stos

0

Napisz program, w którym zaimplementujesz stos na bazie tablicy. Liczbę elementów tablicy dobierz samodzielnie. Przetestuj tę implementację. Twój program powinien wykrywać sytuacje, kiedy stos jest pusty i kiedy jest pełny. Mam takie zadnie, zrobilam kod ale nie wyswietla mi poprawnie wartosci

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#define STACK_SIZE 10

struct stack
{
  int data[STACK_SIZE];
  int top;
  struct stack_node *next;
};

struct stack_node
{
  int data[STACK_SIZE];
  struct stack_node *next;
};

struct stack_node *push(struct stack_node *top, int data[])
{
  struct stack_node *new_node=NULL;
  new_node = (struct stack_node*)malloc(sizeof(struct stack_node));
  if (new_node != NULL)
  {
    new_node->data[STACK_SIZE] = data[STACK_SIZE];
    new_node->next = top;
    top = new_node;
  }
  return top;
}

int pop(struct stack_node **top)
{
  int result =-1;
  if (*top != NULL)
  {
    result=(*top)-> data[STACK_SIZE];
    struct stack_node *tmp=(*top)->next;
    free(*top);
    *top=tmp;
  }
  return result;
}

int peek (struct stack_node *top)
{
  if (top != NULL)
    return top->data[STACK_SIZE];
  fprintf(stderr, "Stos nie istnieje\n");
  return -1;
}

int main ()
{

  struct stack_node *top=NULL;
  int data[STACK_SIZE];
  int i;
  srand(time(0));
  for (i=0; i<STACK_SIZE; i++)
    {
      data[i]=1+rand()%10;
      printf("%d", data[i]);
      puts("");
    }

  {
    top=push(top, data);
    printf("klade element %d na stos\n",data);
  }
  printf("\nczytam element na szczycie bez zdejmownia, wartosc: %d\n", peek(top));

  while (top != NULL)
  {
    printf("\nzdejmuje element %d ze stosu \n", pop(&top));
  }
  return 0;
}
3

Dlaczego mając za zadanie zaimplementować stos za pomocą tablicy, implementujesz go za pomocą listy jednokierunkowej?

0

Ta tablica data ma być Twoim wewnętrznym stosem o stałym rozmiarze.

0

Poprawna definicja ta struktury to

struct stack
{
  int data[STACK_SIZE];
  int top;
};

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1