Battleship

Odpowiedz Nowy wątek
2019-07-31 20:05
0

Witam :-)
W ostatnim czasie zaczęłam pisać w konsoli grę w statki. Jest to jak na razie jeden z moich większych projektów (uczę się programowania raczej od niedawna).
Pisząc grę miałam głównie przećwiczyć używanie wskaźników oraz posługiwanie się strukturami danych, w tym typem wyliczeniowym enum.
Kiedy doszłam do momentu, gdzie zaczęło mieć sens odpalenie gry i obejrzenie efektów swojej pracy- kompilator pokazał mi pierdyliard błędów... :-(
No nic- mimo tego, że jest ich aż tak dużo, wciąż żywię nadzieję, że będę to w stanie jakoś naprawić.
Zanim napisałam ten wątek, spędziłam kilka godzin naprawiając te błędy, które póki co naprawić potrafiłam- i komunikatów jest znacząco mniej niż na początku (musicie mi uwierzyć na słowo :-b).
Ale niestety doszłam do wniosku, że z moim dotychczasowym poziomem umiejętności ze wszystkim sobie sama nie poradzę :-( - dlatego uprzejmie proszę o pomoc.

A więc, po pierwsze:
-nigdy wcześniej w większym projekcie nie posługiwałam się enum, więc nie wiem, jak prawidłowo powinnam to rozdzielić na plik z nagłówkami (spis treści) i część zawierającą całe implementacje klas i funkcji.

-po drugie:
próbując załączyć pliki z nagłówkami pisałam na początku pliku z rozszerzeniem .h:
#ifndef __ BATTLESHIP_H__ #define __BATTLESHIP_H__
kompilator pokazuje mi błąd: unterminated ifndef- jest to dla mnie zupełnie coś nowego i nie wiem, co mam z tym zrobić :-(

 • po trzecie: cała reszta- prawie wszystko to skutki błędów w kodzie, jakie popełniłam przy tworzeniu struktur (wcześniej nie miałam wielu okazji, żeby tego używać)
  Zrobiłam zrzut ekranu i umieściłam w załączniku.

Projekt nieskończonej gry składa się z 6 plików: main.cpp, Battleship.cpp, Battleshipi.h, Instruction.cpp (ten plik to akurat jeden wielki komentarz z pseudokodem, planem tworzenia gry), Utils.cpp i Utils.h (dwa ostatnie zawierają funcje korygujące dane wprowadzane z klawiatury przez użytkownika- użyłam tego w nieco zmienionej formie przy tworzeniu gry w wisielca(poprzedni wpis)).

main.cpp:

include <iostream>
#include "Battleship.h"

using namespace std;

int main()
{
  const char * INPUT_ERROR_STRING = "input error! Please, try again.";

  Player player1;
  Player player2;

  InitializePlayer(player1, "Player1");
  InitializePlayer(player2, "Player2");

  do
  {
    PlayGame(player1, player2);
  }while(WantToPlayAgain());

  return 0;
}

Battleship.h:

enum SizeType
{
  AIRCRAFT_CARRIER_SIZE = 5,
  BATTLESHIP_SIZE = 4,
  CRUISER_SIZE = 3,
  DESTROYER_SIZE = 2,
  SUBMARINE_SIZE = 1,

  BOARD_SIZE = 10,
  NUM_SHIPS = 5,
  PLAYER_NAME_SIZE = 8, // Player1, Player2
  MAX_SHIP_SIZE = AIRCRAFT_CARRIER_SIZE
};

enum ShipType
{
  ST_NONE = 0,
  ST_AIRCRAFT_CARRIER,
  ST_BATTLESHIP,
  ST_CRUISER,
  ST_DESTROYER,
  ST_SUBMARINE
};

enum ShipOrientationType
{
  SO_HORIZONTAL = 0,
  SO_VERTICAL
};

struct ShipPositionType
{
  int row;
  int col;
};

struct Ship
{
  ShipType shipType;
  int shipSize;
  ShipOrientationType orientation; //stworzylam tutaj typ, ale on sam nie definiuje zadnej kokrenej zmiennej =>
  ShipPositionType position;     // miszê ustawiæ wszystkie statki dla kazdego gracza
};

enum GuessType
{
  GT_NONE = 0,
  GT_MISSED,
  GT_HIT
};

struct ShipPartType
{
  ShipType shipType;
  bool isHit;
};

struct Player
{
  char playerName[PLAYER_NAME_SIZE];
  Ship ships[NUM_SHIPS];         // musze ustawic wszystkie statki poprawnie i przekazac graczowi jeden typ statku do
  GuessType guessBoard[BOARD_SIZE][BOARD_SIZE];  // kazdego z poszczegolnych elementow tablicy
  ShipPartType shipBoard[BOARD_SIZE][BOARD_SIZE];
};

Battleship.cpp

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cctype>
#include "Battleship.h"
#include "Utils.h"

using namespace std;

const char * INPUT_ERROR_STRING = "input error! Please, try again.";

void InitializePlayer(Player & player, const char * playerName)
{
  if(playerName != nullptr && strlen(playerName)>0)
  {
    {
      strcpy(player, playerName);
    }

    InitializeShip(player.ships[0], AIRCRAFT_CARRIER_SIZE, ST_AIRCRAFT_CARRIER);
    InitializeShip(player.ships[1], BATTLESHIP_SIZE, ST_BATTLESHIP);
    InitializeShip(player.ships[2], CRUISER_SIZE, ST_CRUISER);
    InitializeShip(player.ships[3], DESTROYER_SIZE, ST_DESTROYER);
    InitializeShip(player.ships[4], SUBMARINE_SIZE, ST_SUBMARINE);
  }
}

void InitializeShip(Ship & ship, int shipSize, ShipType shipType)
{
    ship.shipType = ST_AIRCRAFT_CARRIER;
    ship.shipSize = AIRCRAFT_CARRIER_SIZE;
    ship.position.row = 0;
    ship.position.col = 0;
    ship.orientation = SO_HORIZONTAL;
}

void PlayGame(Player& player1, Player&player2)
{
  SetUpBoards(player1);
  SetUpBoards(player2);
}

bool WantToPlayAgain()
{
  char input;
  const char validInput[2] = {'y','n'};
  input = GetCharacter("Would you like to play again? (y/n)", INPUT_ERROR_STRING, validInput, 2, CC_LOWER_CASE);
  return input == 'y';
}

void SetUpBoards(Player& player)
{
  ClearBoards(player);
  DrawBoards(player);
}

void ClearBoards(Player&player)
{
  for(int r=0; r<BOARD_SIZE; r++)
  {
    for(int c=0; c<BOARD_SIZE; c++)
    {
      player.guessBoard[r][c] = GT_NONE;
      player.shipBoard[r][c].shipType = ST_NONE;// no ship here
      player.shipBoard[r][c].isHit = false;

    }
  }
}

void DrawBoards(const Player&player)
{
  DrawColumnsRow();
  DrawColumnsRow();
  cout<<endl;

  for(int r=0; r<BOARD_SIZE; r++)
  {
    DrawSeparatorLine();
    cout<<" ";

    DrawSeparatorLine();
    cout<<endl;

    DrawShipBoardRow(player, r);
    cout<<" ";

    DrawGuessBoardRow(player, r);
    cout<<endl;
  }
  DrawSeparatorLine();
  cout<<" ";
  DrawSeparatorLine();
  cout<<endl;

}

void DrawSeparatorLine()
{
  cout<<" ";

  for(int c=0; c<BOARD_SIZE; c++)
  {
    cout<<"+---";
  }
  cout<<"+";
}

void DrawColumnsRow()
{
  cout<<" ";
  for(int c=0; c<BOARD_SIZE; c++)
  {
    int columnName = c+1;
    cout<<" "<<columnName<<" ";
  }
  cout<<"+";
}

char GetShipReprezentation(const Player& player, int row, int col)
{
  if(player.guessBoard[row][col].isHit)
  {
    return '*';// represents hit
  }

  if(player.shipBoard[row][col].shipType == ST_AIRCRAFT_CARRIER)
  {
    return 'A';
  }
  else if(player.shipBoard[row][col].shipType == ST_BATTLESHIP)
  {
    return 'B';
  }
  else if(player.shipBoard[row][col].shipType == ST_CRUISER)
  {
    return 'C';
  }
  else if(player.shipBoard[row][col].shipType == ST_DESTROYER)
  {
    return 'D';
  }
  else if(player.shipBoard[row][col].shipType == ST_SUBMARINE)
  {
    return 'S';
  }
  else return ' ';
}

char GetGuessRepresentationAt(const Player& player, int row, int col)
{
  if(player.guessBoard[row][col] == GT_HIT)
  {
    return '*';
  }
  else if(player.guessBoard[row][col == GT_MISSED])
  {
    return 'o';
  }
  else return ' ';
}

void DrawShipBoardRow(const Player& player, int row)
{
  char rowName = row + 'A';
  cout<<rowName<<"|";

  for(int c=0; c<BOARD_SIZE; c++)
  {
    cout<<" "<<GetShipReprezentation(player, row, c)<<" ";
  }
}

void DrawGuessBoardRow(const Player& player, int row)
{
  char rowName = row + 'A';
  cout<<rowName<<"|";

  for(int c=0; c<BOARD_SIZE; c++)
  {
    cout<<" "<<GetGuessRepresentationAt(player, row, c)<<" ";  // tu trzeba uzupelnic reprezentacja kazdego statku
  }
}

Instruction.cpp:

/*
  InitPlayer(player1, "Player1");
  InitPlayer(player2, "Player2");

  do
  {
    PlayGame(player1, player2);
  } while(WantToPlayAgain());

  PlayGame()
  {
    SetupBoard(Player1);
    SetupBoard(Player2);

    do
    {
      DrawBoards(currentPlayer)

      do
      {
        Prompt the current player for a guess
        guess = GetGuess()
      } while(!IsGuessIsValid(guess, currentPlayer));

      UpdateBoards(guess, currentPlayer, otherPlayer);
      DrawBoard(currentPlayer) // to see the result of the guess

      if(a ship was sunk on currentPlayer's turn)
      {
        output that the current player sunk that ship
      }
      WatForKeyPress

      SwitchPlayers()

    } while(!GameIsOver());

    DisplayWinner();
  }

  SetUpBoards(player)
  {
    ClearBoards(player)

    for(all the ships)
    {
      DrawBoards(player)

      currentShip = Get the current ship

      // sprawdzam, czy statek zostal umieszczony poprawnie

      do
      {
        Get Board Position for the head of the ship
        Get the ship orientation

        isValidPlacement = IsValidPlacement(currenShip, position, orientation, player)
        if (!isValidPlacement)
        {
          output to the player that it was not a valid placement
        }
      } while(!isValidPlacement)

      PlaceShipOnBoard(currenShip, position, orientation, player)
    }
  }

  IsValidPlacement(currentShip, position, orientation, player)
  {
    if(orientatin == HO0RIZONTAL)
    {
      for(all the columns the currentShip would take up)
      {
        if(ship will overlap another ship or the ship will be off the board horizontally)
        {
          return false
        }
      }
    }
    else
    {
      for(all the rows the currentShip would take up)
      {
        if(ship will overlap another ship or the ship will be off the board vertically)
        {
          return false
        }
      }
    } return true
  }

  PlaceShipOnBoard(currentShip, position, orientation, player)
  {
    ship.position = position
    ship.orientation = orientation

    if(orientation == HORIZONTAL)
    {
      for(all the columns the ship would take up)
      {
        set the ship part on the board at position.row and current column
      }
    }
    else
    {
      for(all the rows that the ship would take up)
      {
        set the ship part on the board at current row and position.col
      }
    }
  }

  UpdateBoards(guess, currentPlayer, otherPlayer)
  {
    if(otherPlayer's ship board at guess is a ship)
    {
      // hit
        set hit on the currentPlayer's guess board
        apply damage to the otherPlayer's shipBoard
        return shipType
    }
    else
    {
      set miss on the currentPlayer's guess board
      return ST_NONE
    }
  }

  IsGameOver(player1, player2)
  {
    return AreAllShipsSunk(player1) || AreAllShipsSunk(player2)
  }

  AreAllShipsSunk(player)
  {
    for(all the player's ships)
    {
      if(!IsSunk(player, currentShip))
      {
        return false
      }
    } return true
  }

  IsSunk(player, ship)
  {
    if(ship.orientation == HORIZONTAL)
    {
      for(columns that ship takes up)
      {
        if(currentPosition on the shipBoard is not hit)
        {
          return false
        }
      }
    }
    else
    {
      for(rows that the ship takes up)
      {
        if(currentPosition on the shipBoard is not hit)
        {
          return false
        }
      }
    }
  }

*/

Utils.h:

#ifndef __ UTILS_H__
#define __UTILS_H__

enum CharacterCaseType
{
  CC_UPPER_CASE=0,
  CC_LOWER_CASE,
  CC_EITHER
};

char GetCharacter(const char* prompt, const char*error);
char GetCharacter(const char* prompt, const char* error, const char validInput[], int validInputLength, CharacterCaseType charCase);

#endif

Utils.cpp

#include <iostream>
#include <cctype>
#include "Utils.h"

using namespace std;

const int IGNORE_CHARS = 256; //to do main
const char * INPUT_ERROR_STRING = "input error! Please, try again.";

char GetCharacter(const char* prompt, const char*error)
{
  char input;
  bool failure;

  do
  {
    failure=false;
    cout<<prompt;
    cin>>input;

    if(cin.fail())
    {
      cin.clear();
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '\n');
      cout << error << endl;
      failure=true;
    }
    else
    {
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '\n');

      if(isalpha(input))
      {
        input = tolower(input);
      }
      else
      {
        cout<<error<<endl;
        failure = true;
      }
    }
  }while(failure); return input;
}

char GetCharacter(const char* prompt, const char* error, const char validInput[], int validInputLength, CharacterCaseType charCase)
{
  char input;
  bool failure;

  do
  {
    failure=false;
    cout<<prompt;
    cin>>input;

    if(cin.fail())
    {
      cin.clear();
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '\n');
      cout << error << endl;
      failure=true;
    }
    else
    {
      cin.ignore(IGNORE_CHARS, '\n');

      if(isalpha(input))
      {
        if(charCase == CC_UPPER_CASE)
        {
          input = toupper(input);
        }
        else if(charCase == CC_LOWER_CASE)
        {
          input = tolower(input);
        }

        for (int i=0;i<validInputLength;i++)
        {
          if(input==validInput[i])
          {
            return input;
          }
        }
      }
      cout<<error<<endl;
      failure=true;
    }
  }while(failure); return input;
}

Proszę o wyrozumiałość w związku z tym, że tu jest aż tak dużo błędów.
Wiem, że tego dużo, ale może jednak komuś będzie się chciało to chociaż pobieżnie przejrzeć i podpowiedzieć mi co i jak poprawić ;-)
Z góry dziękuję za odpowiedź :-)

edytowany 2x, ostatnio: Dominika Łęczycka, 2019-07-31 20:36

Pozostało 580 znaków

2019-08-04 15:43

Szkoda trochę, że nie mam Windowsa, bo by było większe prawdopodobieństwo, że trafię na ten sam błąd. Spróbuję stworzyć nowy projekt z tymi samymi plikami i zawartością, co podałaś.


UPDATE: Spróbowałem. Nie uruchamiałem, ale udało mi się sprawić, że buduje się bez problemów. Nie wiem jak u Ciebie na Windowsie, ale u mnie na Linuksie wyskoczyło kilka błędów (zawsze były odpowiednie komunikaty w zakładce "Build log" "Build messages"). Przechodziłem po kolei w miejsca ich występowania i komentowałem całe linijki (skrót do zakomentowania linijki, na Linuksie przynajmniej: CTRL+SHIFT+C). Teraz spróbuję zrobić, żeby działało bez komentowania tych linijek.


UPDATE2:

Podam swoje poprawki (w kolejności raportowania błędów przez Code::Blocks):

Błąd nr 1: main.cpp|13|error: ‘InitializePlayer’ was not declared in this scope|
Poprawiłem, dodając w pliku Battleship.h linijkę: void InitializePlayer(Player & , const char * );

Błąd nr 2: main.cpp|18|error: ‘PlayGame’ was not declared in this scope|
Poprawiłem, dodając w pliku Battleship.h linijkę: void PlayGame(Player& , Player&);

Błąd nr 3: Battleship.cpp|16|error: cannot convert ‘Player’ to ‘char*’|
Poprawiłem tymczasowo, komentując całą linijkę (nie wiem, co chciałaś osiągnąć, więc nie mogę poprawić inaczej).

Błąd nr 4: Battleship.cpp|19|error: ‘InitializeShip’ was not declared in this scope; did you mean ‘InitializePlayer’?|
Poprawiłem, przenosząc funkcję InitializeShip przed funkcję InitializePlayer.

Błąd nr 5: Battleship.cpp|38|error: ‘SetUpBoards’ was not declared in this scope|
Poprawiłem, przenosząc funkcję SetUpBoards przed funkcję PlayGame.

Błąd nr 6: Battleship.cpp|38|error: ‘ClearBoards’ was not declared in this scope|
Poprawiłem, przenosząc funkcję ClearBoards przed funkcję SetUpBoards.

Błąd nr 7: Battleship.cpp|53|error: ‘DrawBoards’ was not declared in this scope|
Poprawiłem, przenosząc funkcję DrawBoards przed funkcję SetUpBoards.

Błąd nr 8: Battleship.cpp|52|error: ‘DrawColumnsRow’ was not declared in this scope|
Poprawiłem, przenosząc funkcję DrawColumnsRow przed funkcję DrawBoards.

Reszta zaraz...


UPDATE3:

Błąd nr 9: main.cpp|19|error: ‘WantToPlayAgain’ was not declared in this scope|
Poprawiłem, dodając w pliku Battleship.h linijkę bool WantToPlayAgain();.

Błąd nr 10: Battleship.cpp|69|error: ‘DrawSeparatorLine’ was not declared in this scope|
Poprawiłem, przenosząc funkcję DrawSeparatorLine przed funkcję DrawBoards.

Błąd nr 11: Battleship.cpp|86|error: ‘DrawShipBoardRow’ was not declared in this scope|
Poprawiłem, przenosząc funkcję DrawShipBoardRow przed funkcję DrawBoards.

Błąd nr 12: Battleship.cpp|79|error: ‘GetShipReprezentation’ was not declared in this scope|
Poprawiłem, przenosząc funkcję GetShipReprezentation przed funkcję DrawShipBoardRow.

Błąd nr 13: Battleship.cpp|74|error: request for member ‘isHit’ in ‘player.Player::guessBoard[row][col]’, which is of non-class type ‘const GuessType’|
Poprawiłem tymczasowo, komentując całą instrukcję if, w której znajduje się to wywołanie funkcji isHit (nie wiem, co chciałaś osiągnąć, więc nie mogę poprawić inaczej).

Błąd nr 14: Battleship.cpp|130|error: ‘DrawGuessBoardRow’ was not declared in this scope; did you mean ‘DrawShipBoardRow’?|
Poprawiłem, przenosząc funkcję DrawGuessBoardRow przed funkcję DrawBoards.

Błąd nr 15: Battleship.cpp|120|error: ‘GetGuessRepresentationAt’ was not declared in this scope; did you mean ‘GetShipReprezentation’?|
Poprawiłem, przenosząc funkcję GetGuessRepresentationAt przed funkcję DrawGuessBoardRow.

Błąd nr 16:

/usr/bin/ld: obj/Debug/Utils.o:[...]Utils.cpp|8|multiple definition of `INPUT_ERROR_STRING'; obj/Debug/Battleship.o:[...]Battleship.cpp:9: first defined here|

Nie jestem pewien, ale jak do tej pory to chyba jedyne miejsce, w którym występuje błąd związany z programem ld. Poprawiłem, usuwając definicję stałej INPUT_ERROR_STRING z plików: main.cpp oraz Utils.cpp.

Teraz, po zbudowaniu, otrzymuję komunikat:

...
Process terminated with status 0 (0 minute(s), 1 second(s))
0 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 1 second(s))

Zobaczmy, czy się uruchomi...


UPDATE4: Uruchomiło się (nie grałem, bo z uwagi na tymczasowe zakomentowanie dwóch linijek mogą być jakieś błędy).


PS. Plik Intruction.cpp mam cały zakomentowany, tak jak Ty podałaś na forum, więc nie wiem – może to dlatego mi działa?


edytowany 8x, ostatnio: Silv, 2019-08-04 16:24
*Bląd 1: ale w pliku Battleship.h już istnieje ta linia kodu - Dominika Łęczycka 2019-08-04 16:38
Być może zmieniłaś coś w międzyczasie? U mnie jej nie było. - Silv 2019-08-04 16:41
*Tzn. w tym kodzie, co podałaś na forum. - Silv 2019-08-04 16:41

Pozostało 580 znaków

2019-08-04 16:37
0

Właśnie- zadziałało mi na razie po prawnie- tylko po usunięciu deklaracji INPUT_ERROR_STRING z pliku Utils.cpp
(niestety rodzice zmusili mnie do odejścia od koputera, więc nie odpisałam wcześniej)

Myślisz, że powinnam pozmieniać też te wszystkie inne rzeczy?

edytowany 1x, ostatnio: Dominika Łęczycka, 2019-08-04 16:40
Aha, jak odpowiadasz, to dobrze by było, żebyś nie cytowała całej poprzedniej odpowiedzi, a jedynie potrzebne fragmenty. :) - Silv 2019-08-04 16:38
O, dziękuję. - Silv 2019-08-04 16:40

Pozostało 580 znaków

2019-08-04 16:45
1

Czy powinnaś pozmieniać to nie wiem. Znam jedynie podstawy C++, ale ogólnie w programowaniu jest tak, że definicje i deklaracje funkcji powinny być przed ich wywołaniem. Znam jeden język, który umożliwia dowolne układanie definicji funkcji w stosunku do wywołań: JavaScript (i jest to raczej uważane za niedobrą cechę). Natomiast w pliku nagłówkowym (z rozszerzeniem h) powinny być deklaracje wszystkich funkcji, które są używane tam, gdzie ten plik jest dołączany (deklaracje, czyli nagłówki tych funkcji, stąd nazwa pliku).


PS: Technicznie rzecz biorąc, deklaracja funkcji oraz jej nagłówek to chyba co innego. Więc nie sugeruj się moją wiedzą. ;) Możesz przeczytać np. ten artykuł: http://www-h.eng.cam.ac.uk/he[...]+/c++_tutorial/functions.html


edytowany 2x, ostatnio: Silv, 2019-08-04 16:52
Pokaż pozostałe 21 komentarzy
To dopiero bez sensu - stivens 2019-08-04 21:28
Jeśli nie znalazłoby się przeciwwskazanie do wywoływania metod publicznych, miałoby to rzeczywiście mniej sensu. - Silv 2019-08-04 21:43
Ale to przeciwskazanie wydaje sie... fanatyczne - stivens 2019-08-04 21:45
Nie wiem, o jakim piszesz? Nie podałem żadnego. - Silv 2019-08-05 00:33
Ty podałeś alternatywę w przypadku, gdyby takie przeciwwskazanie było, ale właśnie nie jestem pewien, czy jest w ogóle sens rozważać alternatywę, skoro nie ma przeciwwskazań. - Silv 2019-08-05 00:34

Pozostało 580 znaków

2019-08-04 16:58
0

Dobrze, a więc- to, czego nie poprawiłam juz wcześniej, a było w Twoich wskazówkach- zrobiłam teraz. Na razie nadal działa. Dziękuję bardzo za pomoc :-)

W mojej ocenie bardzo dobre źródła dotyczące języka C++ to te strony: https://en.cppreference.com/w/ oraz http://www.cplusplus.com/ W obu jest np. dział Reference, czyli, hm, zwięzły opis (danego) języka. - Silv 2019-08-04 17:06
Tzn. obie strony są po angielsku, być może to będzie dla Ciebie pewien problem. Ale nie znam polskich odpowiedników (pewnie jakieś są). - Silv 2019-08-04 17:09

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0