Problemy z fstreamem

0

Hej,
tworzę program, który ma za zadnie operować dwoma plikami tekstowymi (jeden z angielskimi słówkami, a drugi z polskimi) i wykonywać następujące operacje:
1) Przegląd słówek
2) Dodawanie słówek
3) Usuwanie słówek
4) Generowanie i sprawdzanie testu.
Jednak pojawił się pewien problem przy usuwaniu słówek. Postanowiłem umieścić zawartość plików w dwóch wektorach, a następnie usunięcie wskazanego przez użytkownika elementu i wprowadzenie wektora z powrotem do pliku nadpisując poprzednie elementy. Jednak pojawia się błąd podczas ponownego umieszczania elementów w plikach. Oto mój kod odpowiedzialny za tą funkcję:

fstream polskie;
fstream angielskie;
vector<string> slavic;
vector<string> germanic;
vector<string> :: iterator s;
vector<string> :: iterator g;
void trzy()
{
 string a,b;
 polskie.open ("polskie.txt", fstream::in, fstream::out, fstream:: app);
 angielskie.open ("angielskie.txt",fstream::in, fstream::out, fstream:: app);
 while(polskie >> a && angielskie >> b)
 {
   slavic.push_back(a);
   germanic.push_back(b);
 }
 int i = 1, numerek;
 cout << "Ktory element chcesz usunac?:" << endl;
 for (s = slavic.begin(); s != slavic.end(); s++)
 {
   cout << i << ". " << slavic[i-1] << " "<< germanic[i-1] << endl;
   i++;
 }
 cout << endl;
 cin >> numerek;
 slavic.erase(slavic.begin() + numerek - 1);
 germanic.erase(germanic.begin() + numerek - 1);
 i = 1;
 for (s = slavic.begin(); s != slavic.end(); s++)
 {
   cout << i << ". " << slavic[i-1] << " "<< germanic[i-1] << endl;
   i++;
 }
 i=1;
 for (s = slavic.begin(); s != slavic.end(); s++)
 {
   polskie << slavic[i-1] << endl;
   i++;
 }
 polskie.close();
 i=1;
 for (g = germanic.begin(); g != germanic.end(); g++)
 {
   angielskie << germanic[i-1] << endl;
   i++;
 }
 angielskie.close();
 system("pause");
}

Dodatkowo: Czy ma ktoś pomysł jak usunąć zawartość pliku tekstowego?

2

Dużo problemów ma ten kod.

 1. zmienne globalne
 2. nazwa funkcji trzy, która nic nie mówi co to ma robić
 3. funkcja trzy jest zbyt chaotyczna i robi za dużo, powinieneś dzielić to na mniejsze funkcje
 4. dziwaczne pętle for, które niby używa iteratorów, ale tak naprawdę używają indeksów - używaj indeksów bo iteratorów zapewne nie rozumiesz.

Co znaczy Jednak pojawia się błąd podczas ponownego umieszczania elementów w plikach.? Crash, exception, plik jest pusty, plik ma za dużo danych.

2

Weź przepisz funkcję trzy (zmieniając jej nazwę), korzystając z takich mniejszych funkcji:

using LangWords = std::vector<std::string>;

LangWords loadLangWords(std::istream& input)
{
  LangWords result;

  std::string word;
  while (input >> word) result.push_back(word);
  // lub lepiej, bo niektóre słowa są dwu członowe:
  // while (std::getline(input, word)) result.push_back(word);
  return result;
}

LangWords loadLangWords(const std::string& fileName)
{
  std::ofstream f { fileName, std::ios::trunc };
  return loadLangWords(f);
}

std::ostream& writeLangWords(std::ostream& out, const LangWords& words)
{
  for (const auto& word : words)
    out << word << '\n';

  return out;
}

bool writeLangWords(const std::string& fileName, const LangWords& words)
{
  std::ofstream f { fileName };
  if (!f) return false;
  return writeLangWords(f, words);
}

size_t printRespectivePairsWithIdex(std::ostream& out, const LangWords& a, const LangWords& b)
{
  auto n = std::min(a.size(), b.size());

  for (int i=0; i < n; ++i) {
    out << std::setw(3) << (i + 1) << '\t' << a[i] << << '\t' b[i] << \'n';
  }
  return n;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0