trójkąt prostokątny rekurencynie

0

siemka, napisałem rekurencyjnie program rysuajacy trojkat prostokątny, pojawia się jednak jakiś błąd logiczny bo zamiast normalnego trójkąta rysuje się taki:

|
\
|
  \
|
   \
|
     \
___________

#include <iostream>

using namespace std;

int rekurencyjny_trojkat(int wysokosc,int podstawa,int r=1){
if(r==1){

  for(int i=wysokosc; i>=1; i--){
    cout<<"|"<<endl;
  for(int j=0; j<=wysokosc-i-1; j++){
    cout<<"  ";
  }
    cout<<"\\"<<endl;
  }
  rekurencyjny_trojkat(wysokosc,podstawa,r+1);
}
else{
    for(int j=0; j<=podstawa; j++)
    cout<<"_";
}

}
int main()
{
rekurencyjny_trojkat(4,10);
return 0;
}


2

Napisz funkcję tak aby wyświetlała jedną linię trójkąta i wywoływała samą siebie. Jedno wywołanie => jedna linia wyświetlona.
Teraz masz funkcję która w jednym wywołaniu (iteracyjnie) wyświetla trójkąt a w drugim podstawę.

A ten "błąd logiczny" to niepotrzebny endl w cout<<"|"<<endl;;

1

Kolejne durne zadanie: weźmy rekurencję i użyjmy ją w jakimś bezsensownym kontekście, żeby zgnębić studenta (żeby nie mógł zrozumieć rekurencji).
Pewnie fan haskell-a uczy C/C++

0

Czy to jest dobre "rekurencyjnie" ?

#include <iostream>

using namespace std;

int rekurencyjny_trojkat(int wysokosc,int podstawa,int r=1){
  if(r==1){

    for(int i=wysokosc; i>=1; i--){
      cout<<"|";
    for(int j=0; j<=wysokosc-i-1; j++){
      cout<<" ";
    }
      cout<<"\\"<<endl;
    }
    rekurencyjny_trojkat(wysokosc,podstawa,r+1);
  }
  else{
      for(int j=0; j<=podstawa; j++)
      cout<<"_";
  }
}
int main()
{
  rekurencyjny_trojkat(6,8);
  return 0;
}

1

Zależy jak zdefiniujesz rekurencję. Czy samo wywołanie funkcji z funkcji jest rekurencją czy też podział na wiele mniejszych zadań?

W zamyśle prowadzącego ta funkcja miała wyglądać tak:

 • narysuj jeden wiersz trójkąta
 • wywołaj siebie aby narysować resztę trójkąta

Czyli podział zadania na n podzadań.

Funkcja:

 • narysuj trójkąt
 • wywołaj siebie aby narysować podstawę

jest podzieleniem na 2 podzadania. Niezależnie od wysokości zawsze będą tylko te dwa kroki.
(To nie jest dobre zadanie do rozwiązywania rekurencyjnego. Nie pokazuje zalet tej "techniki" a tylko utrudnia zrozumienie/napisanie algorytmu.)

0

Ej a tutaj nie jest przypadkiem taka sama technika jakiej ja użyłem w zadaniu? Bo to przyklad podesłany ,z kolei na kwadrat rekurencyjnie ,przez prowadzącego i teraz patrze że w sumie podobnie

#include <iostream>

using namespace std;

void kwadratR(int bok,int r=1){
if(r==1){    //pierwsze wywo�anie
  cout<<'+';
  for(int i=0;i<bok-2;i++)
    cout<<'-';
  cout<<'+'<<endl;
} else {
  cout<<'|';
  for(int i=0;i<bok-2;i++)
    cout<<' ';
  cout<<'|'<<endl;
}
  if(r<=bok) kwadratR(bok,r+1);
if(r==1){    //ostatni powrot
  cout<<'+';
  for(int i=0;i<bok-2;i++)
    cout<<'-';
  cout<<'+'<<endl;;
}
}
int main()
{
  kwadratR(10);
  cout << "Kwadrat!!!" << endl;
  return 0;
}
0

Tutaj wywołanie rekurencyjne funkcji jest poza warunkiem r==1. Wywoła się wielokrotnie aby narysować po jednej linii boku kwadratu.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1