rgb i hsv

Odpowiedz Nowy wątek
2019-05-14 02:46
0

Prosiłbym o wytlumaczenie nie ktorych rzeczy z konwertera rgb hsv
przesuwanie slidera do gory i w dol (0-255)

int position = ui->verticalSlider->value();

mam np 3 przyciski R G B
i np dla R mam

int i, j;
  unsigned char *ptr;

  ptr = img->bits();

  for(i=0; i<wys; i++){
    for(j=0; j<szer; j++){
      ptr[szer*4*j + 4*i]= i/3;
      ptr[szer*4*j + 4*i + 1] = j/3;
      ptr[szer*4*j + 4*i + 2] = position;
    }
  }

skad wzięły się te i/3 , j/3 i na koniec position ?

mam jeszcze konwertek hsv

void MyWindow::konwertujHSV(int i, int j, int position)
{
  double C, X, H, m;
  C = ((double)i/(double)szer) * ((double)j/(double)wys);

  H = (double)position/60.0;

  X = C*(1-abs(fmod(H, 2.0)-1));

  if(H>=0 && H<=1){
    kolorR = C;
    kolorG = X;
    kolorB = 0;
  }
  else if(H<=2){
    kolorR = X;
    kolorG = C;
    kolorB = 0;
  }
  else if(H<=3){
    kolorR = 0;
    kolorG = C;
    kolorB = X;
  }
  else if(H<=4){
    kolorR = 0;
    kolorG = X;
    kolorB = C;
  }
  else if(H<=5){
    kolorR = X;
    kolorG = 0;
    kolorB = C;
  }
  else if(H<=6){
    kolorR = C;
    kolorG = 0;
    kolorB = X;
  }
  else{
    kolorR = 0;
    kolorG = 0;
    kolorB = 0;
  }

  m = (double)j/(double)wys - C;

  kolorR = 255*(kolorR + m);
  kolorG = 255*(kolorG + m);
  kolorB = 255*(kolorB + m);

}

Skąd wzieł się takie warunki? I np gdy majac przyciski H S V, przesuwam slidera do V skad wzięły się takie wartości " konwertujHSV(i, position765/100, j360/765);"?

void MyWindow::on_verticalSlider_4_sliderPressed()
{
  int position = ui->verticalSlider_4->value();

  int i, j;

  for(i=0; i<wys; i++){
    for(j=0; j<szer; j++){

      konwertujHSV(i, position*765/100, j*360/765);
      zapalPiksel(i, j);

    }
  }
  update();
}

Pozostało 580 znaków

2019-05-14 09:36
0

tak w skrócie. Jest to dziwny kod jak na sam konwerter RGB <-> HSV.
Te i/3 i j/3 faktycznie dziwne zważywszy, że są to dzielenia całkowitoliczbowe. Ponadto zmienna position w ogóle nie wiadomo skąd się wzięła i czym jest.
Ponadto pętla for nie powinna przypadkiem wyglądać tak (zamiana miejscami i i j wewnątrz ptr):

for(i=0; i<wys; i++){
  for(j=0; j<szer; j++){
    ptr[szer*4*i + 4*j]= i/3;
    ptr[szer*4*i + 4*j + 1] = j/3;
    ptr[szer*4*i + 4*j + 2] = position;
  }
}

Tu masz czysty i prosty do implementacji pseudokod zamiany w jedną jak i w druga stronę. Spróbuj sam napisać kod korzystając z niego.
https://www.rapidtables.com/convert/color/rgb-to-hsv.html
https://www.rapidtables.com/convert/color/hsv-to-rgb.html

--- Edit: ---
To nie jest zwykły konwerter jak tak się na to patrzy. On robi coś z kolorami pikseli w zależności od tego gdzie się znajdują. Napisz konkretnie co ma robić ten program, bo na 100% nie jest to konwersja RGB <-> HSV.

edytowany 1x, ostatnio: ReallyGrid, 2019-05-14 10:05
Mi to wygląda na rysowanie jakiegoś przekroju przez sześcian kolorów. Pewnie piksel na 4 bajty i jedzie po dwóch składowych, a trzecią bierze z osobnego suwaka. Dzielenie przez 3 miałoby sens gdyby wys i szer miały wartość 768. Raczej powinno tam być ( i * 256 ) / wys i ( j * 256 ) / szer - -daniel- 2019-05-14 11:40

Pozostało 580 znaków

2019-05-14 13:01
0

Cały kod wyglada tak

#include "mywindow.h"
#include "ui_mywindow.h"
#include <QDebug>

MyWindow::MyWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MyWindow)
{
  ui->setupUi(this);

  szer = ui->rysujFrame->width();
  wys = ui->rysujFrame->height();
  poczX = ui->rysujFrame->x();
  poczY = ui->rysujFrame->y();

  img = new QImage(szer,wys,QImage::Format_RGB32);
  img_cpy = new QImage(szer,wys,QImage::Format_RGB32);

  zamalujPoczatkowo();
  opcja=0;

}

MyWindow::~MyWindow()
{
  delete ui;
}

void MyWindow::on_exitButton_clicked()
{
  qApp->quit();
}

void MyWindow::paintEvent(QPaintEvent*)
{
  QPainter p(this);

  p.drawImage(poczX,poczY,*img);
}

void MyWindow::czysc()
{
  unsigned char *ptr;

  ptr = img->bits();

  int i,j;

  for(i=0; i<wys; i++)
  {
    for(j=0; j<szer; j++)
    {
      ptr[szer*4*i + 4*j] = 0;
      ptr[szer*4*i + 4*j + 1] = 0;
      ptr[szer*4*i + 4*j + 2] = 0;
    }
  }
}

void MyWindow::zapalPiksel(int x, int y)
{
  unsigned char *ptr;
  ptr = img->bits();

  if(x>=0 && y>=0 && x<szer && y<wys){
    ptr[szer*4*y + 4*x]= (int)kolorB;
    ptr[szer*4*y + 4*x + 1] = (int)kolorG;
    ptr[szer*4*y + 4*x + 2] = (int)kolorR;
  }

}

void MyWindow::on_red_clicked()
{
  opcja=0;
  zamalujCzerwono(0);
  ui->verticalSlider->setValue(0);
  ui->label_2->setNum(0);
}

void MyWindow::on_green_clicked()
{
  opcja=1;
  zamalujZielono(0);
  ui->verticalSlider->setValue(0);
  ui->label_2->setNum(0);
}

void MyWindow::on_blue_clicked()
{
  opcja=2;
  zamalujNiebiesko(0);
  ui->verticalSlider->setValue(0);
  ui->label_2->setNum(0);

}

void MyWindow::on_verticalSlider_sliderMoved(int position)
{
  ui->label_2->setNum(position);

  if(opcja == 0){
    zamalujCzerwono(position);
  }
  else if(opcja == 1){
    zamalujZielono(position);
  }
  else if(opcja == 2){
    zamalujNiebiesko(position);
  }

}

void MyWindow::zamalujPoczatkowo()
{
  int i, j;
  unsigned char *ptr;

  ptr = img->bits();

  for(i=0; i<wys; i++){
    for(j=0; j<szer; j++){
      ptr[szer*4*j + 4*i]= i/3;
      ptr[szer*4*j + 4*i + 1] = j/3;
      ptr[szer*4*j + 4*i + 2] = 0;
    }
  }
  update();
}

void MyWindow::zamalujCzerwono(int position)
{
  int i, j;
  unsigned char *ptr;

  ptr = img->bits();

  for(i=0; i<wys; i++){
    for(j=0; j<szer; j++){
      ptr[szer*4*j + 4*i]= i/3;
      ptr[szer*4*j + 4*i + 1] = j/3;
      ptr[szer*4*j + 4*i + 2] = position;
    }
  }
  update();
}

void MyWindow::zamalujZielono(int position)
{
  int i, j;
  unsigned char *ptr;

  ptr = img->bits();

  for(i=0; i<wys; i++){
    for(j=0; j<szer; j++){
      ptr[szer*4*j + 4*i]= i/3;
      ptr[szer*4*j + 4*i + 1] = position;
      ptr[szer*4*j + 4*i + 2] = j/3;
    }
  }
  update();
}

void MyWindow::zamalujNiebiesko(int position)
{
  int i, j;
  unsigned char *ptr;

  ptr = img->bits();

  for(i=0; i<wys; i++){
    for(j=0; j<szer; j++){
      ptr[szer*4*j + 4*i]= position;
      ptr[szer*4*j + 4*i + 1] = i/3;
      ptr[szer*4*j + 4*i + 2] = j/3;
    }
  }
  update();
}

void MyWindow::konwertujHSV(int i, int j, int position)
{
  double C, X, H, m;
  C = ((double)i/(double)szer) * ((double)j/(double)wys);

  H = (double)position/60.0;

  X = C*(1-abs(fmod(H, 2.0)-1));

  if(H>=0 && H<=1){
    kolorR = C;
    kolorG = X;
    kolorB = 0;
  }
  else if(H<=2){
    kolorR = X;
    kolorG = C;
    kolorB = 0;
  }
  else if(H<=3){
    kolorR = 0;
    kolorG = C;
    kolorB = X;
  }
  else if(H<=4){
    kolorR = 0;
    kolorG = X;
    kolorB = C;
  }
  else if(H<=5){
    kolorR = X;
    kolorG = 0;
    kolorB = C;
  }
  else if(H<=6){
    kolorR = C;
    kolorG = 0;
    kolorB = X;
  }
  else{
    kolorR = 0;
    kolorG = 0;
    kolorB = 0;
  }

  m = (double)j/(double)wys - C;

  kolorR = 255*(kolorR + m);
  kolorG = 255*(kolorG + m);
  kolorB = 255*(kolorB + m);

}

void MyWindow::on_verticalSlider_2_sliderMoved(int position)
{
  int i, j;

  for(i=0; i<wys; i++){
    for(j=0; j<szer; j++){

      konwertujHSV(i, j, position);
      zapalPiksel(i, j);

    }
  }
  update();

}

void MyWindow::on_verticalSlider_3_sliderMoved(int position)
{
  int i, j;

  for(i=0; i<wys; i++){
    for(j=0; j<szer; j++){

      konwertujHSV(position*765/100, i, j*360/765);
      zapalPiksel(i, j);

    }
  }
  update();
}

void MyWindow::on_verticalSlider_4_sliderMoved(int position)
{

  int i, j;

  for(i=0; i<wys; i++){
    for(j=0; j<szer; j++){

      konwertujHSV(i, position*765/100, j*360/765);
      zapalPiksel(i, j);

    }
  }
  update();
}

void MyWindow::on_verticalSlider_2_sliderPressed()
{
  int i, j, position = ui->verticalSlider_2->value();
  for(i=0; i<wys; i++){
    for(j=0; j<szer; j++){

      konwertujHSV(j, i, position);
      zapalPiksel(i, j);

    }
  }
  update();
}

void MyWindow::on_verticalSlider_sliderPressed()
{
  int position = ui->verticalSlider->value();
  qDebug()<<position;

  if(opcja == 0){
    zamalujCzerwono(position);
  }
  else if(opcja == 1){
    zamalujZielono(position);
  }
  else if(opcja == 2){
    zamalujNiebiesko(position);
  }
}

void MyWindow::on_verticalSlider_3_sliderPressed()
{
  int position = ui->verticalSlider_3->value();

  int i, j;

  for(i=0; i<wys; i++){
    for(j=0; j<szer; j++){

      konwertujHSV(position*765/100, i, j*360/765);
      zapalPiksel(i, j);

    }
  }
  update();
}

void MyWindow::on_verticalSlider_4_sliderPressed()
{
  int position = ui->verticalSlider_4->value();

  int i, j;

  for(i=0; i<wys; i++){
    for(j=0; j<szer; j++){

      konwertujHSV(i, position*765/100, j*360/765);
      zapalPiksel(i, j);

    }
  }
  update();
}

<img src=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/a0db777abd8a.png alt=hosting zdjęć zapodaj.net />

Pozostało 580 znaków

2019-05-15 17:22
0

Nie wiadomo skąd się wzięło /3, bo autor nie miał pojęcia o Magic Numbers.
Przypuszczalnie wartość ta została dobrana doświadczalnie zamiast zostać obliczona.
Prawdopodobnie miało być tak:

const double MaxColorValue = 255;
double redColumnRatio = MaxColorValue / (wys - 1);
...
  ptr[szer*4*i + 4*j]= qRound(redColumnRatio * i);

// albo jeśli ktoś się boi liczb zmiennoprzecinkowych:
const int MaxColorValue = 255;
...
  ptr[szer*4*i + 4*j]= (MaxColorValue * i + wys/2) / (wys - 1);

Tak samo nie wiem po co autor sam robi przeliczenia skoro Qt dostarcza konwersję miedzy różnymi formatami kolorów: https://doc.qt.io/qt-5/qcolor.html

Wniosek prosty raczej nie ufaj temu autorowi.


Jeśli chcesz pomocy, NIE pisz na priva, ale zadaj dobre pytanie na forum.
edytowany 4x, ostatnio: MarekR22, 2019-05-15 17:31

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0