Zadanie programowanie obiektowe.

0

Cześć, mam takie zadanko:
Proszę napisać definicję klas: Stack i StackElement.

StackElement:
Klasa ma zawierać dwa pola prywatne wybranych typów oraz
udostępniać następujące metody: konstruktor domyślny, konstruktor
dwu-parametrowy i getter lub gettery.

Stack:
Klasa ma realizować funkcjonalność stosu przechowującego
elementy typu StackElement a więc udostępniać konstruktory:
domyślny i jedno-parametrowy (rozmiar), metody push(), pop()
isEmpty() isFull().

Następnie proszę napisać program który sprawdzi poprawność
stworzonego rozwiązania.

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>

using namespace std;

class StackElement {
private:
	int data;
	string name;
public:
	StackElement()
	{
		data=0;
		name="brak";
	}
	StackElement(int d, string n)
	{
		data = d;
		name = n;
	}	
	void getData()
	{
		cin>>data;
	}
	void getName()
	{
		cin>>name;
	}
};

class Stack {
private:
	int stackSize;
	StackElement element;
public:
	Stack()
	{
		stackSize = NULL;
		cout<<"Stack is empty"<<endl;
	}
	Stack(int s)
	{
		stackSize = s;
	}
	void push()
	{
		element.getData();
		element.getName();
		stackSize+=stackSize;
	}
	void pop()
	{
		
	}
	void isEmpty()
	{
		if(stackSize==0)
			cout<<"Stack is empty"<<endl;
	}
	void isFull()
	{
		if(stackSize==) // ???
			cout<<"Stack is full!"<<endl;
	}
};

int main()
{
	
return 0;
}

Stworzyłem coś takiego, nie umiem tutaj załatwić paru rzeczy i ogólnie nie do końca wiem co dalej robić. Proszę o pomoc!

1

W klasie Stack musi być jakaś struktura do przechowywania danych typu StackElement, np. tablica, jak tutaj:
https://www.tutorialspoint.com/cplusplus-program-to-implement-stack-using-array

1

Metody sprawdzające mają być typu logicznego, raczej nie powinny drukowac wewnątrz, ewentualne drukowanie może zrobić kod kliencki.

bool isEmpty()
  {
    if(stackSize==0)
      return true;
    return false // nie jest to najkrótszy kod, ale nieco podobny do twojego
  }
  bool isFull()
  {
 // albo tak
      return (stacksize== Xxxxx);
    }

Tutaj przypisanie NULL-a jest mylące, normalne zero, drukowanie jest zbędne


stackSize = NULL;
    cout<<"Stack is empty"<<endl;
0
#include <iostream> 
#include <string> 
#include <cstdlib> 
#define MAX_SIZE 100
int pos=-1;
using namespace std; 

class StackElement { 
private: 
  int data; 
  string name; 
public: 
  StackElement() { 
    data=0;
    name="brak";
    } 
  StackElement(int d, string n) { 
    data = d;
    name = n;
    } 
  void getData() { 
    cin>>data;
    } 
  void getName() {
    cin>>name;
    } 
};
class Stack {
private: 
  int stackSize; 
  StackElement element[]; 
  public:
  Stack() {
    stackSize = 0;
    cout<<"Stack is empty now."<<endl;
    }
  Stack(int s) {
    stackSize = s;
    }
  void push() {
    element[pos+1].getData();
    cout<<"Enter element name:"<<endl;
    element[pos+1].getName();
    pos++;
    }
  void pop() {
    pos--;
    }
  bool isEmpty() {
    if(stackSize==0)
       return true;
    }
  bool isFull() {
    if(pos==MAX_SIZE)
       return true;
    }
 }; 
int main() {
  Stack stack(MAX_SIZE);
  int choice;
  cout<<"1. Push in stack.\n2. Pop from stack.\n3. Display stack.\n4. Exit."<<endl;
  if(stack.isEmpty())
  	cout<<"Stack is empty."<<endl;
	do { 
    cout<<"Enter your choice"<<endl;
    cin>>choice;
    switch(choice) {
      case 1:
         cout<<"Enter value:"<<endl;
         stack.push();
         break;
      case 2:
         stack.pop();
         break;
      case 3:
        cout<<"Soon-to-be displayer"<<endl;
         break;
      case 4:
        cout<<"Exit"<<endl;
        break;
      default:
        cout<<"Invalid choice"<<endl;
    }
    if(stack.isFull()) {
    	cout<<"Stack is full!"<<endl;
  		break;
		}
	} while (choice != 4);
return 0; 
}

Okej, doprowadziłem to do takiej formy, ale mam jeden błąd - jak już umieszczę jeden element, to konsola sie zatrzymuje i nie przyjmuje więcej.

1

Nie, nie, przecież rozmiar tablicy w klasie Stack jest znany dopiero w runtime, więc musi być zadeklarowana, jako wskażnik (albo inna dynamiczna struktura). Te czytania danych w metodach są nieestetyczne, niech się o to martwi klient. Nie ma tam powiedziane, ale musi być jakaś domyślna wielkość stosu w bezparametrowym konstruktorze. I, finalnie, jakoś tak to będzie (Potrzebujesz jeszcze destruktor i jakiś sposób drukowania obiektu):

class StackElement {
		 
	private: 
	int data; 
	string name;
	public:
  StackElement() { 
    data=0;
    name="brak";
  } 
  StackElement(int d, string n) { 
    data = d;
    name = n;
  } 
  void getData(int d) { 
    data = d;
  } 
  void getName(string n) {
    name = n;
  } 
};

class Stack { 
	private:
	int N = 0;;
	int cnt = 0;
	StackElement * arr;
	public:
  Stack() {
    N = 10;
    arr = new StackElement[N];
  }
  Stack(int s) {
    N = s;
    arr = new StackElement[N];
  }
  void push(StackElement item) {
    arr[cnt++] = item;
  }
  StackElement pop() {
    return arr[--cnt];
  }
  bool isEmpty() {
    return cnt == 0;
  }
  bool isFull() {
    return N == cnt;;
  }
}; 
0
lion137 napisał(a):

Nie, nie, przecież rozmiar tablicy w klasie Stack jest znany dopiero w runtime, więc musi być zadeklarowana, jako wskażnik (albo inna dynamiczna struktura). Te czytania danych w metodach są nieestetyczne, niech się o to martwi klient. Nie ma tam powiedziane, ale musi być jakaś domyślna wielkość stosu w bezparametrowym konstruktorze. I, finalnie, jakoś tak to będzie (Potrzebujesz jeszcze destruktor i jakiś sposób drukowania obiektu):

  StackElement pop() {
    return arr[--cnt];
  }

Mógłbyś jeszcze mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie to działa? Bo nie rozumiem tego

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1