qt rysowanie krzywej beziera - problem ze zrozumieniem przesuwania pikseli

Odpowiedz Nowy wątek
2019-04-02 22:58
0

Na zajeciach z programowania przerabialismy kod z rysowania krzywej beziera niestety mnie na tych zajeciach nie było i staram się nadrobic zaleglosci niestety sam nie potrafie sobie poradzic a przegladajac internet nie potrafie znalezc satysfakcjonujacych mnie odpowiedzi. Głownie chodzi mi o dwie funkcje mianowicie:

void MyWindow::mousePressEvent(QMouseEvent *event)
void MyWindow::mouseMoveEvent(QMouseEvent *event)

Czy ktos byłby chętny pomoc w zrozumieniu kodu ?


#include "mywindow.h"
#include "ui_mywindow.h"
#include <qmath.h>

MyWindow::MyWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MyWindow)
{
  ui->setupUi(this);

  szer = ui->rysujFrame->width();
  wys = ui->rysujFrame->height();
  poczX = ui->rysujFrame->x();
  poczY = ui->rysujFrame->y();

  img = new QImage(szer,wys,QImage::Format_RGB32);

  punktprzesun = -1;
}

MyWindow::~MyWindow()
{
  delete ui;
}

void MyWindow::on_exitButton_clicked()
{
  qApp->quit();
}

void MyWindow::paintEvent(QPaintEvent*)
{
  QPainter p(this);

  p.drawImage(poczX,poczY,*img);

  for(int i=0; i<wektor.size(); i++){
    p.drawImage(wektor[i].x(),wektor[i].y(),QImage(15,15,QImage::Format_RGB32));
  }
}

void MyWindow::on_cleanButton_clicked()
{
  czysc();
  update();
  wektor.resize(0);
  licz_klikniecia = 0;
}

void MyWindow::czysc()
{
  unsigned char *ptr;

  ptr = img->bits();

  int i,j;

  for(i=0; i<wys; i++)
  {
    for(j=0; j<szer; j++)
    {
      ptr[szer*4*i + 4*j]=255;
      ptr[szer*4*i + 4*j + 1] = 255;
      ptr[szer*4*i + 4*j + 2] = 255;
    }
  }
}

void MyWindow::zapalPiksel(int x, int y)
{
  unsigned char *ptr;
  ptr = img->bits();

  if ((x>=0)&&(y>=0)&&(x<szer)&&(y<wys))
  {
    ptr[szer*4*y + 4*x] = 0;
    ptr[szer*4*y + 4*x + 1] = 0;
    ptr[szer*4*y + 4*x + 2] = 0;
  }

  update();
}

void MyWindow::rysujBeziera(QPoint p0, QPoint p1, QPoint p2, QPoint p3){
  QPoint punkt;

  for(double t = 0.0; t<=1.0; t+=0.001){
    punkt = pow((1-t),3) * p0 + 3 * pow((1-t),2) * t * p1 + 3 * (1-t) * pow(t,2) * p2 + pow(t,3) * p3;
    zapalPiksel(punkt.x(), punkt.y());
  }
}

void MyWindow::mousePressEvent(QMouseEvent *event)
{
  x0 = event->x();
  y0 = event->y();
  x0 -= poczX;
  y0 -= poczY;

  if(event->buttons() == Qt::RightButton){
    QPoint punkt;

    punkt.setX(x0);
    punkt.setY(y0);

    wektor.push_back(punkt);
    licz_klikniecia++;

    if(licz_klikniecia==4){
      rysujBeziera(wektor[0],wektor[1],wektor[2], wektor[3]);
    }
    if(licz_klikniecia > 4 && ((licz_klikniecia-1)%3)==0){
      rysujBeziera(wektor[licz_klikniecia-4],wektor[licz_klikniecia-3],wektor[licz_klikniecia-2], wektor[licz_klikniecia-1]);
    }
  }
  else if(event->buttons() == Qt::LeftButton){
    for(int i=0; i<wektor.size(); i++){
      if(abs(x0 - wektor[i].x()) < 15 && abs(y0 - wektor[i].y()) < 15){
        punktprzesun = i;
      }
    }
  }

  qDebug() << wektor;
  update();
}

void MyWindow::mouseMoveEvent(QMouseEvent *event)
{
  x0 = event->x();
  y0 = event->y();
  x0 -= poczX;
  y0 -= poczY;
  czysc();
  if(punktprzesun != -1){
    wektor[punktprzesun] = QPoint(x0, y0);
  }
  if(wektor.size()>=4){
    for(int i=3; i<wektor.size(); i+=3){
      rysujBeziera(wektor[i-3],wektor[i-2],wektor[i-1], wektor[i]);
    }
  }
  update();
}

void MyWindow::mouseReleaseEvent(QMouseEvent *event)
{
  punktprzesun = -1;
}

void MyWindow::rysujOdcinek(int x0, int y0, int x1, int y1){
  float a, b;

  a = (float)(y1 - y0)/(x1 -x0);
  b = (float)(y0 - a * x0);
  if(x0 == x1)
  {
    if(y0>y1){
      int temp;
      temp = y0;
      y0 = y1;
      y1 = temp;

    }

    for(int i = y0; i <= y1; i++){
      zapalPiksel(x0,i);
    }
  }

  else if(x0 < x1)
  {
    if(abs(a) < 1)
    {
      for(int x = x0; x <=x1; x++)
      {
        int y = a * x + b;
        zapalPiksel(x,y);
      }
    }
    else if(abs(a) >= 1 && y0 < y1 )
    {
      for(int y = y0; y <=y1; y++)
      {
        int x = (y - b)/a;
        zapalPiksel(x,y);
      }
    }
    else
    {
      for(int y = y1; y <=y0; y++)
      {
        int x = (y - b)/a;
        zapalPiksel(x,y);
      }
    }
  }
  else
  {
    if(abs(a) < 1)
    {
      for(int x = x1; x <=x0; x++)
      {
        int y = a * x + b;
        zapalPiksel(x,y);
      }
    }
    else if(abs(a) >= 1 && y1 < y0)
    {
      for(int y = y1; y <=y0; y++)
      {
        int x = (y - b)/a;
        zapalPiksel(x,y);
      }
    }
    else
    {
      for(int y = y0; y <=y1; y++)
      {
        int x = (y - b)/a;
        zapalPiksel(x,y);
      }
    }
  }
}

Pozostało 580 znaków

2019-04-03 02:23
0

a dlaczego akurat "-1" ??

Pozostało 580 znaków

2019-04-03 02:28
1

Jeśli Cię to zadowoli, to możesz dać nawet -54334 i w warunku >= 0 zamiast != -1.

Po prostu najmniejszy możliwy indeks tablicy to 0, więc liczba ujemna jest ok dla zmiennej przechowującej indeks, żeby ostrzec inną część programu, by nic nie robić z tą tablicą.

edytowany 1x, ostatnio: Spine, 2019-04-03 02:29

Pozostało 580 znaków

2019-04-04 00:58
2

Pomijając ręczne licznie punktów beizera to może to wyglądać tak:

#ifndef MANBEZEIRWIDGET_H
#define MANBEZEIRWIDGET_H

#include <QWidget>

class ManBezeirWidget : public QWidget
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit ManBezeirWidget(QWidget *parent = nullptr);

  void mousePressEvent(QMouseEvent *event);
  void mouseReleaseEvent(QMouseEvent *event);
  void mouseMoveEvent(QMouseEvent *event);

  void paintEvent(QPaintEvent *event);

signals:

public slots:

private:
  void paintBezeirCurve(QPainter *painter);
  void paintControlPoints(QPainter *painter);
  void paintHelperLines(QPainter *painter);
  bool activePointHit(QPoint p);
  int findPoint(QPoint p) const;
private:
  QVector<QPoint> mPoints;
  int mActivePoint = -1;
};

#endif // MANBEZEIRWIDGET_H

cpp

#include "manbezeirwidget.h"
#include <QPainter>
#include <QMouseEvent>

namespace {
const int PointVisualRadius = 3;
const int PointMouseRadius = 5;
}

ManBezeirWidget::ManBezeirWidget(QWidget *parent)
  : QWidget(parent)
  , mPoints{ { 10, 10 }, { 200, 10 }, { 200, 200 }, { 10, 200 } }
{
}

void ManBezeirWidget::mousePressEvent(QMouseEvent *event)
{
  if (event->button() != Qt::LeftButton) {
    QWidget::mousePressEvent(event);
    return;
  }
  auto p = event->pos();
  if (activePointHit(p)) {
    event->accept();
    return;
  }
  mActivePoint = findPoint(p);
}

void ManBezeirWidget::mouseReleaseEvent(QMouseEvent *event)
{
  if (mActivePoint < 0) return;
  mPoints[mActivePoint] = event->pos();
  update();
}

void ManBezeirWidget::mouseMoveEvent(QMouseEvent *event)
{
  if (mActivePoint < 0) return;
  if (!event->buttons().testFlag(Qt::LeftButton)) return;
  mPoints[mActivePoint] = event->pos();
  update();
}

void ManBezeirWidget::paintEvent(QPaintEvent *)
{
  QPainter painter { this };
  paintHelperLines(&painter);
  paintBezeirCurve(&painter);
  paintControlPoints(&painter);
}

void ManBezeirWidget::paintBezeirCurve(QPainter *painter)
{
  QPainterPath path;
  path.moveTo(mPoints.front());
  path.cubicTo(mPoints[1], mPoints[2], mPoints[3]);
  painter->setBrush({});
  painter->setPen(Qt::green);
  painter->drawPath(path);
}

void ManBezeirWidget::paintControlPoints(QPainter *painter)
{
  for (int i = 0; i < mPoints.size(); ++i) {
    if (i == mActivePoint) {
      painter->setPen(Qt::red);
      painter->setBrush(Qt::magenta);
    } else {
      painter->setPen(Qt::darkCyan);
      painter->setBrush(Qt::darkRed);
    }
    painter->drawEllipse(mPoints[i], PointVisualRadius, PointVisualRadius);
  }
}

void ManBezeirWidget::paintHelperLines(QPainter *painter)
{
  QPen pen{Qt::gray, 1, Qt::DashLine};
  painter->setPen(pen);
  QPainterPath path;
  path.moveTo(mPoints.front());
  for (int i = 1; i < mPoints.size(); ++i) {
    path.lineTo(mPoints[i]);
  }
  painter->drawPath(path);
}

bool ManBezeirWidget::activePointHit(QPoint p)
{
  if (mActivePoint >= 0) {
    auto diff = mPoints[mActivePoint] - p;
    if (QPoint::dotProduct(diff, diff) <= PointMouseRadius*PointMouseRadius) {
      return true;
    }
  }
  return false;
}

int ManBezeirWidget::findPoint(QPoint p) const
{
  for (int i = 0; i < mPoints.size(); ++i) {
    auto diff = mPoints[i] - p;
    if (QPoint::dotProduct(diff, diff) <= PointMouseRadius*PointMouseRadius) {
      return i;
    }
  }
  return -1;
}

MainWindow:

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
{
  ui->setupUi(this);
  setCentralWidget(new ManBezeirWidget(this));
}

screenshot-20190404005734.png


Jeśli chcesz pomocy, NIE pisz na priva, ale zadaj dobre pytanie na forum.

Pozostało 580 znaków

2019-04-15 17:27
0

Powracam do tematu gdyz dla mnie jeszcze nie do konca jest wszystko jasne mianowicie
Chciałbym zrozumiec jak działa przesuwanie a nastepnie rysowanie krzywej, probóję to swoimi słowami opisac ale tak srednio jestem pewny tego co piszę, proszę o pomoc..

void MyWindow::mouseMoveEvent(QMouseEvent *event)
{
  x0 = event->x();
  y0 = event->y();
  x0 -= poczX;
  y0 -= poczY;
  czysc();
  if(punktprzesun != -1){
    wektor[punktprzesun] = QPoint(x0, y0);
  }
  if(wektor.size()>=4){
    for(int i=3; i<wektor.size(); i+=3){
      rysujBeziera(wektor[i-3],wektor[i-2],wektor[i-1], wektor[i]);
    }
  }
  update();
}

wchodzę do funkcji gdzie wywoływana jest metoda przemieszczania myszy
gdy nacisnę na dany kwadracik i przesunę go (bez puszczania lewego przycisku myszy) do tablicy wektor zostaja przypisane współrzedne puszczenia myszy?
No i gdy tych kwadracikow jest wiecej niz 4

 for(int i=3; i<wektor.size(); i+=3){
      rysujBeziera(wektor[i-3],wektor[i-2],wektor[i-1], wektor[i]);

tego nie rozumiem.. Prosiłbym o wytłumaczenie funckcji

Pozostało 580 znaków

2019-04-16 15:35
1

Napisałem ci, że ten kod ma błędy techniczne!
Dałem przykład jak to powinno wyglądać:

 • akcja myszki -> aktualizuj dane poproś o odświeżenie ekranu (update();)
 • odświeżenie ekranu (paintEvent) -. narysuj wszystko korzystając z bieżących danych

A ten kod co pokazałeś rysuje po bitmapie, a potem w paintEvent rysowana jest ta bitmapa.

Krzywe Beziera można łączyć i to właśnie robi ta pętla. Co trzeci punkt jest wspólny dla sąsiednich segmentów krzywej. Pierwszy segment używa punktów kontrolnych 0 1 2 3 następny segment 3 4 5 6, następny 6 7 8 9 itd.
Im więcej masz punktów, tym więcej segmentów qubic Beizer jest rysowanych.


Jeśli chcesz pomocy, NIE pisz na priva, ale zadaj dobre pytanie na forum.
edytowany 3x, ostatnio: MarekR22, 2019-04-16 15:47

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0