Obliczanie ilości wystąpień każdego ze słów w pliku.

Odpowiedz Nowy wątek
2019-06-12 20:02
0

Witam, dostałem projekt, w którym muszę wczytać do 20 słów od użytkownika, następnie wygenerować z nich do 1000 słów losowo i umieścić w pliku. Następnie obliczyć liczbę wystąpień każdego ze słów w pliku. Doszedłem do samego końca, niestety mam problem z porównywaniem odczytanego słowa z pliku ze słowami wprowadzonymi przez użytkownika. Chodzi o funkcję ZLICZANIE. Jak można to zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
typedef struct Node
{
  int key;
  char slowo;
  struct Node *next;
}list;

void uzupelnianie(char **tab, int n)
{
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    printf("Wprowadz %d slowo : ",(i+1));
    tab[i] = (char*) malloc(n*sizeof(char));
    scanf("%s",tab[i]);

  }
}
void print(char **tab, int n)
{
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    printf("%d slowo to : %s\n",i+1,tab[i]);
  }
}
void ZapisDoPliku(FILE *plik,char **tab, int ile, int n)
{
  int x;
  for(int i=0;i<ile-1;i++)
  {
    x=rand()%n;
    fprintf(plik,"%s ",tab[x]);
    x=0;
  }
}
int *zliczanie(char **tab,FILE *plik2,int n,int *wsk)
{
  int i=0,j=0,k=0;
  char znak;
  char slowo[100];
  znak=getc(plik2);
  while(znak!=EOF)
  {
    while(znak!=32)
    {
      slowo[i]=znak;
      znak=0;
      znak=getc(plik2);
      i++;
    }
    printf("%s\n",slowo);
    for(j=0;j<n;j++)
    {
      if(tab[j]==slowo)(wsk[j])++;
    }
    for(k=0;k<100;k++)
    {
      slowo[k]=0;
    }
    znak=0;
    znak=getc(plik2);
    i=0;
  }
  return *wsk;
}
void zeruj(int *wsk, int n)
{
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    wsk[i]=0;
  }
}
int main()
{
  int n=0,ile=0;
  srand(time(NULL));
  printf("Ile slow chcesz wpisac? : ");
  scanf("%d",&n);
  int ilosc[n-1];
  int *wsk=ilosc;
  zeruj(wsk,n);
  char **tab = (char**) malloc(n*sizeof(char*));
  int i;
  for(i = 0; i < n; i++)
  {
    tab[i] = (char*) malloc(n*sizeof(char));
    tab[i][0] = 0;
  }
  uzupelnianie(tab,n);
  print(tab,n);
  ile=rand()%1000;
  FILE *plik,*plik2;
  plik=fopen("tekst.txt","w");
  if(plik==NULL)
  {
    printf("Nie udalo sie otworzyc pliku tekst.txt");
    return 0;
  }
  ZapisDoPliku(plik,tab,ile,n);
  fclose(plik);
  plik2=fopen("tekst.txt","r");
  if(plik2==NULL)
  {
    printf("Nie udalo sie otworzyc pliku tekst.txt");
    return 0;
  }
  zliczanie(tab,plik2,n,wsk);
  printf("\n\n");
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    printf("%d\n",wsk[i]);
  }

  return 0;
}
edytowany 1x, ostatnio: Shalom, 2019-06-13 09:52
For - Mat! Tego się nie da czytać. - lion137 2019-06-12 20:27

Pozostało 580 znaków

2019-06-13 11:51
0

Przekombinowałeś. Zaimplementowałeś funkcję, która zwraca wskaźnik, a nic z tym nie robisz gdy wywołujesz funkcję.
Nie rozumiem czemu piszesz, że

mam problem z porównywaniem odczytanego słowa z pliku ze słowami wprowadzonymi przez użytkownika.

natomiast problem masz z funkcją o nazwie zliczanie. To złe nazewnictwo powoduje, że nie wiem już czy chodzi o porównanie czy samo zliczenie słów.

Jeśli chodzi o porównanie, to nie możesz robić tego, co zrobiłeś tutaj:

    for(j=0;j<n;j++)
    {
      if(tab[j]==slowo)(wsk[j])++;
    }

Nie masz możliwości porównania całego słowa porównując wskaźnik na ciąg znaków. W surowym C tego się tak nie robi.
Użyj strncmp. Dzięki temu będziesz mógł sprawdzić czy dwa ciągi są jednakowe. Nie musisz nawet porównywać ich długości.

Pozostało 580 znaków

2019-06-14 00:12
0

Zlicza wystąpienia "janusz"'y w pliku data.txt

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
  unsigned counter = 0;
  char buffer[128];
  FILE * file = fopen("data.txt", "r");
  if(!file)
  {
    printf("file not found\n");
    return 1;
  }
  while(fscanf(file, "%s", buffer) != EOF)
    if(!strcmp(buffer, "janusz"))
      ++counter;
  printf("%d", counter);
  fclose(file);
  return 0;
}
edytowany 2x, ostatnio: au7h, 2019-06-14 00:14
Brak klamerek kiedyś się zemści :P - tajny_agent 2019-06-14 11:14

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0