Cześć nic nie mogę znaleźć na necie potrzebuje QModbusTcpClient z serialbus na ubuntu 18.04 i go nie ma! W repo nie ma takie paczki(jest tylko serialport). Ubu 18.04 ma qt 5.9 a od 5.8 jest serialbus z tym modbusem. Ktoś spotkał się z tym?
/usr/include/x86_64-linux-gnu/qt5/
tez sprawdzone nie ma takiego modułu!
edit:
dobra nie mam czasu się bawić, można zamknąć użyje https://github.com/fanzhe98/modbuspp