Zadanie na płaszczyżnie

0

Witam, akurat staram się zrobić pewne zadanie, ale jako że z niektórymi rzeczami mam problem to prosiłbym o wyjaśnienie jak to zrobić. Wymienię problemy które mam z zadaniem.
Po pierwsze jak zdefiniować strukturę Rect tak by robiła to czego chcą w zadaniu, zadeklarowałem punkty w strukturze ale nie wiem jak to dalej zrobić. Dalej mam problem z vectorem, zadeklarowałem go i starałem się potem dodać do niego jakieś polecenia w środku ale że w argumentach funkcji process znajduje się argument function to nie chce mi działać. Function próbowałem utworzyć jako osobną klasę, ale to i tak wyskakuje błąd. Tutaj niżej jest treść zadania.

Zdefiniuj strukturę Point z polami x i y (typu double) odpowiadającymi współrzędnym na płaszczyźnie kartezjańskiej. Zdefiniuj też strukturę Rect opisującą prostokąty na płaszczyźnie kartezjańskiej z bokami równoległymi do osi, polami tej struktury są dwa punkty będące lewym-górnym i prawym-dolnym wierzchołkiem prostokąta. Napisz funkcję:

std::vector<double> process(const Rect* rects, size_t sz, std::function<double(Rect)> f);

która pobiera tablicę prostokątów i jej wymiar oraz funkcję typu Rect→double, a zwraca wektor wyników przekształcenia kolejnych prostokątów z tablicy dostarczoną funkcją. Napisz program testujący napisaną funkcję; jako trzeciego argumentu wywołania użyj zarówno lambd jak i wskaźników do własnych funkcji. Jako funkcji transformującej możesz, na przykład, użyć funkcji obliczającej pole prostokąta albo długość jego przekątnej. Wtedy dla prostokątów:

[(0,4),(4,1)], [(−6,3),(6,−2)], [(−7,4),(8,−4)],

wynik powinien być 12, 60, 120 (pola) i 5, 13, 17 (długości przekątnych).

Tutaj jest mój kod:

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

struct Point
{
  double pointx;
  double pointy;
} x, y;

struct Rect
{
  double pointx;
  double pointy;
  double pointz;
} x, y, z;

void function();

vector<double> process(const Rect* rects, size_t sz, function<double(Rect)> f);

int main()
{

}

void function()
{

}

vector<double> process(const Rect* rects, size_t sz, function<double(Rect)> f)
{
  return vector<double>();
}
0

Rect ma się składać z dwóch punktów chyba

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <functional>

struct Point {
  double x;
  double y;
};
struct Rect {
  Point a;
  Point b;
};
double area(Rect p) {
  return abs(p.b.x - p.a.x) * abs(p.b.y - p.a.y);
}
int main(){
  std::function<double(Rect)> f = area;
  return 0;
}

Musisz stworzyć tablice prostokątów i przekazać ją do funkcji, wszystko Masz opisane.

0

Jak na razie udało mi się znależć podobne zadanie i na jego podstawie napisałem część tego co trzeba, ale muszę wymyśleć jak je pozmieniać by pasowało do wymagań tego pierwszego, jeżeli możesz napisać coś pomocnego byłbym wdzięczny.

To mój obecny kod:

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

struct Point
{
  double x, y;
};

struct Rect
{
  Point A, B, C;
};

void info(const Point*);        
void info(const Rect*);       
void rot(Point*, double);        
void rot(Rect*, double);   

//vector<double> process(const Rect* rects, size_t sz, function<double(Rect)> f);

int main()
{
  Point A;
  A.x = -1;
  A.y = 2;

  Point B = { -1, 1 };

  Point C = { 2 };
  C.y = -1;

  Rect T = { A, B };
  T.C = C;

   cout << "Wyjsciowe punkty: ";
   info(&A); info(&B); info(&C);
   cout << "\nTrojkat: ";
   info(&T);
   cout << endl;

   rot(&A, 90); rot(&B, 90); rot(&C, 90);        
   cout << "A, B, C po obrocie o 90 stopni:\n";
   info(&A); info(&B); info(&C);
   cout << endl;

   rot(&T, 90); rot(&T, 90);              
   cout << "T po obrocie dwa razy o 90 stopni:\n";
   info(&T);

     rot(&T, 180);                    
  cout << "T po obrocie o nastepne 180 stopni:\n";
   info(&T);
}

void info(const Point* pP) {
   cout << "(" << pP->x << ", " << pP->y << ") ";

}

 void info(const Rect* pT) {
   cout << "A="; info(&pT->A);            
   cout << "B="; info(&pT->B);
   cout << "C="; info(&pT->C);
   cout << endl;

}

 void rot(Point* pP, double phi) {
  static double conver = atan(1.) / 45;
  phi = phi * conver; // stopnie -> radiany

  double c = pP->x;
  pP->x = pP->x * cos(phi) - pP->y * sin(phi);
  pP->y = c * sin(phi) + pP->y * cos(phi);
}

 void rot(Rect* pT, double phi) {
   rot(&pT->A, phi);                 
   rot(&pT->B, phi);
   rot(&pT->C, phi);
}

/*vector<double> process(const Rect* rects, size_t sz, function<double(Rect)> f)
{
  return vector<double>();
}
*/
1

Właśnie, gdzieś Znalazłeś i Kopiujesz bezmyślnie, prostokąt ma się składać z dwóch punktów: lewy dolny róg i prawy górny, a nie trzech. Napisałęm Ci prawie wszystko, teraz tylko Musisz stworzyć tablicę prostokątół w pętli i wysłać do funkcji process, gdzie w pętli "Zmapujesz" funkcję na tablicę, dodając wybiki do wektora i go Zwrócisz [ten wektor].

0

Czy mógłby ktoś spojrzeć na ten kod i napisać jak to powinno wyglądać. Próbuję zrobić to zadanie ale jak na razie mam kilka problemów. Nie wiem jak dokończyć funkcję process tak by zapisywać w pętli wyniki f(rects) i w jaki sposób wywołać w mainie funkcje process tak by raz było z funkcją area a drugi raz z lambdą. Starałem się stworzyć vector który posiadał by te wymagane prostokąty w zadaniu ale nie mogę użyć opcji push_back by dodać wartości.
Tu kod który zmieniłem:

int main() {
  function<double(Rect)> f = area;

  int c = -6;
  int v = -2;
  int b = -7;
  int n = -4;

  vector < Rect > prost;
  prost.push_back((0, 4), (4, 1));
  prost.push_back((c, 3), (6, v));
  prost.push_back((b, 4), (8, n));

  for (int i = 0; i < 3; ++i)
  {
    process(area());
    printf()
  }

}

vector<double> process(const Rect* rects, size_t sz, function<double(Rect)> f)
{
  vector<double> prost;
  for (auto i = 0; i < sz; ++i)
  {
   prost[i] = f(rects(i))
  }
  return prost;

}
0

(0, 4) to jest wyrażenie równoważne 4. Jak chcesz utworzyć obiekt to użyj nazwy typu. Np. Foo{0, 4}

0

OK. poprawiłem to, ale to i tak nie eliminuje błędu z użyciem push_back.

0

Jaki jest obecny kod?

0

to cały kod

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <functional>
#include <vector>

using namespace std;

struct Point {
  double x;
  double y;
};

struct Rect {
  Point a;
  Point b;
};

double area(Rect p) {
  return abs(p.b.x - p.a.x) * abs(p.b.y - p.a.y);
}

int main() {
  function<double(Rect)> f = area;

  int c = -6;
  int v = -2;
  int b = -7;
  int n = -4;

  vector < Rect > prost;
  prost.push_back({ 0, 4 }, { 4, 1 });
  prost.push_back({ c, 3 }, { 6, v });
  prost.push_back({ b, 4 }, { 8, n });

  for (int i = 0; i < 3; ++i)
  {
    process(area());
    printf()
  }

}

vector<double> process(const Rect* rects, size_t sz, function<double(Rect)> f)
{
  vector<double> prost;
  for (auto i = 0; i < sz; ++i)
  {
   prost[i] = f(rects(i))
  }
  return prost;

}
0

push_back przyjmuje jeden argument.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0