku piszesz?

2

Podejście całkiem niepoprawne.
Zobacz o ile prościej można zrobić:

#include <algorithm> // random_shuffle
#include <iostream> // cin, cout
//#include <fstream> // jeżeli czytamy z pliku
#include <sstream> // jeżeli czytamy ze string strumenia
#include <iomanip> // dla >>ws
#include <cctype> // toupper()
#include <cstdlib> // srand()
#include <ctime> // time()
using namespace std;

const char AnswerMin='A';
const char AnswerMax='D';
const int AnswerCount=(AnswerMax-AnswerMin+1);

class Question
{
  public:
  string question;
  string answers[AnswerCount];
  int points;
  bool read(istream &sin) // zakładamy że pierwsze poprawne, przy pytaniu 
  {
   getline(sin>>ws,question);
   for(int i=0;i<AnswerCount;++i) getline(sin>>ws,answers[i]);
   return (sin>>points); // zapomniałeś wczytać ilość punktów, zwróći prawdę jeżeli udąło się wczytać razem z punktami
  }
  int ask() //pokazuje pytanie, czyta odpowiedz, sprawdza
  {
   int order[AnswerCount];
   for(int &v:order) v=(&i-order); //order[0]=0; order[1]=1;
   random_shuffle(order,order+AnswerCount); // #include <algorithm>
   cout<<question<<endl;
   for(int i=0;i<AnswerCount;++i) cout<<(char)(AnswerMin+i)<<". "<<answers[order[i]]<<endl;
   for(char answer;;)
   {
     cout<<endl<<"Odpowiedz: ";
     cin>>answer;
     answer=toupper(answer); // #include <cctype>
     if((AnswerMin<=answer)&&(answer<=AnswerMax))
     {
     	return (order[answer-AnswerMin]?0:points); // jeżeli jest to odpowiedz o numerze 0 to naliczamy
		 }
		 else cout<<"Nie ma takiej opcji";
	 }
  }
};

int main()
{
	srand(time(0)); // #include <cstdlib> #include <ctime> dla random_shuffle
	Question q;
	int sum=0;
	istringstream sin
	(
		 "\
			 2*2=?\n\
				 4\n\
				 5\n\
				 3\n\
				 22\n\
			 10\n\
			 \
			 Kto ma kota?\n\
				 Ala\n\
				 Ewa\n\
				 Kasia\n\
				 Marta\n\
			 3\
		 "
	);
	//ifstream fin("Q.txt");
	while(q.read(sin)) // można zamiast sin czytać z fin
	{
		int add=q.ask();
		sum+=add;
		if(add) cout<<"Poprawnie, dodano punkty "<<add<<" razem "<<sum<<endl;
		else cout<<"Niepoprawnie"<<endl;
	}	
	return 0;
}
2

To jeszcze tylko wyjaśnię do końca na czym polegał problem, przy kompilacji trzeba podać wszystkie plik cpp np.: "g++ -g main.cpp pytanie.cpp"
W Visual Studio Code by działo się to automagicznie można zmienić sobie tasks.json tak by dla zadania kompilacji zamiast aktywnego pliku, kompilowały się wszystkie w folderze:
"${fileDirname}\*.cpp"

0

Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Kompilacja wszystkich plików pomogła ("g++ -g main.cpp pytanie.cpp").

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1