Rysowanie nowych obiektów w sfml przy użyciu dynamicznej tablicy

0

Witam wszystkich, nie mogę sobie poradzić z wyświetlaniem nowych obiektów, po interakcji użytkownika, u mnie po naciśnięciu klawisza A ma nastapić utworzenie kwadratu 50x50pix, wyswietlenie go w gornym rogu, a po kazdym kolejnym naciśnięciu utworzenie kolejnego kwadratu i doklejenie go z prawej strony.
Dodam że używam nadpisywania rozmiaru tablicy new, nie wiem czy to dobre rozwiązanie.
Za wszelką pomoc będę wdzięczny:)

#include <SFML/Graphics.hpp>

using namespace std;
int windX=600, windY=600;
int main()
{
  bool objectDisplay = false;
  int actuallSize = 0;
  int adposition = 0;
  sf::RenderWindow w(sf::VideoMode( windX, windY),"Whatever",sf::Style::Close);

  while (w.isOpen())
  {
    sf::Event ev;
    while (w.pollEvent(ev))
    {
      switch (ev.type)
      {
      case sf::Event::Closed:
        w.close();
        break;
      case sf::Event::KeyPressed:
        if( ev.key.code == sf::Keyboard::Escape)
          w.close();
        if( ev.key.code == sf::Keyboard::A)
          {
            objectDisplay = true;
            actuallSize++;
          }
        break;
      }
    }
    w.clear();
    if (objectDisplay == true)
    {
      sf::RectangleShape *square = new sf::RectangleShape[actuallSize];
      for (int i=0; i < actuallSize ;i++)
      {
        square[i].setSize(sf::Vector2f(50, 50));
        square[i].setPosition(sf::Vector2f( adposition, 0));
        square[i].setFillColor(sf::Color::Green);
        w.draw(square[i]);
        adposition = adposition + 50;
      }
      delete[] square;
    }
    w.display();
  }
  return 0;
}
0

Użyj vectora.

0

Po długich walkach sam poradziłem, działający kod zostawiam dla innych, może komuś się przyda :) I podkreślam, "działający" nie znaczy najlepszy :)

#include <SFML/Graphics.hpp>
#include <iostream>
using namespace std;
int windX=600, windY=600;
int main()
{
  bool objectDisplay = false;
  int actuallSize = 0;
  float adposition = 0;
  int outloopSize = 0;
  sf::RenderWindow w(sf::VideoMode( windX, windY),"Whatever",sf::Style::Close);

  while (w.isOpen())
  {
    sf::Event ev;
    while (w.pollEvent(ev))
    {
      switch (ev.type)
      {
      case sf::Event::Closed:
        w.close();
        break;
      case sf::Event::KeyPressed:
        if( ev.key.code == sf::Keyboard::Escape)
          w.close();
        if( ev.key.code == sf::Keyboard::A)
          {
            objectDisplay = true;
            actuallSize++;
          }
        break;
      }
    }
    outloopSize = actuallSize;
    w.clear();
    if (objectDisplay == true)
    {
      sf::RectangleShape *square = new sf::RectangleShape[outloopSize];
      for (int i=0; i < outloopSize ;i++)
      {
        square[i].setSize(sf::Vector2f(50, 50));
        square[i].setPosition(sf::Vector2f( 0+adposition, 0));
        square[i].setFillColor(sf::Color::Green);
        w.draw(square[i]);
        adposition +=50;


        cout<<i<<" ";
      }
      adposition = 0;
      delete[] square;
    }
    w.display();
  }
  return 0;
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1