Program, który dla liczby parzystej przedstawia wszystkie możliwe jej rozkłady na sumę dwóch liczb pierwszych. C++.

0

Problem jest podany najogólniej w temacie - mam napisać program w C++, który dla dowolnej (podanej przez użytkownika) liczby parzystej przedstawia wszystkie możliwe jej rozkłady sumę dwóch liczb pierwszych. Zadanie w swoim zamyśle nie powinno być trudne - obejmować ma podstawy programowania. Może ktoś pomoże, podda pomysł? Mój dotychczasowy kod jest poniżej. Pomyślałem, żeby dla podanej przez użytkownika liczby podać wszystkie liczby pierwsze mniejsze lub równe jej - to napisałem. Co dalej?
Pozdrawiam.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n;
  int k=1;
  bool p;

  cin>>n;
  int tab[n];

  for(int i = 1; i <= n; i++)
  {
    p = true;

    for(int j = 2 ; j < i; j++){
      if( i % j == 0){
        p = false;
      }
    }

    if(p == true){
      cout<<i<<" ";
      tab[k]=i;
      k++;
    }
  }
  cout<<endl;

  return 0;
}
0

Podaj najpierw Twój kod.

0
serek napisał(a):

Podaj najpierw Twój kod.
Ok, podałem swój początek.

0

@tagtak: "Pomyślałem, żeby dla podanej przez użytkownika liczby podać wszystkie liczby pierwsze mniejsze lub równe jej - to napisałem" - 1 to nie liczba pierwsza. Najlepiej Wyłap te liczby do jakiejś struktury (chociażby tablicy), a potem już łatwo sprawdzić wszystkie sumy. To jest naiwne rozwiązanie, szybciej byłoby uzyć Sita Erastotenesa do znalezienia liczb pierwszych i potem szukać sum.

#include<iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char **argv){
  int number = 10;
  int primes [] = {2, 3, 5, 7};
  int length = 4;
  for (int i = 0; i < length; ++i) {
    for (int j = i; j < length; ++j){
      if (primes[i] + primes[j] == number)
        cout << primes[i] <<" "<<primes[j];
    }
    cout <<"\n";
  }
  cout << "\n";
  return 0;
}
0

Czyli miej więcej tak, wygląda, że, rzeczywiście, złożoność jest liniowa (nie licząc isPrime), z tym: "Goldbach conjecture prooved" to żart - zakładamy, że liczba będzie parzysta:

#include <iostream>
using namespace std;

int isPrime(int n) {
  if (n <= 3) return n > 1;
  else if (n % 2 == 0 || n % 3 == 0) return 0;
  int i = 5;
  while (i * i <= n) {
    if (n % i == 0 || n % i + 2 == 0)
      return 0;
    i += 6;
  }
  return 1;
}
void testIntegerAsSumOfTwoPrimes(int n) {
  int i;
  int c = 0;
  for (i = 2; i <= n / 2; ++i) {
    if (isPrime(i)) {
      if (isPrime(n - i)) {
        cout << n << " = " << i << " + " << n - i <<"\n";
        c = 1;
      }
    }
  }
  if (c == 0) {
    cout << "Goldbach conjecture prooved:)\n";
  }
}

int main(int argc, char **argv){
  int number;
  cin >> number;
  cout << "\n";
  testIntegerAsSumOfTwoPrimes(number);
  return 0;
}
1

Sito z pomocą constexpr (więc limit do 2900 :()
pozwala na złożoność (zakładając stały czas dla EratostenesSive::next): O(\frac{n}{log n})

Jeśli dobrze liczę, to EratostenesSive::next ma złożoność O(log n), więc całkowicie wychodzi: O(n).

/* constexpr Eratostenes sive */
/* and count how many times X can be decomposed to sum of two primes */
#include <iostream>
#include <array>
#include <exception>
#include <algorithm>
#include <optional>

template<size_t N>
class EratostenesSive
{
public:
  constexpr EratostenesSive()
    : oddPrimes{}
  {
    std::fill(oddPrimes.begin(), oddPrimes.end(), true);
    oddPrimes[0] = false;

    for (size_t p = 3; p * p <= N; p += 2) {
      if (oddPrimes[p/2]) {
        for (size_t i = p * p; i <= N; i += 2 * p) {
          oddPrimes[i/2] = false;
        }
      }
    }
  }

  bool isPrime(size_t x) const
  {
    if (x < 2) return false;
    if (x == 2) return true;
    if (x > max()) throw std::invalid_argument("Sive limit reached");
    return x%2 != 0 && oddPrimes[x/2];
  }

  bool isPrimeInRange(size_t x) const
  {
    return x <= max() && isPrime(x);
  }

  std::optional<size_t> next(size_t x) const
  {
    auto index = (x + 1) / 2;
    while (index < oddPrimes.size() && !oddPrimes[index]) ++index;
    if (index < oddPrimes.size()) return index * 2 + 1;
    return {};
  }

  constexpr size_t max() const {
    return N | 1;
  }

private:
  std::array<bool, (N + 1) / 2> oddPrimes;
};

constexpr auto primes = EratostenesSive<2900>{};

class CountIsSumOfTwoPrimes
{
public:
  CountIsSumOfTwoPrimes(size_t x) : x(x)
  {
  }

  size_t count() const {
    if (x % 2 == 1) return primes.isPrime(x - 2);

    size_t result = 0;
    size_t p = 3;

    while (p * 2 <= x) {
      result += primes.isPrime(x - p);
      p = primes.next(p).value();
    }

    return result;
  }

private:
  size_t x;
};

int main()
{
  size_t x;

  while (std::cin >> x) {
    std::cout << x << " :";
    CountIsSumOfTwoPrimes twoPrimessums{ x };

    std::cout << twoPrimessums.count() << '\n';
  }
  return 0;
}

https://wandbox.org/permlink/gNB9QLUybY8V8Lvd

1

Ja widzę to jakoś tak:

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

class SumTwoPrimes
{
  private:
  size_t n;
  vector<size_t> primes,lows;
  public:
  SumTwoPrimes(size_t n):n(n) 
  {
    PrimesOver2();
    SumPrimes();
    primes.resize(0);
  }
  size_t oposite(size_t p)const { return n-p; }
  const vector<size_t> &list()const { return lows; }
  protected:
  void PrimesOver2()
  {
    vector<bool> bin(n+1);
    for(size_t i=3;i<=n;i+=2)
    {
      if(!bin[i])
      {
        primes.push_back(i);
        for(size_t k=i<<1;k<=n;k+=i) bin[k]=true;
      }
    }
  }
  void SumPrimes()
  {
    for(int fr=0,bk=primes.size()-1;fr<=bk;)
    {
      size_t pfr=primes[fr],sum=pfr+primes[bk];
      if(sum>n) --bk;
      else if(sum<n) ++fr;
      else
      {
        lows.push_back(pfr);
        ++fr;
        --bk;
      }
    }
  }
};

int main() 
{
  SumTwoPrimes stp(1000);
  for(auto p:stp.list()) cout<<p<<" + "<<stp.oposite(p)<<endl;
  return 0;
}

https://ideone.com/ly8V7z

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0