Własna funkcja printf i scanf

0

Potrzebuję pomocy ze stworzeniem własnej wersji funkcji printf i scanf. Czyli my_printf i my_scanf. Dzialanie standardowe.
Funkcja my_scanf ma obsługiwać następujące formaty:

%d - liczba całkowita 32-bitowa ze znakiem,
%f - liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji, wpisywana tylko w formie dziesiętnej

Funkcja my_printf ma obsługiwać następujące symbole formatujące:

%s - tekst (wskaźnik na znak, terminator='\x0'),
%d - liczba całkowita 32-bitowa ze znakiem,
%f - liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji

1

Jeżeli C++ to można spróbować opcji z variadic templates.

#include <iostream>

using namespace std;

enum class Type { INT , DOUBLE , STRING };

struct Arg
{
 Arg(int value) : type(Type::INT) { int_value = value; }
 Arg(double value) : type(Type::DOUBLE) { dbl_value = value; }
 Arg(const char *value) : type(Type::STRING) { str_value = value; }

 Type type;
 union {
  int int_value;
  double dbl_value;
  const char *str_value;
 };
};

string getValue( Type type , const Arg& arg )
{
  if( type != arg.type ) return "";

  if( arg.type == Type::INT ) return to_string(arg.int_value);
  else if( arg.type == Type::DOUBLE ) return to_string(arg.dbl_value);
  else if( arg.type == Type::STRING ) return arg.str_value;
}

void implement_my_printf( string text , const Arg *args , size_t argsize )
{
  int argcount {0};
  string result;

  for( size_t index=0 ; index<text.size() ; ++index )
  {
    if( text[index] == '%' && argcount != argsize )
    {
      if( ++index == text.size() ) break;
      switch( text[index] )
      {
        case 'd': result += getValue(Type::INT,args[argcount++]); break;
        case 'f': result += getValue(Type::DOUBLE,args[argcount++]); break;
        case 's': result += getValue(Type::STRING,args[argcount++]); break;
      }
    }
    else result += text[index];
  }

  cout << result;
}

template <typename... Args>
void my_printf( string text , const Args&... args )
{
  Arg arg_array[] = {args...};
  implement_my_printf( text , arg_array , sizeof...(Args) );
}

int main()
{
  my_printf( "number1 %d number2 %d number3 %d double %f string %s end" , 2 , -4 , 4 , 45.6 , "test");
  return 0;
}
1

Żeby to było poprawnie to należałoby zacząć nie od printf tylko od vprintf, a printf będzie tylko wywoływać vprintf konwertując parametry ... na va_list.

0

Polecam popatrzeć jak jest zrobiona biblioteka {fmt}.
Z tego co mi wiadomo rozważane jest by włączyć ją do standardu C++.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0