Funkcja zwracająca tablicę dwuwymarową

0

Napisz funkcję, która dostaje jako argumenty dwuwymiarową prostokątną tablicę tablic tab1 o wymiarach n × m i elementach typu int oraz jej wymiary, i zwraca jako wartość wskaźnik do nowo utworzonej dwuwymiarowej tablicy tablic tab2 o wymiarach m × n zawierającej transponowaną macierz przechowywaną w tablicy tab1 (czyli dla dowolnych k i j zachodzi tab1[k][j] = tab2[j][k].

Wyżej jest mój problem i wymyśliłem do niego taki program. Po odpaleniu wypisuje się tylko pierwszy element tablicy poprawnie a reszta to losowe liczby, nie wiem czy dobrze zwracam wskaźnik do tablicy ani czy dobrze tworze nową i zapisuję nową tablicę którą wyświetlam w funkcji main. Nigdzie nie mogłem znaleźć rozwiązania i proszę o pomoc.

Dodam że sprawdzałem wypisywanie tej tablicy wewnątrz funkcji i działa poprawnie więc problem mam z samym zwracaniem i wyświetlaniem w mainie.

#include <iostream>

using namespace std;

int transponowanie(int **tab1, int k, int j)
{
  int** tab2;
  tab2 = new int* [j] {};
  for (int i = 0; i < j; i++)
  {
    tab2[i]= new int[k] {};
  }

  for (int i = 0; i < k; i++)
  {
    for (int l = 0; l < j; l++)
    {
      tab2[l][i] = tab1[i][l];
    }
  }

  return **tab2;
}

int main()
{
  int n, m;
  cout << "Podaj wymiary tablicy: ";
  cin >> n >> m;
  int** tab1;
  tab1 = new int* [n];
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    tab1[i] = new int[m];
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
      cin >> tab1[i][j];
    }
  }

  int** tab2;
  tab2 = new int* [m];
  for (int i = 0; i < m; i++)
  {
    tab2[i] = new int [n];
  }

  **tab2 = transponowanie(tab1, n, m);

  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
      cout << tab2[i][j] << " ";
    }
    cout << "\n";
  }

  return 0;
}
0

Prawdopodobnie roi się to od ostrzeżeń kompilatora.
Trudno coś powiedzieć, dopóki nie powiesz prawdy.

masz niespójną z zadaniem deklarację (głęboko niespójną), do której usiłujesz dostosować jej użycie, ale jest to bez sensu. To robi coś ZUPEŁNIE innego, niż ma robić.,

Nawet jak ją poprawisz, zwracanie w C++ tablic w stylu C to zbrodnia. Na przykład wyciek pamieci

1

Za dużo gwiazdek w losowych miejscach. Wersja poprawiona:

#include <iostream>

using namespace std;

int** transponowanie(int **tab1, int k, int j) {
  int** tab2 = new int* [j] {};
  for (int i = 0; i < j; i++) {
    tab2[i]= new int[k] {};
  }

  for (int i = 0; i < k; i++) {
    for (int l = 0; l < j; l++) {
      tab2[l][i] = tab1[i][l];
    }
  }

  return tab2;
}

int main() {
  int n, m;
  // cout << "Podaj wymiary tablicy: ";
  // cin >> n >> m;
  n = 2;
  m = 3;
  int** tab1 = new int* [n];
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    tab1[i] = new int[m];
    for (int j = 0; j < m; j++) {
      // cin >> tab1[i][j];
      tab1[i][j] = i * m + j;
    }
  }

  int** tab2 = transponowanie(tab1, n, m);

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < m; j++) {
      cout << tab1[i][j] << " ";
    }
    cout << "\n";
  }

  for (int i = 0; i < m; i++) {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      cout << tab2[i][j] << " ";
    }
    cout << "\n";
  }

  return 0;
}
2
std::vector<std::vector<int>>

albo

std::array<std::array<int>>

Array ma sztywny rozmiar, vector zmienny
Albo aktywni w C++ podrzucą lepszy pomysł

2

Jak używasz losowych par zmiennych do iterowania dwu(lub więcej)wymiarowej tablicy to masz prawie 100% gwarancję że gdzieś się pomylisz.
Do podania rozmiarów polecam (rowSize,colSize)/(Y,X) dla indeksacji (r,c)/(y,x).

Patryk Cyran napisał(a):
...
 tab2 = new int* [j] {};
...
   tab2[i]= new int[k] {};
...

Po kiego ci zerowanie przydzielonych fragmentów, przecież za chwile je wypełniasz.

Przydzielasz tablicę tab2 w main() i w następnym wierszu nadpisujesz tym co zwraca transponowanie?

#include <iostream>
using namespace std;

int **Create2dTable(size_t Y,size_t X)
{
  int **tb=new int*[Y];
  for(size_t y=0;y<Y;++y) tb[y]=new int[X];
  return tb;
}
void Free2dTable(int **tb,size_t Y)
{
  for(size_t y=0;y<Y;++y) delete[] tb[y];
  delete[] tb;
}
int **Transpose2dTable(int **tb,size_t Y,size_t X)
{
  int **bt=Create2dTable(X,Y);
  for(size_t y=0;y<Y;++y) for(size_t x=0;x<X;++x) bt[x][y]=tb[y][x];
  return bt;
}
void Show2dTable(int **tb,size_t Y,size_t X)
{
  for(size_t y=0;y<Y;++y,cout<<endl) for(size_t x=0;x<X;++x) cout<<tb[y][x]<<'\t';
}
void Input2dTable(int **tb,size_t Y,size_t X)
{
  for(size_t y=0;y<Y;++y) for(size_t x=0;x<X;++x) cin>>tb[y][x];
}

int main()
{
  int Y, X;
  cout<<"Table sizes: ";
  cin>>Y>>X;
  cout<<"Input values:"<<endl;
  int **tb1=Create2dTable(Y,X);
  Input2dTable(tb1,Y,X);
  int **tb2=Transpose2dTable(tb1,Y,X);
  cout<<"Source:"<<endl;
  Show2dTable(tb1,Y,X);
  cout<<"Result:"<<endl;
  Show2dTable(tb2,Y,X);
  Free2dTable(tb1,Y);
  Free2dTable(tb2,Y);
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0