Liczby zaprzyjaźnione - zadanie

0

Niech s(n) oznacza sumę wszystkich podzielników liczby naturalnej n mniejszych od n. Liczby naturalne m i n nazywamy zaprzyjaźnionymi, jeśli

s(n) = m i s(m) = n.

Na przykład liczby 220 i 284 są zaprzyjaźnione, ponieważ 220 dzieli się przez 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 i 110, których suma wynosi 284, zaś 284 dzieli się przez 1, 2, 4, 71 i 142, których suma wynosi 220.

Napisz program, który wczytuje z klawiatury dwie liczby całkowite dodatnie a i b, a następnie wyznacza i wypisuje na ekranie wszystkie pary liczb zaprzyjaźnionych zawartych w przedziale [a, b].

Wejście
a, b - liczby naturalne mniejsze niż 100000.

Wyjście
Pary liczb zaprzyjaźnionych - każda para w oddzielnej linii (liczby oddzielone spacją uporządkowane rosnąco), lub słowo BRAK - jeśli w przedziale nie ma takich par.

Jak można to zrobić za pomocą tablic dość łatwym sposobem, tak aby nie było przekroczenia czasu?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1