Sudoku : kompiluje się, ale nie pokazuje już rozwiązanego sudoku

0

Witam, przychodzę z problemem takim jak w temacie. Program po kompilacji i uruchomieniu nie pokazuje rozwiązania, tylko nierozwiązane sudoku.

main.cpp

#include <iostream>
#include "funkcje.h"


using namespace std;

int tab[9][9]
{
	{3, 0, 6, 5, 0, 8, 4, 0, 0},
	{5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
	{0, 8, 7, 0, 0, 0, 0, 3, 1},
	{0, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 8, 0},
	{9, 0, 0, 8, 6, 3, 0, 0, 5},
	{0, 5, 0, 0, 9, 0, 6, 0, 0},
	{1, 3, 0, 0, 0, 0, 2, 5, 0},
	{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 4},
	{0, 0, 5, 2, 0, 6, 3, 0, 0}

};

 bool sudoku() // wyszukuje puste miejsca i wstawia odpowiednia liczbe 
{
	 int wiersz=0, kolumna=0;
	
	if (!puste_miejsce(wiersz, kolumna))
		return true;
	for (int liczba = 1; liczba <= 9; liczba++)
	{
		if (miejsce(wiersz, kolumna, liczba))
		{
			tab[wiersz][kolumna] = liczba;
			if (sudoku())
			{
				return true;
			}
			else
				tab[wiersz][kolumna] = 0;
		}
	}
	return false;
}

 void wstawsudoku() // tworzymy sudoku
 {
	 for (int wiersz = 0; wiersz < 9; wiersz++)
	 {
		 for (int kolumna = 0; kolumna < 9; kolumna++)
		 {
			 if (kolumna == 3 || kolumna == 6)
			 
				 cout << " | ";
				 cout << tab[wiersz][kolumna] << " ";
			 
		 }
			if (wiersz == 2 || wiersz == 5)
			 {
				 cout<< endl;
				 for (int i = 0; i < 9; i++)
					cout << "---";
				 
			 }
			cout<< endl;
	 }

 }

int main()
{
	
	
	if (sudoku() == true)
		wstawsudoku();

	
}

funkcje.cpp

#include "funkcje.h"


bool szukanie_w_kolumnie(const int& kolumna, const int& liczba) // sprawdzamy czy w kolumnie już liczba czy nie
{
	for (int wiersz = 0; wiersz < 9; wiersz++)
	{
		if (tab[wiersz][kolumna] == liczba)
			return true;
		else
			return false;	
		
		
	}
	
	
	
}

bool szukanie_w_wierszu( const int& wiersz, const int& liczba)//sprawdzamy czy w wierszu już liczba czy nie
{
	for (int kolumna = 0; kolumna < 9; kolumna++)
	{
		if (tab[wiersz][kolumna] == liczba)
			return true;
		else
			return false;	
	}
	
	
		

			
	
	
}

bool szukanie_w_kwadracie(const int& kwadrat_kolumna, const int& kwadrat_wiersz, const int& liczba) // sprawdzamy czy w kwadracie 3x3 jest juz liczba czy nie
{
	for (int kolumna = 0; kolumna < 3; kolumna++)
	{
		for (int wiersz = 0; wiersz < 3; wiersz++)
		{
			if (tab[wiersz + kwadrat_wiersz][kolumna + kwadrat_kolumna] == liczba)
				return true;
			else
				return false;	
		} 
		
		
				
	}
	
		
	
	

}

bool puste_miejsce(const int& kolumna, const int& wiersz) //szukamy pustego miejsca w sudoku
{
	for (int wiersz = 0; wiersz < 9; wiersz++)
	{
		for (int kolumna = 0; kolumna < 9; kolumna++)
		{
			if (tab[wiersz][kolumna] == 0)
				return true;
			else
				return false;	
				
		}
		
		
	}
	
	
		
	
	
}

bool miejsce(const int& wiersz, const int& kolumna, const int& liczba) // sprawdza czy mozna wstawic liczbe do danego miejsca
{
	return !szukanie_w_wierszu(wiersz, liczba) && !szukanie_w_kolumnie(kolumna, liczba) && !szukanie_w_kwadracie(wiersz - wiersz % 3, kolumna - kolumna % 3, liczba);
}

funkcje.h

#pragma once
#ifndef FUNKCJEH
#define FUNKCJEH

extern int tab[9][9];

bool szukanie_w_kolumnie(const int& kolumna, const int& liczba);
bool szukanie_w_wierszu(const int& wiersz, const int& liczba);
bool szukanie_w_kwadracie(const int& kwadrat_kolumna, const int& kwadrat_wiersz, const int& liczba);
bool puste_miejsce(const int& kolumna, const int& wiersz);
bool miejsce( const int& wiersz, const int& kolumna, const int& liczba);#endif 
0
_13th_Dragon napisał(a):

https://pl.wikipedia.org/wiki/Debugowanie

Dodam, że wielką niewykorzystaną szansą jest programowanie obiektowe - jakieś niesamowite listy argumentów itd by to się ładnie uprościło, czy publiczna tablica globalna.
na razie to jest C z const referencjami int (nie wiadomo po co)

0

Korzystając z okazji pochwalę się, chociaż nie wiem czy jest czym.

#include <iostream>

  int sudoku[9][9] =
  {
    {3, 0, 6, 5, 0, 8, 4, 0, 0},
    {5, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
    {0, 8, 7, 0, 0, 0, 0, 3, 1},
    {0, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 8, 0},
    {9, 0, 0, 8, 6, 3, 0, 0, 5},
    {0, 5, 0, 0, 9, 0, 6, 0, 0},
    {1, 3, 0, 0, 0, 0, 2, 5, 0},
    {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 4},
    {0, 0, 5, 2, 0, 6, 3, 0, 0}
  };


void print_array();
bool posible(int x, int y, int n);
void solver();

int main()
{
  solver();
  return 0;
}

void print_array()
{
  for (int i = 0; i < 9; i++)
  {
    for (int j = 0; j < 9; j++)
      std::cout << sudoku[i][j] << ' ';
    std::cout << std::endl;
  }
  std::cout << std::endl;
}

bool posible(int x, int y, int n)
{
  for (int i = 0; i < 9; i++) //sprawdzenie wiersza
    if (sudoku[y][i] == n)
      return false;
  for (int i = 0; i < 9; i++) //sprawdzenie kolumny
    if (sudoku[i][x] == n)
      return false;
  int x0 = (x / 3) * 3;
  int y0 = (y / 3) * 3;
  for (int i = 0; i < 3; i++)
    for (int j = 0; j < 3; j++)
      if (sudoku[y0 + i][x0 + j] == n)
        return false;
  return true;  
}

void solver()
{
  for (int i = 0; i < 9; i++)
  {
    for (int j = 0; j < 9; j++)
    {
      if (sudoku[i][j] == 0)
      {
        for (int n = 1; n < 10; n++)
        {
          if (posible(j, i, n))
          {
            sudoku[i][j] = n;
            solver();
            sudoku[i][j] = 0;
          }
        }
        return;
      }   
    } 
  }
  print_array();   
}

Przy pisaniu inspirowałem się tym

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1