Błąd w zadaniu

0

Dzień dobry

Mam problem z poniższym zadaniem. Po wrzuceniu rozwiązania do sprawdzarki "themis" otrzymuje 1 sprawdzenie pozytywne i 1 negatywne (wrong answer).

Treść zadania:

Dla danych n i m wyznacz fib(n) mod m

Wejście
W pierwszej linii wejścia podana jest liczba testów T (1 ≤ T ≤ 100). W następnych T wierszach podane są pary n, m (1 ≤ n,m ≤ 10^9).

Przykład
Dla danych wejściowych:

10
1 10
2 10
3 10
4 25
5 25
6 25
7 27
8 29
9 31
10 33

poprawną odpowiedzią jest:

1
1
2
3
5
8
13
21
3
22

Mój kod:
ps* sprawdzarka nie widzi cerr

#include <iostream>
using namespace std;

void FC1(unsigned long long F[2][2], unsigned long long M[2][2]);

void FC2(unsigned long long F[2][2], unsigned long long n);


unsigned long long fib(unsigned long long n)
  {
    unsigned long long F[2][2] = {{1,1},{1,0}};
    if (n == 0)
      return 0;

    FC2(F, n-1);
    
  return F[0][0];
  }


void FC2(unsigned long long F[2][2], unsigned long long n)
{
    if( n == 0 || n == 1)
      return;

  unsigned long long M[2][2] = {{1,1},{1,0}};

  FC2(F, n/2);
  FC1(F, F);

  if (n%2 != 0)
    FC1(F, M);
}

void FC1(unsigned long long F[2][2], unsigned long long M[2][2])
{
unsigned long long x = F[0][0]*M[0][0] + F[0][1]*M[1][0];
unsigned long long y = F[0][0]*M[0][1] + F[0][1]*M[1][1];
unsigned long long z = F[1][0]*M[0][0] + F[1][1]*M[1][0];
unsigned long long w = F[1][0]*M[0][1] + F[1][1]*M[1][1];

F[0][0] = x;
F[0][1] = y;
F[1][0] = z;
F[1][1] = w;
}


int main()
{
  unsigned long long t;
  unsigned long long n;
  unsigned long long m;
  cin>>t;
  for(int i=0; i=t; i++)
  {
    cin>>n;
    cin>>m;
    cerr<<"Wynik: ";
    cout<<fib(n)%m<<endl;
  }
return 0;
}
4

Przyczyna jest oczywista: integer overflow.
Teraz zastanów się, gdzie to występuje i jak można tego uniknąć.

podpowiedź: potrzebujesz funkcji int fibModulo(int n, int m)

3

Gdzie do liczenia Fibonacci z takimi liczbami. Zainteresuj się tym:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pisano_period

2

@lion137: no ale przecież to nie ma sensu, bo wyznaczenie tego okresu wcale nie jest takie proste. Najlepszą rzeczą to faktycznie wyliczyć fibonacciego szybkim potęgowaniem modulo.

0

No nie wiem czy wydoli, takie zadania na Project Euler zawsze robiłem z Pisano.

0

Próbowałem napisać z pissanno period. Wydaje się liczyć dobrze ale przy drugim sprawdzeniu wywala błąd. Tym razem Illegal syscall.

#include <iostream>
using namespace std;

long long fibmod(long long n, long long m)
{
  long long wynik;
  long long indeks;
  long long cykl = n+1;
  long long sz = min (n+1,m*m+1);
  long long *F = new long long[sz];
  F[0] = 0;
  F[1] = 1;
  F[2] = 1;

  for (long long i = 3; i < sz; i++)
    {
      F[i] = (F[i-2] + F[i-1]) % m;
        if (F[i] == 1 && F[i-1] == 0)
          {
            cykl = i-1;
            break;
          }
    }

  indeks = n % cykl;
  wynik = F[indeks];
  delete[]F;
  return wynik;

}

int main()
{
  int t;
  long long n;
  long long m;
  cin>>t;
  for(int i=0; i<t; i++)
  {
    cin>>n;
    cin>>m;
    cout<<fibmod(n,m)<<endl;
  }
  return 0;
}
0

Przebudowałem trochę kod. Dzięki za pomoc teraz działa.

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

struct Macierz
{
  long long nums[ 2 ][ 2 ];

  Macierz()
  {
    memset( nums, 0, sizeof( nums ) );
  }
};

Macierz algorytm( const Macierz & one, const Macierz & two, long long mod )
{
  Macierz result;
  for( int i = 0; i < 2; ++i )
    {
    for( int j = 0; j < 2; ++j )
    {
      for( int k = 0; k < 2; ++k )
      {
        result.nums[ i ][ j ] += one.nums[ i ][ k ] * two.nums[ k ][ j ];
      }
      result.nums[ i ][ j ] %= mod;
    }
  }

  return result;
}

Macierz Modulo( const Macierz & mat, long long power, long long mod )
{
  if( power < 2 )
     return mat;

  Macierz half = Modulo( mat, power / 2, mod );
  if( power % 2 == 0 )
     return algorytm( half, half, mod );
  else
     return algorytm( half, algorytm( half, mat, mod ), mod );

}

int main()
{
  long long n;
  long long m;
  int t;

  cin>>t;
  for(int i = 0; i<t; i++)
  {
  cin>>n;
  cin>>m;

  Macierz mat;
  mat.nums[ 0 ][ 0 ] = mat.nums[ 0 ][ 1 ] = mat.nums[ 1 ][ 0 ] = 1;
  cout << Modulo( mat, n-1, m ).nums[ 0 ][ 0 ] << '\n';
  }
}
0

A ta linijka w pętli, nie powinna wyglądać tak?
F[i] = (F[i-2] % m + F[i-1] % m) % m;
(8 + 7) % 3 = 0 = (8 % 3 + 7 % 3) % 3

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1