Selection_sort C++11

0

Szukam pomocy przy programie z funkcją selection sort...
Program sam w sobie działa tak jak powinien jednak chciałbym by funkcja selection sort była zmuszona do wyświetlania kolejnych kroków sortowania w konsoli.
Nie wiem jak rozwiązać ten problem, będę wdzięczny za każdą dostępną pomoc!

#include <iostream>
#include <vector>

template <typename T>
void write_vector(std::vector<T> const & V)
{
 for(int i=0; i < V.size(); i++)

  std::cout << V[i] << " " ;
  std::cout << std::endl;

}

template <typename T>
 void selection (std::vector<T> & V) {
    int const len = V.size();
    // For each V(i)...
    for (int i = 0; i < len; i++) {
      int min = i;

      // Find the minimum of V(i+1..n).
      for (int j = i + 1; j < len; j++) {
        T & t1 = V.at(min);
        T & t2 = V.at(j);

        if (V.at(min) > V.at(j))
          min = j;
      }

      // Swap V(i) with the minimum.
      if (i != min)
        std::swap(V.at(i), V.at(min));

{
        std::cout << V[i] << " ";
}

    }
    std::cout << std::endl;
  }

int main()
{
 int input;
 std::vector<int> V;
 while (std::cin >> input)
 {
  V.push_back(input);
 }
 write_vector(V);
 selection(V);
 return 0;
}
1

A tak najprościej?

#include <iostream>
#include <vector>

template <typename T>
void write_vector(std::vector<T> const & V)
{
 for(int i=0; i < V.size(); i++)

  std::cout << V[i] << " " ;
  std::cout << std::endl;

}

template <typename T>
 void selection (std::vector<T> & V) {
    int const len = V.size();
    // For each V(i)...
    for (int i = 0; i < len; i++) {
      int min = i;

      // Find the minimum of V(i+1..n).
      for (int j = i + 1; j < len; j++) {
        T & t1 = V.at(min);
        T & t2 = V.at(j);

        if (V.at(min) > V.at(j))
          min = j;
      }

      // Swap V(i) with the minimum.
      if (i != min)
        std::swap(V.at(i), V.at(min));

{        std::cout <<"printing sorting"<<"\n";
        write_vector(V);
}

    }
    std::cout << std::endl;
  }

int main()
{
 int input;
 std::vector<int> V;
 while (std::cin >> input)
 {
  V.push_back(input);
 }
 write_vector(V);
 selection(V);
 return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0