Sfml c++ lenght error oraz problrm z textem

0
using namespace sf;
using namespace std;

int punkty = 0;

int main()
{
  string Pkt = to_string(punkty);

  CircleShape shape(20); // Tworzy kształt kółka o nazwie "shape" o wielkości 20
  shape.setFillColor(Color(100, 250, 50)); // Wypełnia objekt o nazwie "shape" kolorem zielonym
  shape.setPosition(400.f, 300.f); // Ustawia objekt na pozycji X = 400, Y = 300
  shape.setOrigin(shape.getRadius(), shape.getRadius()); // Ustawia "Punkt zaczepienia?" na środku objektu, aby podana pozycja odpowiadała rzeczywistości
  shape.setPointCount(1000);

  Text punkty;
  Font font;
  font.loadFromFile("Arial.ttf");
  punkty.setFont(font);
  punkty.setCharacterSize(24);
  punkty.setFillColor(Color(255, 255, 255));
  punkty.setString(Pkt);

Witam, mam 2 problemy. Pierwszy to jest wysypywanie błędu Nieobsłużony wyjątek w lokalizacji 0x00007FF8FA3EA799 w Smfldziałaj.exe: wyjątek języka Microsoft C++: std::length_error w lokalizacji pamięci 0x0000003D766FEBE0. Jak to naprawić? Oraz drugi problem polega na tym, że zamiast tekstu wyświetla mi się mała kropka. Dałoby się coś z tym zrobić?

0

@MrMadMatt: ```


#include <SFML/Graphics.hpp>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace sf;

int score = 0;

int main()
{
  string Pkt = to_string(punkty);

  CircleShape shape(20); // Tworzy kształt kółka o nazwie "shape" o wielkości 20
  shape.setFillColor(Color(100, 250, 50)); // Wypełnia objekt o nazwie "shape" kolorem zielonym
  shape.setPosition(400.f, 300.f); // Ustawia objekt na pozycji X = 400, Y = 300
  shape.setOrigin(shape.getRadius(), shape.getRadius()); // Ustawia "Punkt zaczepienia?" na środku objektu, aby podana pozycja odpowiadała rzeczywistości
  shape.setPointCount(1000);

  Font font;
  font.loadFromFile("arial.ttf");
  if (!font.loadFromFile("arial.ttf"));
  {
    std::cout << "Nie udało się załadować czcionki" << std::endl;
  }
  Text scor;
  scor.setFont(font);
  scor.setCharacterSize(24);
  scor.setFillColor(Color(255, 255, 255));
  scor.setString(Pkt);

    // Tworzy okno o nazwie "window" o szerokości (x) = 800, wysokości (y) = 600. Nadaje nazwe okna "SFML First Game", dodaje nazwe oraz przycisk zamykający okno
  RenderWindow window(VideoMode(800, 600), "SFML First Game", sf::Style::Titlebar | sf::Style::Close);

  // Główna pętla programu
  while (window.isOpen())
  {

    if (sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::W) && shape.getPosition().y >= 20) {
      shape.move(0.f, -0.1f);
    }

    if (sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::S) && shape.getPosition().y <= 580) {
      shape.move(0.f, 0.1f);
    }

    if (sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::A) && shape.getPosition().x >= 20) {
      shape.move(-0.1f, 0.f);
    }

    if (sf::Keyboard::isKeyPressed(sf::Keyboard::D) && shape.getPosition().x <= 770) {
      shape.move(0.1f, 0.f);
    }

    // Tworzy Event o nazwie event
    Event event;

    while (window.pollEvent(event))
    {
      // Dodaje zamykanie programu po naciśnięciu "X" w prawym górnym rogu ekranu
      if (event.type == Event::Closed) {
        window.close();
      }
    }

    //Czyści okno z poprzedniej klatki
    window.clear();

    // Rysuje objekt o nazwie "shape"
    window.draw(shape);
    // Rysuje objekt o nazwie "scor"
    window.draw(scor);
    // Wyświetla elementy na oknie
    window.display();
  }
  return 0;
}
0

@Bartłomiej Golenko: Jeśli mam scor.setString(Pkt); to nie da sie włączyćbo Od razu wywala błąd o ktorym napisalem, jeśli zamienie to na np. "test" to odpala sie ale zamiast tekstu jest kropka, a czcionka sie nie laduje

0

@Bartłomiej Golenko: po kompilacji zostaje tylko ========== Kompilacja: 0 zakończono powodzeniem, 0 zakończono niepowodzeniem, 1 zaktualizowano, 0 pominięto ========== wiec sie raczej nie kompiluje

0

Ok, no to drobna podpowiedź - w tym fragmencie masz już 2 błędy:

#include <iostream>
#include <string>

using namespace sf;

int score = 0;

int main()
{
  string Pkt = to_string(punkty);
0

Brak std::? Jak tak to akurat zauważyłem i poprawiłem już wcześniej

0

OK, znalazłeś jeden problem - teraz znajdź drugi:

#include <iostream>
#include <string>

using namespace sf;

int score = 0;

int main()
{
  std::string Pkt = std::to_string(punkty);
0

Mam int score A chce zmieniać punkty. W sensie ja chyba tu źle kod dałem bo ja już tyle kombinowalem przy tym że debuger nie pokazuje mi tych błędów. Wiesz co można zrobić z tym wyjątkiem oraz dlaczego mi się czcionki nie ładuja?

0

Oczywiście że wiem, plik z czcionką masz w innym katalogu niż program jej szuka (katalog z binarką/źródłami to niekoniecznie ten katalog w którym program jest uruchomiony)

0

Plik z czcionką dałem chyba dosłownie wszędzie, tam gdzie projekt, potem tam gdzie rozwiązanie oraz do folderu z plikiem exe.Gdzie sprawdzić gdzie program szuka tego?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0