JLITOSL - Liczba na słowo SPOJ C++

0

Witam wszystkich,

mam problem z programemhttps://pl.spoj.com/problems/JLITOSL/, mianowicie chciałbym żeby program nie wyświetlał niepotrzebnych skrótów tj. tys., mln., mld., bln. w przypadku gdy ich nie ma tzn. jeżeli liczba, to: dziewięć mld. wtedy nie potrzebuje dopisku mln. tys. Zapisałem w programie przykładowy warunek dla jakiego mam problem. Podpowiedzcie proszę jak ewentualnie ugryźć problem.

ps. Ify napisałem w celu uniknięcia pojawiania się powyższego błędu dla pełnych bln. mld etc, natomiast przy dalszym testowaniu zauważyłem, że problem dalej się pojawia.


#include <iostream>
#include <map>

using namespace std;


string convertNumberIntoWord (long long number) {
  map <int, string> numberToWord;
  numberToWord [0] = "";
  numberToWord [1] = "jeden";
  numberToWord [2] = "dwa";
  numberToWord [3] = "trzy";
  numberToWord [4] = "cztery";
  numberToWord [5] = "piec";
  numberToWord [6] = "szesc";
  numberToWord [7] = "siedem";
  numberToWord [8] = "osiem";
  numberToWord [9] = "dziewiec";
  numberToWord [10] = "dziesiec";
  numberToWord [11] = "jedenascie";
  numberToWord [12] = "dwanascie";
  numberToWord [13] = "trzynascie";
  numberToWord [14] = "czternascie";
  numberToWord [15] = "pietnascie";
  numberToWord [16] = "szesnascie";
  numberToWord [17] = "siedemnascie";
  numberToWord [18] = "osiemnascie";
  numberToWord [19] = "dziewietnascie";
  numberToWord [20] = "dwadziescia";
  numberToWord [30] = "trzydziesci";
  numberToWord [40] = "czterdziesci";
  numberToWord [50] = "piecdziesiat";
  numberToWord [60] = "szescdziesiat";
  numberToWord [70] = "siedemdziesiat";
  numberToWord [80] = "osiemdziesiat";
  numberToWord [90] = "dziewiecdziesiat";
  numberToWord [100] = "sto";
  numberToWord [200] = "dwiescie";
  numberToWord [300] = "trzysta";
  numberToWord [400] = "czterysta";
  numberToWord [500] = "piecset";
  numberToWord [600] = "szescset";
  numberToWord [700] = "siedemset";
  numberToWord [800] = "osiemset";
  numberToWord [900] = "dziewiecset";

  string word;
  map <int,string>::iterator itr = numberToWord.find(number);

  if (itr != numberToWord.end()) {
    return word = itr->second;
  }
  if ((number >= 20) && (number < 100)) {
    return convertNumberIntoWord((number / 10)*10) + " " + convertNumberIntoWord(number % 10);
  }
  if ((number >= 100) && (number < 1000)) {
    return convertNumberIntoWord((number / 100)*100) + " " + convertNumberIntoWord(number % 100);
  }

  if((number >= 1000)&& (number < 1000000)) {
    int tmp =(number/1000) % 1000;
    return convertNumberIntoWord(tmp) + " tys. " + convertNumberIntoWord(number % 1000);
  }
  if((number >= 1000000) && (number < 1000000000)) {
    int tmp = number / 1000000 % 1000;
    int tmp1 = number / 1000 % 1000;
    int tmp2 = number % 1000;
    return convertNumberIntoWord(tmp) + " mln. " + convertNumberIntoWord(tmp1) + " tys. " + convertNumberIntoWord(tmp2);
  }
  if((number >= 1000000000) && (number < 1000000000000)) {
    int tmp0 = number/1000000000 % 1000;
    int tmp = number / 1000000 % 1000;
    int tmp1 = number / 1000 % 1000;
    int tmp2 = number % 1000;
    return convertNumberIntoWord(tmp0) + " mld. " + convertNumberIntoWord(tmp) + " mln. " + convertNumberIntoWord(tmp1) + " tys. "+ convertNumberIntoWord(tmp2);
  }

  if((number >= 1000000000000) && (number < 10000000000000)) {
    int tmp3 = number/1000000000000 % 1000;
    int tmp0 = number/1000000000 % 1000;
    int tmp = number / 1000000 % 1000;
    int tmp1 = number / 1000 % 1000;
    int tmp2 = number % 1000;
    return convertNumberIntoWord(tmp3) + " bln. " + convertNumberIntoWord(tmp0) + " mld. " + convertNumberIntoWord(tmp) + " mln. " + convertNumberIntoWord(tmp1) + " tys. "+ convertNumberIntoWord(tmp2);
  }
}

int main() {
  long long number = 9000000000000, tests=1;

  //cin >>tests;

  while (tests--) {
    //cin >> number;
    if (number == 1000000) {
      cout<< "mln. " <<endl;
    }
    else if (number == 1000000000) {
      cout<< "mld. " <<endl;
    }
    else if (number == 1000000000000) {
      cout<< "bln. " <<endl;
    } else
      cout << convertNumberIntoWord (number) <<endl;
  }

  return 0;
}


```C++
4

Po pierwsze najpierw dzielisz liczbę na trójki cyfr (czyli modulo 1000).
Potem sprawdzasz, czy wynik mordulo 1000 jest zero, jeśli tak to ignorujesz wartość, jeśli nie to wypisujesz setki/dziesiątki/jednostki wraz z tysiącem/milinem/bilionem.
Efekt będzie taki, że w kodzie nie pojawia się wartość większa niż 1000.

0

Już było kilkakrotnie.

0

Cześć Wszystkim,

przerobiłem nieco program zgodnie ze wskazówkami, ale napotkałem kolejny problem, mianowicie przy wypisywaniu liczb 1000, 10000, (...) 1000000000000 program wypisuje "jeden" (stąd też prowizoryczne zabezpieczenie if'ami). Chciałbym rozwiązać ten problem bardziej "elegancko" i zgodnie ze sztuką, ale nie mam pomysłu. Drugi problem jaki napotkałem związany jest z przypadkiem gdy na wejściu pojawia się liczba np. 1000001 albo 10000001 itd. wtedy program wyświetla w każdym wypadku "dziesiec tys. jeden" (jest to związane z tym, że funkcja dzieląca liczbę na 3 cyfrowe ciągi, którą napisałem przekazuje do programu 10 oraz 1)
Możecie mnie nakierować jak rozwiązać oba problemy? Możliwe, że rozwiązanie jest trywialne, a ja zapętliłem się w swoim rozumowaniu.

Dziękuje z góry!

#include <iostream>
#include <map>
#include <vector>
#include <string>

using namespace std;

string convertNumberIntoWord (long long number) {
  map <int, string> numberToWord;
  numberToWord [0] = "";
  numberToWord [1] = "jeden";
  numberToWord [2] = "dwa";
  numberToWord [3] = "trzy";
  numberToWord [4] = "cztery";
  numberToWord [5] = "piec";
  numberToWord [6] = "szesc";
  numberToWord [7] = "siedem";
  numberToWord [8] = "osiem";
  numberToWord [9] = "dziewiec";
  numberToWord [10] = "dziesiec";
  numberToWord [11] = "jedenascie";
  numberToWord [12] = "dwanascie";
  numberToWord [13] = "trzynascie";
  numberToWord [14] = "czternascie";
  numberToWord [15] = "pietnascie";
  numberToWord [16] = "szesnascie";
  numberToWord [17] = "siedemnascie";
  numberToWord [18] = "osiemnascie";
  numberToWord [19] = "dziewietnascie";
  numberToWord [20] = "dwadziescia";
  numberToWord [30] = "trzydziesci";
  numberToWord [40] = "czterdziesci";
  numberToWord [50] = "piecdziesiat";
  numberToWord [60] = "szescdziesiat";
  numberToWord [70] = "siedemdziesiat";
  numberToWord [80] = "osiemdziesiat";
  numberToWord [90] = "dziewiecdziesiat";
  numberToWord [100] = "sto";
  numberToWord [200] = "dwiescie";
  numberToWord [300] = "trzysta";
  numberToWord [400] = "czterysta";
  numberToWord [500] = "piecset";
  numberToWord [600] = "szescset";
  numberToWord [700] = "siedemset";
  numberToWord [800] = "osiemset";
  numberToWord [900] = "dziewiecset";

  string word;
  vector <int> vectorNumber;
  map <int,string>::iterator itr = numberToWord.find(number);

  if (itr != numberToWord.end()) {
    return word = itr->second;
  }
  if ((number >= 20) && (number < 100)) {
    return convertNumberIntoWord((number / 10) *10 ) + " " + convertNumberIntoWord(number % 10);
  }
  if ((number >= 100) && (number < 1000)) {
    return convertNumberIntoWord((number / 100)*100) + " " + convertNumberIntoWord(number % 100);
  }
  if((number > 1000)&& (number <= 1000000000000)) {
    return convertNumberIntoWord(number);
  }
}

void Partition (long long number, vector<int> &PartOfNumber) {
  while (number>=1000) {
    int tmp = number % 1000;
    if (tmp==0) {
    } else
      PartOfNumber.push_back(tmp);
    number/=1000;
  }
  PartOfNumber.push_back(number);
}

int main() {
  long long number=1000001, tests;
  vector<int> PartOfNumber;
  vector<string> unit = {"","tys. ","mln. ","mld. ","bln. "};

  cin >>tests;

  while (tests--) {
    //cin >> number;

    if (number==1000)
      cout << "jeden tys.";
    else if (number == 10000)
      cout<< "dziesiec tys. " <<endl;
    else if (number == 10000)
      cout<< "dziesiec tys. " <<endl;
    else if (number == 100000)
      cout<< "sto tys. " <<endl;
    else if (number == 1000000)
      cout<< "jeden mln. " <<endl;
    else if (number == 10000000)
      cout<< "dziesiec mln. " <<endl;
    else if (number == 100000000)
      cout<< "sto mln. " <<endl;
    else if (number == 1000000000)
      cout<< "jeden mld. " <<endl;
    else if (number == 10000000000)
      cout<< "dzesiec mld. " <<endl;
    else if (number == 100000000000)
      cout<< "sto mld. " <<endl;
    else if (number == 1000000000000)
      cout<< "jeden bln. " <<endl;
    else
      Partition (number, PartOfNumber);
    for (int i=PartOfNumber.size()-1; i>=0; --i) {
      //cout<< PartOfNumber[i] << endl;
      cout << convertNumberIntoWord(PartOfNumber[i]) << " " << unit[i];
      PartOfNumber.clear();
    }
    cout<<endl;
  }
  return 0;
}


0

Moim zdaniem number powinien być stringiem wtedy dodatkowo bez problemu dodasz zera na początku żeby podzielić bez reszty na 3 cyfrowe segmenty. int-a uzyskasz łatwo odejmując od "stringowej" cyfry '0'

edit:podaję kod ze string, ale sędzie nie przepuszcza chociaż testy przykładowe przechodzi śpiewająco. być może błąd gdzieś w zapisie słownym, jak pisałem dużo prostszy,

#include <iostream>
#include <map>
#include <string>
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

string convertNumberIntoWord (char digit, char teen, char hund)
 {
  string word = "";
  map <int, string> numberToWord;
  numberToWord [1] = "jeden ";
  numberToWord [2] = "dwa ";
  numberToWord [3] = "trzy ";
  numberToWord [4] = "cztery ";
  numberToWord [5] = "piec ";
  numberToWord [6] = "szesc ";
  numberToWord [7] = "siedem ";
  numberToWord [8] = "osiem ";
  numberToWord [9] = "dziewiec ";
  numberToWord [10] = "dziesiec ";
  numberToWord [11] = "jedenascie ";
  numberToWord [12] = "dwanascie ";
  numberToWord [13] = "trzynascie ";
  numberToWord [14] = "czternascie ";
  numberToWord [15] = "pietnascie ";
  numberToWord [16] = "szesnascie ";
  numberToWord [17] = "siedemnascie ";
  numberToWord [18] = "osiemnascie ";
  numberToWord [19] = "dziewietnascie ";
  numberToWord [20] = "dwadziescia ";
  numberToWord [30] = "trzydziesci ";
  numberToWord [40] = "czterdziesci ";
  numberToWord [50] = "piecdziesiat ";
  numberToWord [60] = "szescdziesiat ";
  numberToWord [70] = "siedemdziesiat ";
  numberToWord [80] = "osiemdziesiat ";
  numberToWord [90] = "dziewiecdziesiat ";
  numberToWord [100] = "sto " ;
  numberToWord [200] = "dwiescie ";
  numberToWord [300] = "trzysta ";
  numberToWord [400] = "czterysta ";
  numberToWord [500] = "piecset ";
  numberToWord [600] = "szescset ";
  numberToWord [700] = "siedemset ";
  numberToWord [800] = "osiemset ";
  numberToWord [900] = "dziewiecset ";
  if (hund != '0') word = word + numberToWord[(hund - '0') * 100];
  if (teen == '1')
  {
    word = word + numberToWord[10 + (digit - '0')];
    return word;
  }
  if (teen != '0') word = word + numberToWord[(teen - '0') * 10];
  if (digit != '0') word = word + numberToWord[digit - '0'];
  return word;
}
int main()
{
  int howmuch = 0;
  cin >> howmuch ;
  map <int, string> bignumb;
  bignumb[0] = "";
  bignumb[3] = "tys. ";
  bignumb[6] = "mln. ";
  bignumb[9] = "mld. ";
  bignumb[12] = "bln. ";
  while (howmuch--)
  {
    string number = "", word = "";
    cin >> number;
    if (number.size() % 3 == 1) number = "00" + number;
    if (number.size() % 3 == 2) number = "0" + number;
    reverse(number.begin(), number.end());
    for (int i = 0; i < number.size(); i += 3)
    {
      string temp = convertNumberIntoWord(number[i], number[i + 1], number[i+2] );
      if (temp != "") word = temp + bignumb[i] + word;
    }
    word.pop_back();
    cout << word << "\n";

  }

}


2

Nie rozumiem czemu wszyscy tak koszmarnie przekombinowują?

template<typename T> int divmod(T &val,int div)
{
	T next=val/div;
	int ret=val-div*next;
	val=next;
	return ret;
}

string wordlyPL(uint64_t val) // nie zapomnieć polskie ogonki usunąć
{
	static const string range[]={"","tys. ","mln. ","mld. ","bln. "};
	static const string unitA[]={"","jeden ","dwa ","trzy ","cztery ","pięć ","sześć ","siedem ","osiem ","dziewięć "};
	static const string unitB[]={"","","dwadzieścia ","trzydzieści ","czterdzieści ","pięćdziesiąt ","sześćdziesiąt ","siedemdziesiąt ","osiemdziesiąt ","dziewięćdziesiąt "};
	static const string unitC[]={"dziesięć ","jedenaście ","dwanaście ","trzynaście ","czternaście ","piętnaście ","szesnaście ","siedemnaście ","osiemnaście ","dziewiętnaście "};
	static const string unitD[]={"","sto ","dwieście ","trzysta ","czterysta ","pięćset ","sześćset ","siedemset ","osiemset ","dziewięćset "};
	if(!val) return "zero";
	string result;
	for(int i=0;val;++i)
	{
		int nnn=divmod(val,1000),tmp=nnn,n1=divmod(tmp,10),n2=divmod(tmp,10),n3=divmod(tmp,10);
		result=unitD[n3]+(n2!=1?unitB[n2]+unitA[n1]:unitC[n1])+range[nnn?i:0]+result;
	}
	return result;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1