Time, time.h

0

Przyznaję, że moja znajomość c++ jest bardzo podstawowa dlatego czasem nie do końca rozumiem polecenia które mam do wykonania

Zadanie : Stworzyć klasę Czas, która przechowuje aktualny czas (godzinę i minutę)
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak mam zacząć takie zadanie?

public:
Czas();
Czas(int h, int m);
Czas& dodajGodziny(int ileGodzin);
Czas& dodajMinuty(int ileMinut);
void drukuj(); // drukuje godzinę w formacie 12-godzinnym (np. 7:30AM lub
1:14PM)
int zaIleMinut(Czas t); // podaje, za ile minut nastąpi podany czas
};```
0

Zakładając że ten kod należy do polecenia to zacznij od czegoś takiego:

class Czas
{
public:
  Czas()
  {
    // ustaw godzinê i minutê na jakieœ domyœlne wartoœci  
  }
  
  Czas(int h, int m) : godzina(h), minuta(m)
  {}
  
  Czas& dodajGodziny(int ileGodzin)
  {
    // dodaj do godzina ileGodzin  
  }
  
  Czas& dodajMinuty(int ileMinut)
  {
    // podobnie jak dodajGodziny
  }
  
  void drukuj()
  {
    // wypisz godzina (jeœli godzina > 12 to wypisz (godzina - 12), dwukropek, minuta, AM lub PM
  }
  
  int zaIleMinut(Czas t)
  {
    // trochê matematyki (t.godzina - this.godzina) * 60 + (t.minuta - this.minuta)
  }
  
private:
  int godzina;
  int minuta;
};

Trzeba też zwracać uwagę na zwracany typ, jeśli metoda coś zwraca to na końcu musi być odpowiednie return.

0

Zacznij od poprawnej semantycznie definicji klasy np. takiej jak ta poniżej.

class Time
{
public:
  Time() = default;
  Time( int h, int m ): hours{h}, minutes{m} {}
  
  void addHours( int addhours ) { // place proper code here }
  void addMinutes( int addminutes ) { // place proper code here }
  void print() { // place proper code here } 
  int howManyMinutes( const Time& t ) { // place proper code here } 

private:
  int hours {0};
  int minutes {0};
};

Następnie zaimplementuj funkcje i sprawdź ich poprawność działania.

0

od przeczytania co ci daje język: http://www.cplusplus.com/reference/ctime/ Westchnać nad głupotą zadania i zrobić. :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1