Spójność grafu

0

Mam takie zadanie:
http://solve.edu.pl/contests/download_desc/2011

Mam taki kod ale coś nie działa do końca poprawnie :-( bo przechodzi jeden test :-(
Może ktoś widzi błąd?

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int tab[1000001];
bool czy[1000001];
int FIND(int u)
{
  if (tab[u] != u) {
    tab[u] = FIND(tab[u]);
  }
  return tab[u];
}

void UNION(int u, int v)
{
  tab[FIND(u)] = FIND(v);
}

int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);
  cout.tie(0);
  int n, q, p;
  cin >> n;

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int w = 1; w <= 1000000; w++) {
      tab[w] = w;
    }
    cin >> q >> p;
    for (int j = 1; j <= p; j++) {
      int a, b;
      cin >> a >> b;
      UNION(a, b);
    }
    int rozne = 1;
    for (int b = 1; b < q; b++) {
      if (tab[b] != tab[b + 1]) {
        rozne++;
      }
    }

    //  cout<<rozne<<endl;
    if (rozne == 1) {
      czy[i] = true;
    }
    else
      czy[i] = false;
  }

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (czy[i] == true) {
      cout << "TAK"
         << "\n";
    }
    else
      cout << "NIE"
         << "\n";
  }
  return 0;
}
0

Pokaż zbiory testowe na których Ci to przechodzi.
Czy są wśród nich wszystkie przypadki testowe, które możesz sobie wyobrazić?

1

Czemu sobie nie Zaimplementujesz grafu (jako nowy ADT)? I nie Zapuścisz na nim jakiegoś przeszukiwania? Najprościej można tak:

using graph = std::map<int, std::vector<int>>;
0

Namieszałeś strasznie. Po co tu robić find & union. Zrób graf. Powyżej masz przykładowy kod. Ja robiłem w C++ zawsze w taki sposób:

vector<int> graph[MAX];

Gdzie MAX to stała posiadająca w której jest maksymalna ilość wierzchołków w zadaniu.

Dalej robisz algorytm DFS. Jeżeli pętla zewnętrzna weszła do środka drugi raz to graf nie jest spójny, w przeciwnym przypadku jest. Możesz to zrobić też pewnie find & union, ale nie musisz.

0

A w tym kodzie co mam można coś zmienić aby było lepiej ?

0

Nie wiem (przynajmniej ja), nie widze tu grafu nie widzę DFS, BFS czy jakiegokolwiek algorytmu przeszukiwania. Nie mam punktu zaczepienia.

0

Cześć,

mam taki kod ale dalej coś nie działa poprawnie.
Dla danych wyjściowych pokazuje mi błędną odpowiedź :-(
Powinno być:

Wejście:
2
3 3
1 2
2 3
1 3

6 5
1 2
2 3
1 3
5 6
4 5

Wyjście:
TAK
NIE

A pokazuje mi:
NIE
NIE
:-(

#include <iostream>
#include <stack>
#include <vector>
using namespace std;

bool visited[10000];
vector < int >V[10000];

int
main ()
{
// liczba testów
 int t;
 cin >> t;
 while (t--)
  {
   int n, m, i, v1, v2;
   bool spojny;
   stack < int >S;

   cin >> n >> m;

   for (i = 0; i < m; i++)
	{
	 cin >> v1 >> v2;
	 V[v1].push_back (v2);
	 V[v2].push_back (v1);
	}

   for (i = 0; i < n; i++)
	{

	}

   cout << "\n";

// Za pomoca DFS przechodzimy graf od wierzcholka startowego

   S.push (0);
   while (!S.empty ())
	{
	 v1 = S.top ();
	 S.pop ();
	 if (!visited[v1])
	  {
	   visited[v1] = true;
	   for (int i = 0; i < V[v1].size (); i++)
		if (!visited[V[v1][i]])
		 {
		  S.push (V[v1][i]);
		 }
	  }
	}
// Sprawdzamy, czy DFS odwiedzil wszystkie wierzcholki
   spojny = true;
   for (i = 0; i < n; i++)
	if (!visited[i])
	 {
	  spojny = false;
	  break;
	 }

   cout << endl;
   if (spojny)
	cout << "TAK";
   else
	cout << "NIE";
  }
}

Może ktoś widzi błąd?

3

porównaj sobie czytelność twojego i mojego kodu:
https://wandbox.org/permlink/t3Jiep4yiRqroNBk
Na razie nie widzę błędu u ciebie.

 • brak czyszczenia visited dla kolejnego testu, ale to nie tłumaczy błędnej odpowiedzi dla pierwszego testu.

dobra już widzę na czym u ciebie polega błąd. Poplątałeś zakresy indeksów. Raz używasz indeksów od `0` do `n-1`, a raz indeksów od `1` do `n`. Efekt jest taki, że zero nie jest z czymkolwiek połączone. https://wandbox.org/permlink/06frDvDjlCka8xcA

Naucz się korzystać z debugger-a, wtedy wykryłbyś ten błąd dosłownie w minutkę.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1