Rozkład silnii

0

Witam, mam problem z rozkładem silni na czynniki pierwsze. Na początek tworzę tablicę i zliczam licznik liczb pierwszych, następnie tworzę tablicę o tym rozmiarze i zapisuje w niej te liczby. Później tworzę kolejną tablicę o tym samym rozmiarze i przypisuje jej wartość zero dla każdego elementu. Chciałem zrobić tak, żeby np. dla 5!=543*2, każdy z tych elementów rozłożyć na czynniki pierwsze, i jeśli się rozkłada to Tablicę C zwiększyć o 1, i tak rozłożyć wszystkie liczby. No tylko gdzieś mój pomysł nie jest dobry, i tu przychodzę z pytaniem gdzie?

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  unsigned n;
  cout<< "Podaj liczbe naturalna n: ";
  cin>>n;
  int licznik=0;

  bool *TAB=new bool[n+1];
  for(int i=2; i<n+1; i++)
    TAB[i]=0;

  for (int i=2; i*i<=n; i++)
  {
    if(!TAB[i])
      for (int j = i*i ; j<n+1; j+=i)
        TAB[j] = 1;
  }

  for (int i=2; i<n+1; i++)
    if(!TAB[i])
      licznik++;

  int *B=new int [licznik-1];
  
  int j=0;
  for (int i=2; i<n+1; i++)
    while(!TAB[i])
    {
      B[j]=i;
      j++;
      break;
    }

  delete [] TAB;
  
  int *C=new int [licznik-1];
  for(int i=0; i<=licznik-1; i++)
    C[i]=0;


  for(int i=n; i>1; i++)
     {
      while(n%B[j]==0 && j<=licznik-1)
      {
        C[j]++;
        n/=B[j];
      }
      j++;
    }
 
 return 0;

}
0

usuwasz tablicę B delete [] TAB; a potem próbujesz wykorzystywać.... n/=B[j]; tu jest problem. Drugi jest taki, że 2 razy powołujesz tablicę B do życia, przez co tracisz wskaźnik i masz pamięć niezwolnioną.

0

A to nie tak, że jak stworzyłem tablicę B i ją już uzupełniłem korzystając z tej pierwszej tablicy ( TAB) to mogę tą tablicę (TAB) usunąć?

Bo później już nie korzystam z tablicy (TAB) a tablicy B.

W przedostatniej pętli zamiast i++ powinno być i-- ;)
Ale nadal szukam co nie tak.

0

Co ma być na wejściu, co na wyjściu? Bo nie rozumiem; Chcesz rozłożyć liczbę n! na czynniki pierwsze? Tzn. dla n = 5, czyli n! = 120, program ma zwrócić [2, 2, 2, 3, 5], co jest równoznaczne z rozłożeniem wszystkich czynników silni. Czy coś innego?

0

Napisac program, który dla podanej przez uzytkownika liczby naturalnej
1 < n < 10000 wyznaczy rozkład liczby n! (n silnia) na czynniki pierwsze. Na przykład
dla n = 10 program powinien wyswietlic odpowiedz 10! = 2^8 x3^4 x 5^2 x 7^1

0

Rozkład silni na czynniki pierwsze.
Skoro silnia rośnie szybko i jest iloczynem kolejnych liczb, to można użyć podstępu.
Prościej jest wpisać do kodu rozkład na czynniki pierwsze dla kilku kolnych liczb całkowitych i potem zamiast liczyć silnię i potem ją rozkładać, połączyć rozkłady na czynniki pierwsze dla kolejnych liczb.
Jeśli potrzebujesz rozkład dla dużych n to ta metoda też jest dobra, bo generowanie tych rozkładów można sprytnie uprościć modyfikując algorytm sita Eratostenesa (zamiast oznaczania, że coś nie jest liczbą pierwszą, to uzupełnia się rozkłady na czynniki pierwsze.

0
 int x=n;

 for(int i=x; i>1; i--)
   {
     for(int j=0; j<=licznik-1; j++)
      while(n%B[j]==0)
      {
        C[j]++;
        n/=B[j];

      }
   }

Zmieniłem ostatnią pętle na taką, teraz myślę, że trzeba ustawić ponownie n=x;, bo tak n=1, więc while zadziałał by tylko dla jednej liczby.
Pomysł taki, żeby napisać końcową pętlę w której napiszę że B[i]^C[i]*... itd

1

Mam, jak widać nie jest za szybki, naiwnie, tworzy sito, i iterując do n, jak nie jest pierwsza to faktoryzuje (mowa o factorizeFactorial) i dorzuca do wyniku, po czym jeszcze posortowanie dla czytelności. Zastanawiam się nad przyśpieszeniem, coś jak sugeruje @MarekR22 , chociaż na oko, złożoność wydaje się taka sama.
std::unordered_set po to, aby mieć lookup w czasie stałym: http://www.cplusplus.com/reference/unordered_set/unordered_set/

#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_set>
#include <algorithm>
#include <ctime>
using namespace std;

void printArray(std::vector<int>); // debug help

std::vector<int> sieve(int n);
std::vector<int> factorize(int n);
std::vector<int> factorizeFactorial(int n);
// Globals:
std::vector<int> PRIMES = sieve(10000);
std::unordered_set<int> prime_set (PRIMES.begin(), PRIMES.end());

int main() {

	printArray(factorizeFactorial(10));
	// -> [2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 7]
	printArray(factorizeFactorial(5));
	// -> [2, 2, 2, 3, 5]
	clock_t begin = clock();
	for (int i = 0; i < 100; ++i)
		factorizeFactorial(999);
	clock_t end = clock();
	double secs = double(end - begin) / CLOCKS_PER_SEC;
	cout << secs << endl; // -> 3.09726
	return 0;
}


std::vector<int> sieve(int n) {
	n = n + 1;
	std::vector<bool> arr(n);
	std::vector<int> out;
	int j{0};
	int k{0};
	for (int i = 0; i < n; ++i)
		arr[i] = true;
	for (int i = 2; i * i <= n; ++i){
		if (arr[i]) {
			j = i * i;
			k = 1;
			while (j < n) {
				arr[j] = false;
				j = i * i + k * i;
				k += 1;
			}
		}
	}
	for (size_t i = 2; i < arr.size(); ++i) {
		if (arr[i])
			out.push_back(i);
	}
	return out;
}

std::vector<int> factorize(int n) {
	std::vector<int> out;
	for (auto & e : PRIMES) {
		while (n % e == 0) {
			out.push_back(e);
			n /= e;
		}
	}
	return out;
}

std::vector<int> factorizeFactorial(int n) {
	std::vector<int> primes;
	for (auto & p : PRIMES) {
		if (p <= n)
			primes.push_back(p);
	}
	std::vector<int> tmp;
	std::vector<int> out = primes;
	
	for (int i = 2; i <= n ; ++i) {
		std::unordered_set<int>::const_iterator found = prime_set.find(i);
		if (found == prime_set.end()) { // if i is not prime
			tmp = factorize(i);
			for (auto & e : tmp)
				out.push_back(e);
		}
	}
	std::sort(out.begin(), out.end());
	return out;
}

void printArray(std::vector<int> a) {
	cout <<"[";
	for (auto & e : a) 
		cout << e << " ";
	cout <<"]";
	cout << endl; 
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1