Dziwny Saper - odkrywanie pól.

0

Witam,

na studiach mam do wykonania projekt z programowania obiektowego - grę saper. Napisałem już część kodu, lecz nie umiem poradzić sobie z odkrywaniem odpowiednich pól po wprowadzeniu koordynat.

Funkcją discover(int a, int b) próbuję przepisywać do tablicy odkrytych pól odpowiednie wartości, ale przepisuje tylko jedną - tą wybraną :/

Kod:

#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

using namespace std;
const char BOMB = '*';
const char FLAG = 'f';
const char DISCOVERED = ' ';
const char EMPTY = '0';
const char MAX = '9';

class Board {
public:
  Board();

  Board(int size_x, int size_y) : x(size_x), y(size_y) {
    board = new char **[y];
    for (int i = 0; i < y; i++) {
      board[i] = new char *[x];
    }
    for (int i = 0; i < y; i++) {
      for (int j = 0; j < x; j++) {
        board[i][j] = new char;
        *(board[i][j]) = '0';
      }
    }
    discovered_board = new char **[y];
    for (int i = 0; i < y; i++) {
      discovered_board[i] = new char *[x];
    }
    for (int i = 0; i < y; i++) {
      for (int j = 0; j < x; j++) {
        discovered_board[i][j] = new char;
        *(discovered_board[i][j]) = ' ';
      }
    }
  }

  void display_board() {
    if (x > 10)cout << "  ";
    else cout << " ";
    for (int i = 0; i < y; i++) {
      if (i < 10) cout << " ";
      cout << " " << i;
    }
    cout << endl;
    for (int j = 0; j < x; j++) {
      cout << " " << j;
      if (j < 10 && x > 10) cout << " ";
      for (int i = 0; i < y; i++) {
          cout << " " << *(board[i][j]);
      }
      cout << endl;
    }
  }

  void display_discovered_board() {
    if (x > 10)cout << "  ";
    else cout << " ";
    for (int i = 0; i < y; i++) {
      if (i < 10) cout << " ";
      cout << " " << i;
    }
    cout << endl;
    for (int j = 0; j < x; j++) {
      cout << " " << j;
      if (j < 10 && x > 10) cout << " ";
      for (int i = 0; i < y; i++) {
        if (*(discovered_board[i][j]) != '*') {
          cout << " " << *(discovered_board[i][j]);
        } else cout << " " << " ";
      }
      cout << endl;
    }
  }

  bool discover(int a, int b) {
    for (int ychange : {-1, 0, 1}) {
      int iy = b + ychange;
      if (iy >= 0 && iy < b)
        for (int xchange : {-1, 0, 1}) {
          int ix = a + xchange;
          if (ix >= 0 && ix < a)
            if (board[iy][ix] != &BOMB && board[iy][ix] < &MAX){
              discovered_board[ix][iy] = board[ix][iy];
              discover(ix, iy);
              return true;
            }

        }
    }
  }


  void prep_gameboard(int x, int y) {
    board[y][x] = (char *) &BOMB;
  }

  void bomb_counter() {
    for (int i = 0; i < y; i++) {
      for (int j = 0; j < x; j++) {
        if (board[i][j] == &BOMB) {
          for (int ychange : {-1, 0, 1}) {
            int iy = i + ychange;
            if (iy >= 0 && iy < y)
              for (int xchange : {-1, 0, 1}) {
                int ix = j + xchange;
                if (ix >= 0 && ix < x)
                  if (board[iy][ix] != &BOMB)
                    (*(board[iy][ix]))++;
              }
          }
        }
      }
    }
  }

    friend class Mines;
  private:
    char ***discovered_board;
    char ***board;
    int x, y;
};

class Mines{
public:
  Mines(Board &var, int mines) : mines(mines) {
    int x, y;
    arr_x_pos = new int[mines];
    arr_y_pos = new int[mines];
    for(int i = 0; i < mines; i++){
      do {
        x = rand() % var.x;
        y = rand() % var.y;
      }while(existance(x, y));
      arr_x_pos[i] = x;
      arr_y_pos[i] = y;
    }
  }
  bool existance(int x, int y){
    for(int i = 0; i < mines; i++){
      if(x == arr_x_pos[i] && y == arr_y_pos[i]) return true;
    }
    return false;
  }

  int get_x_pos(int i){
    return arr_x_pos[i];
  }

  int get_y_pos(int i){
    return arr_y_pos[i];
  }

  virtual int mines_amount(int board_size) = 0;

  friend class Board;
private:
  int *arr_x_pos;
  int *arr_y_pos;
  int mines;
};

class LevelEasy : public Mines{
public:
  LevelEasy(Board &var, int board_size) : Mines::Mines(var, mines_amount(board_size)){
  };

  int mines_amount(int board_size) override {
    return (int) board_size * 0.05;
  }
};

class LevelMedium : public Mines{
public:
  LevelMedium(Board &var, int board_size) : Mines::Mines(var, mines_amount(board_size)){
  };
  int mines_amount(int board_size) override {
    return (int) board_size * 0.1;
  }
};

class LevelHard : public Mines{
  public:
  LevelHard(Board &var, int board_size) : Mines::Mines(var, mines_amount(board_size)){
  };
    int mines_amount(int board_size) override {
      return (int) board_size * 0.15;
    }
};

class LevelExtreme : public Mines{
public:
  LevelExtreme(Board &var, int board_size) : Mines::Mines(var, mines_amount(board_size)){
  };
  int mines_amount(int board_size) override {
    return (int) board_size * 0.2;
  }
};


int main() {
  int x, y;

  cout << "Hello! This is simple minesweeper game writen in C++ with classes." << endl;
  cout << "Please type dimensions of your game first horizontal [from 1 to 99], next vertical [from 1 to 99] <Maximal dimensions depends on your screen resolution>" << endl;

  cin >> y >> x;
  while(x < 1 || x > 99 || y < 1 || y > 99){
    cout << "You've given wrong parameters, please, change them" << endl;
    cin >> y >> x;
  }
  cout << "Your minesweeper game will have " << x << " units height and " << y << " units width" << endl;

  Board gameboard(x, y);

  cout << "Now, please type in number of difficulty level you want to play:" << endl << "1.Easy [5% of playground filled with bombs]" << endl << "2.Medium [10% of playground filled with bombs" << endl << "3.Hard [15% of playground filled with bombs]" << endl << "4.Extreme [20% of playground filled with bombs]" << endl;

  int task;

  cin >> task;
  while(task > 4 || task < 1){
    cout << "You picked wrong difficulty level" << endl;
    cin >> task;
  }
  Mines* mines;
  switch(task) {
    case 1:
      mines = new LevelEasy(gameboard, x*y);
      break;
    case 2:
      mines = new LevelMedium(gameboard, x*y);
      break;
    case 3:
      mines = new LevelHard(gameboard, x*y);
      break;
    case 4:
      mines = new LevelExtreme(gameboard, x*y);
      break;
    default:
      cout << "You did not pick any difficulty level" << endl;
      break;
  }

  int diff = mines->mines_amount(x*y);
  cout << "You'll have " << diff << " bombs randomly placed on the playground" << endl;

  for(int i = 0; i < diff; i++){
    gameboard.prep_gameboard(mines->get_x_pos(i), mines->get_y_pos(i));
  }

  gameboard.bomb_counter();

  cout << endl;

  gameboard.display_board();

  cout << endl;
  bool win = true;
  int a, b;
//  do {
    cin >> a >> b;
    gameboard.discover(a,b);
    gameboard.display_discovered_board();
//  }while(win);

  return 0;
}
0

if (iy >= 0 && iy < b) - dlaczego iy < b?

Btw: zamiast ychange możesz napisać delta_y - będzie ładniej :-)

Btw2: nie ma takiego słowa jak existance.

Btw3: amount określa ilość niepoliczalną (np. amount of water) - miny są policzalne, stąd powinieneś wykorzystać number.

Btw4: less is better - wykorzystywanie obiektowości do modelowania różnych poziomów trudności jest takim oop code smell - łatwy, średni i trudny są wariantami tego samego poziomu, dlatego powinieneś mieć raczej coś takiego: Level easy = new Level(0.05); Level medium = new Level(0.1); itd. Nie ma sensu na siłę wpychać wszędzie dziedziczenia.

0

iy < b to błąd, oczywiście, powinno być iy < y i analogicznie niżej z ix.
Btw2. literówka, powinno być existence.
Btw4. Niestety takie są wymogi w zadaniu, a nie bardzo miałem pomysł gdzie więcej wykorzystać dziedziczenie, więc wepchałem to w poziomy trudności.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1