Wyrażenie Lambda

0

. Napisz funkcję, która przyjmuje napis w stylu C (tablicę znaków) oraz funkcję lambda. Funkcja powinna wykonać funkcję lambda dla każdego znaku w opisie (zakładamy, że funkcja lambda może zmienić przekazany napis) i zwrócić nowy napis.

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

void title(const char *napis)
{  
  int licznik = 0;
  string nowy = napis;
  for(int i=0; i<nowy.length(); i++)
  {
  if(napis[i] =='a' || (napis[i] =='e') || (napis[i] =='o')||(napis[i] =='ó')||(napis[i] =='u')||(napis[i] =='i')||(napis[i] =='y') )
    {
      licznik = licznik+1;
    }
  }
  cout<<"samoglosek jest: "<<licznik;

}

auto lambda = [](char *napis)
{

};
int main()
{
   const char *tekst="Microsoft";

}

** Trochę się pogubiłem ,co mogę dalej zrobić z lambdą ?

2

Przykładowo:

template<typename T>
void title(char *napis, T fn) {
  while (*napis) *napis = fn(*napis), ++napis;
}

int main()
{
  char text[] = "abcdefgh";
  title(text, [](char c) -> char { return toupper(c); });
  std::cout << text << '\n';
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0