Wpisywanie liczb z pliku do tablicy

0

Mam program który w pierwszej pętli zlicza ile jest liczb w tablicy (licznik), następnie tworzy tablicę oraz wpisuje do niej liczby (liczby są oddzielone w pliku średnikiem). Dlaczego występuje błąd przepełnienia tablicy?

int liczba, licznik = 0;
  FILE* plik = fopen("Out.txt", "r");

  rewind(plik); 

   while (!feof(plik))
     {
     fscanf(plik, "%d;", &liczba);
     if (feof(plik)) break;
     licznik++;

     }

   int* tab = new int[licznik];

   licznik = 0;
   while (!feof(plik))
   {
     fscanf(plik, "%d;", &liczba);
     if (feof(plik)) break;
     tab[licznik] = liczba;
     licznik++;
   }

   fclose(plik);
0

Dlaczego nie użyjesz po prostu std::vector?

U mnie ten kod się nie wysypuje. https://wandbox.org/permlink/ionPk3d80yw7XJaF

1

Jeśli to C++ to rzeczywiście, czemu nie std::vector, ale tak też się da, tylko rewind po pierwszej pętli i liczba = 0; licznik = 0 - dobry zwyczaj: inicjalizować zmienne:)

   FILE* plik = fopen("numbers.txt", "r");

   int liczba = 0, licznik = 0, cnt = 0;

   while (!feof(plik))
     {
      fscanf(plik, "%d;", &liczba);
      if (feof(plik)) break;
      licznik++;
      }
   int* tab = new int[licznik];
   rewind(plik);
   while (!feof(plik))
   {
     fscanf(plik, "%d;", &liczba);
     if (feof(plik)) break;
     tab[cnt] = liczba;
     cnt++;
   }
   printArray(tab, licznik); // -> [1, 2, 3, 4]
   // numbers.txt: 1;2;3;4
   fclose(plik);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0